מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

‏תביעה להכיר בצרידות כפגיעה בעבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיון בפסק הדין בתיק הנ"ל (מותב בראשות כב' השופט מוסטפה קאסם) מעלה כי המומחה שם ציין במפורש כי: "ניתן לייחס צרידות להשפעת עבודה כאשר נוצרות יבלות (singer's nodes) במקום המתאים במיתרי הקול על רקע של שימוש יתר. (overuse)".(סעיף 7 ג' לפסק הדין) בפסק הדין התקבלה תביעה להכיר בצרידות כפגיעה בעבודה, אך זאת על רקע החמרת מצב בלבד, וכן, כפי שצויין בפסק הדין, מחמת הספק.
...
בסיכומי הנתבע נטען כי לאור קביעת המומחה, יש לדחות את התביעה.
ההוכחה חייבת להיסמך על חוות דעת רפואית כבדת משקל, שממנה ניתן יהיה להסיק את המסקנה המשפטית לקיומה של האסכולה אחרת המטיבה עם המבוטח יותר מהאסכולה הרפואית בה דוגל המומחה שמונה.
נוכח חוות הדעת הברורה של המומחה, על פיה הצרידות שממנה סובל התובע אינה קשורה ואינה נובעת מתנאי העבודה, התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעה להכיר בצרידות של התובעת כפגיעה בעבודה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה – 1995, וזאת על דרך תורת המקרוטראומה או מחלת המיקצוע.
...
המסקנה האמורה מתיישבת אף עם עדות התובעת לפיה בשנתיים האחרונות לפני פרישתה היא שימשה גם כמדריכת פניות הציבור במשרד החינוך (שלא במסגרת בית ספר), וזאת בחצי משרה [ר' סעיף 9 לתצהיר התובעת וכן עדותה בעמ' 10 ש' 7-9, ש' 12-15].
יחד עם זאת, מקובלת עלינו עדות התובעת לפיה בכל שנות עבודתה, לרבות שנות עבודתה האחרונות, במקביל לשעות הייעוץ עבדה גם בהוראה [עמ' 10 ש' 20, עמ' 11 ש' 1-2].
מהטעמים האמורים מצאנו כי יש מקום למנות יועץ, מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום א.א.ג אשר יחווה דעתו באשר למחלת הצרידות ממנה סובלת התובעת ולקשר הסיבתי בינה לבין תנאי עבודתה של התובעת, וזאת על יסוד התשתית העובדתית שלהלן: התובעת ילידת 1953.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בצרידות ממנה הוא סובל כפגיעה בעבודה, על פי הילכת המקרוטראומה, וזאת על רקע השמוש החוזר במיתרי הקול במסגרת עבודתו כזמר.
...
הטענה שלפיה במשך למעלה מעשרים שנה התובע נכנס כל יום לאולפן ההקלטות ומתאמן במשך שעתיים, ואולם, אין אדם כלשהו (למעט אשתו ויכול להיות ילדיו) שיודעים על כך ויכולים להעיד בעניין זה, אינה סבירה בעיננו ולא מצאנו לתת בה אמון.
לאור תשובתו ובהצטרף לאמור לעיל בעניין הכרטסות והצהרתו מול פקיד התביעות, שוכנענו כי התובע בעצמו ראה את עיסוקו כזמר כעיסוק משני וכי לנוכח היקף עבודתו כזמר לא דיווח לרופא המטפל אודות שימוש יתר במיתרי הקול.
סוף דבר לאור האמור, התביעה נדחית.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2020 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופטת לאה גליקסמן: ערעור זה סב על פסק דינו של בית הדין האיזורי ירושלים (סגנית הנשיא שרה ברוינר – ישרזדה; ב"ל 35081-05-15), שבו נדחתה תביעתה של המערערת להכרה בצרידות כפגיעה בעבודה.
...
"לא. לא ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודתה של התובעת לליקויים ממנו סובלת התובעת כפי שציינתי בסעיף א' לעיל. כאמור, הצרידות נובעת משני גורמים עיקריים: העישון ותופעת הריפלוקס. אין ספק שהשימוש הרב במיתרי הקול בעבודתה של התובעת השפיע על המחלה. עם זאת, המחלה לא הייתה פורצת לולא התובעת הייתה מעשנת. כמו כן, בדיקת בית הדיבור האחרונה מתאריך 30.3.2014 במרפאת אא"ג בביה"ח לגליל המערבי בנהריה, תומכת במסקנה כי אין המדובר בצרידות שמקורה באימוץ יתר של מיתרי הקול אלא ברפלוקס קיבתי ושטי. חשוב לציין, שהבדיקה החוזרת של בית הדיבור מתאריך 30.3.2014 לא הדגימה קישוריות על המיתרים (Vocal folds nodules) ממצא אופייני ביותר וספציפי למאמץ קולי ממושך." ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הנה בחיוב, ולדעת כב' המומחה קיים קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, המומחה מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי: כמתואר לעיל, על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות)? --- ככל שהתשובה לשאלה [ג] לעיל חיובית, מתבקש המומחה להשיב לשאלה הבאה: האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקויה? השפעה משמעותית על פי הפסיקה הנה בשיעור של 20% ומעלה.
המערערת אף הפנתה לפסק דין בהליך אחר – ב"ל (חי) 1858/03 בן דויד צילה – המוסד לביטוח לאומי (29.5.2005)] על יסוד כל האמור לעיל, טענה המערערת כי יש להחזיר את עניינה לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה אחר.
סוף דבר – על יסוד כל האמור לעיל, לא מצאנו הצדקה עובדתית או משפטית שלא לאמץ את חוות דעתו של המומחה הרפואי, שבה נקבע כי אין קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של המערערת לבין מחלתה.
לפיכך, הערעור נדחה.
המערערת תשלם למשיב שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעה להכיר בצרידות של התובעת כפגיעה בעבודה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה – 1995, וזאת על דרך תורת המקרוטראומה או מחלת המיקצוע.
...
בהקשר זה יוזכר כי התובעת הגישה אישור רופאה תעסוקתית, ד"ר קטי בן דוד, מיום 14.1.19 בו מצוין כי בשל צרידותה של התובעת "ממליצה להמשיך לשבצה בעבודה שאינה דורשת דיבור רב וללא קבלת קהל". מסמך רפואי זה תומך בטענת התובעת לפיה העבודה עם קהל אכן כרוכה בדיבור רב. אשר לסביבת העבודה הגענו לכלל מסקנה כי מדובר בסביבת עבודה לא שקטה.
שוכנענו מכנות עדותה של התובעת בנקודה זו ועל יסודה אנו קובעות כי עבודת התובעת, בעת קבלת קהל, כרוכה בדיבור רב עם קהל מקבלי השירות, בסביבת עבודה לא שקטה.
בנסיבות אלה מצאנו ליתן משקל מסויים גם למסמך זה, בכל הנוגע לצורך בדיבור בעת קבלת קהל ולאופייה של סביבת העבודה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו