מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תשלומי פיטורים ושכר עבודה וזכויות נוספות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

התובע, עו"ד במקצועו ייצג את הנתבעת בתביעה שהוגשה בבית הדין לעבודה לתשלום פצויי פיטורין ורכיבי שכר עבודה נוספים, אשר לטענתה הייתה זכאית לקבל ממעבידיה.
...
למעלה מן האמור, יצויין אף כי בכתב התביעה התובע כלל לא פירט את הסכום לו זכאי לטענתו בגין רכיב זה ומשנשאל על כך בחקירתו הנגדית השיב "נכון לא ציינתי...טעות שלי". לפיכך ולנוכח כל האמור לעיל– דין טענות התובע בהתייחס לזכאותו לטיפול בגין תיק הפש"ר להדחות.
סוף דבר אשר על כן ולנוכח כל האמור לעיל – דין התביעה להדחות.
ויובהר – מאחר והסכם שכר הטרחה קובע כי נדחה מועד תשלום שכר הטרחה למועד קבלת תשלומים שתקבל הנתבעת מאת מעסיקיה, הרי שמשלא הוכח כי התובעת קיבלה סכומים כלשהם ממעסיקה, הרי שהתביעה למעשה הקדימה את זמנה ומשכך, ולנוכח כל האמור לעיל היא נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעים לתשלום פצויי פיטורים, הפרישי שכר וגמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית וכן זכויות סוציאליות נוספות (פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי חגים ופצוי חלף הפקדות לפנסיה) בסכום כולל של 1,349,791 ₪.
...
כך גם לא שוכנעתי, כי התובעת הראתה, שהנתבעים יכולים להיפרע את הוצאותיהם ממנה ככל שהתביעה תידחה, קל וחומר עת המדובר בתובעת השוהה בארץ מולדתה ולא הובאה כל ראיה או תצהיר של התובעת, כי ניתן יהא להיפרע מהסכום המוחזק, לכאורה, נכון לשלב זה בנאמנות בידי באי כוחה.
לכך אוסיף, כי אף התובעת עצמה טוענת בתגובתה, כי "למבקשים ידוע מצבה הנפשי והכלכלי של המשיבה והם מנצלים עובדה זו לרעה..." (סע' 3) טענה שלא גובתה בתצהיר או בראיה אחרת ומכל מקום יש בה כדי לחזק את המסקנה, כי התובעת לא הוכיחה איתנות כלכלית או יכולת פירעון.
סוף דבר על יסוד האמור – הבקשה מתקבלת.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, בס' 2 לאותו מכתב צוין: "בנסיבות אלו- אי תשלום שכרו של מרשי, וגם נוכח הטענות השקריות שהפניתם כלפי מרשי בנוגע לאיכות עבודתו, מבין מרשי, כי החלטתם לפטרו מעבודתו, ועשיתם זאת בצורה מבזה ומעליבה" (ס' 2 למכתב).
משסירבו המערערים לשלם למשיב את שכרו ניכנס המשיב לגדרי סעיף 11 (א) לפיו: "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים". "סעיף זה בחוק פצויי פיטורים משרטט שתי עילות המזכות עובד מתפטר בפיצויי פיטורים: האחת – "הרעה מוחשית בתנאי עבודה" והשניה – "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו". מדובר בשתי עילות שונות, העומדות זו בצד זו ואין בהכרח חפיפה ביניהן.
...
אשר לטענות התובע בנוגע ליכולת הפירעון של יזם, נאמר כי טענות אלו הועלו לראשונה אך בסיכומיו, ללא הוכחה, ומשכך דינן להידחות.
סוף דבר תביעת התובע להכרה ביחסי עבודה מתקבלת.
התביעה כנגד הנתבעים 2 ו-5 נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

האם זכאי התובע לפצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, לתשלום בגין פצויי פיטורין, הפרישי שכר, אי הפרשות לפנסיה, קרן הישתלמות, פדיון חופשה ודמי הבראה, תשלום בגין עבודה בשעות נוספות.
...
סוף דבר תביעת התובע מתקבלת, הוכח כי הנתבעים פעלו ביחד ולחוד תוך ערבוב נכסים מלא וכי יש לחייב את שניהם יחד ולחוד בחובות וברכיבים אשר נפסקו לטובת התובע.
טענת הנתבעים כי התובע מעל בכספי החברה נדחית מכל וכל.
כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד שכ"ט ב"כ התובע בסך 15,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לסכום הזכאות בגין פצויי פיטורים – לפי תלושי שכרו של התובע ממוצע הבונוסים שקבל בשנה שלפני התפטרותו (ספטמבר 2018 – אוגוסט 2019, כולל הפרישי השכר והמחלה שפסקנו לזכותו לעיל בחודשים יולי ואוגוסט 2019) הנו 7,766 ש"ח. כך שהתובע זכאי לפצויי פיטורים בסך 7,766 ש"ח + 6,500 ש"ח (שכר יסוד) עבור 3 שנות עבודתו בחברה ובסך הכל 42,798 ש"ח. מכך יש להפחית את הסך ששולם לו בהתאם לטופס 161 (נספח 8 לתצהירו) בסך 17,741 ש"ח כך שעל הנתבעת לשלם לתובע את ההפרש בסך 25,057 ש"ח. נוסף לפצויי הפיטורים, עתר התובע לפצוי נוסף בסך 30,000 ש"ח בגין "הפרת הסכם עבודה" או לחלופין קיומו בחוסר תום לב. לטענתו, הנתבעת גרמה להרעת תנאים משמעותית בשכרו ובתנאי עבודתו רק מכיוון שנידרש לתקופת מחלה, וכאשר ביקש לשוב לעבודה הודיעה לו כי הוא אינו רצוי עוד בחברה (סעיפים 21-22 לכתב התביעה).
...
הנתבעת תשלם לתובעת בסע"ש 30144-12-19 את הסכומים הבאים שישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין: הפרשי פיצויי פיטורים בסך 47,805 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הודעה מוקדמת בסך 15,500 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הפקדות לתגמולים (חלק מעסיק) בסך 3,562 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מאמצע תקופת הזכאות; הפרשי חופשה ופדיון חופשה בסך 9,514 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה.
הנתבעת תשלם לתובע בסע"ש 66144-11-19 את הסכומים הבאים שישולמו אף הם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין: הפרשי שכר ודמי מחלה (חודשים יולי-אוגוסט 2019) בסך 12,206 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 1.8.2019; פיצויי פיטורים בסך 25,057 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הפקדות לתגמולים (חלק מעסיק) – יש להגיש תחשיב בתוך 14 ימים.
הפרשי חופשה ופדיון חופשה בסך 1,030 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; דמי נסיעות בסך 3,322 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מאמצע תקופת הזכאות; פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך 8,000 ש"ח. התביעות שכנגד – נדחות במלואן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו