הצהרת נגישות ♿

אתר "דין רגע" (להלן:"האתר") הינו מנוע חיפוש משפטי לאיתור פסיקה.

מהו אתר נגיש ?

אתר נגיש הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים המסייעים לנגישות. ביצוע התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם ל:

1. תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

2. תקן ישראלי ת"י 5568 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט לרמה AA הזהה למסמך הקווים המנחים של המארג הכלל עולמי World Wide Web Consortium - W3C ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו בתקן הישראלי.

עצם היות האתר נגיש, צוין במקום בולט בליווי אייקון בתפריט הראשי הנגישים מכל עמוד באתר.

אמצעי הנגישות באתר:

ניגודיות גבוהה

פריסת תצוגה רחבה

הדגשת כותרות TITLE

הדגשת קישורים בקו תחתון (LINKS)

דרכי התקשרות:

ניתן לפנות אלינו באמצעות טלפון 077-4008177, או באמצעות דואר אלקטרוני support@dinrega.com

פרטי רכז נגישות:

בכל שאלה בנושא הנגשת האתר והשירות, ניתן לפנות לרכז הממונה על הנגישות, עו"ד רונן פרידמן באמצעות דואר אלקטרוני support@dinrega.com

הצהרת הנגישות עודכנה לאחרונה בתאריך 1.12.20