מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תשלום מיסים לצורך רישום מקרקעין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העסקה דווחה לשלטונות המס, המיסים שולמו ואישורי המס ניתנו לצורך רישום בלישכת רישום מקרקעין.
...
אשר על כן אני מקבלת את התביעה ומצהירה כי התובע רשאי להירשם כבעלים בזכות הרשומה כיום בבעלות הנתבע 1 מר לואי טאהא בחלקה 1 בגוש 19608 בכפוף להמצאת כל האישורים הנדרשים על פי דין לצורך רישום.
אני מורה על מחיקת כל העיקולים של נתבעים 2-16 בהסתייגות לפיה באשר למדינת ישראל, יוסר השעבוד של מס שבח או ייוחד לחלק הנותר של נתבע 1 במקרקעין, ככל שקיימת יתרת זכויות.
כן אני מורה על מחיקת כל עיקול שהוטל לאחר יום 10/7/18.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כל שאר הנהנים מעליית ערך המקרקעין עשויים לשלם מס על עליית ערך זכויותיהם במסגרת הוראות המס השונות ובמיוחד מסוי ריווחי הון לפי פרק ח' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (לעניין הטלת החיוב על הנהנה ראו ע"א 7417/01 צרי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה גבעתיים, פ"ד נז(4) 879, 886 (2003)).
לעניין מימוש בדרך של מכירה, נקבע בפסיקה כי המימוש חל בעת כריתת חוזה המכר ולא בעת רישום העברת הזכויות בלישכת רישום המקרקעין (ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשייה, מחוז המרכז, פ"ד נז(4) 119, 123 (2003) (להלן: עניין נוה בנין)).
...
לאור כל האמור אין גם מקום להתערב בהחלטת הוועדה שקבעה כי אינה מבקשת למנות שמאי מייעץ.
בכל מקרה החלטה לעניין מינוי שמאי מייעץ היא החלטה מקצועית של ועדת הערר שבית המשפט אינו נוהג להתערב בה. סוף דבר לאור כל האמור, אני דוחה את הערעור על כל חלקיו.
המערער ישלם למשיבה הוצאות ההליך בסך של 10,000 ₪.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כל שאר הנהנים מעליית ערך המקרקעין עשויים לשלם מס על עליית ערך זכויותיהם במסגרת הוראות המס השונות ובמיוחד מסוי ריווחי הון לפי פרק ח' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (לעניין הטלת החיוב על הנהנה ראו ע"א 7417/01 צרי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה גבעתיים, פ"ד נז(4) 879, 886 (2003)).
לעניין מימוש בדרך של מכירה, נקבע בפסיקה כי המימוש חל בעת כריתת חוזה המכר ולא בעת רישום העברת הזכויות בלישכת רישום המקרקעין (ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשייה, מחוז המרכז, פ"ד נז(4) 119, 123 (2003) (להלן: עניין נוה בנין)).
...
סוף דבר כפי שראינו השמאית בחרה בשתי דרכי חישוב שונות.
על כן, אני מורה על דחיית הערעור.
המערערת תשלם למשיבה הוצאות ההליך בסך של 7,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הנתבע אף לא דרש תשלום מסים בגין העסקה ואף את מסירת החזקה במקרקעין ולאחר מחיקת תביעתו השקרית משנת 1998, אף לא פנה אליה.
עכשיו מה קרה, לא הצלחנו לקחת את הקרקע, כב' הש' נאוי: אני פספסתי אותך במשהו, אמרת שאחרי שהיא שילמה וחתמתם אז מה עשית? הילכת לעו"ד? העד, מר עבד אל רחים : רציתי לרשום את החלקה.
...
סבורני כי דחיית התביעה במקרה דנן, אף מתיישבת עם עקרונות היסוד בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן.
כך או כך, הואיל והשיהוי אינו מהווה נדבך עצמאי לדחיית התביעה ומסקנה זו מבוססת על הנימוקים האמורים, לא מצאתי לפרט מעבר לכך [ראו והשוו פירוט ההלכות בעניין דיני השיהוי ותחולתם: ע"א 4352/15 דניאל קורן נ' אורן הראל (2.8.2017; במסגרת פסק דין זה נחלקו הדעות בענין תחולת השיהוי והטענה שם נדחתה ברב דעות); ע"א 9839/17 ‏הביטאט בע"מ נ' ‏CAFOM (17.12.2018; טענת השיהוי נדחתה)].
סיכום לנוכח כל האמור, תביעת התובעת נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

גם תשובת נעמה כי לא היה לו כסף לשלם מס ולכן לא הגיש הצהרה, תמוהה ביותר.
מבלי לקבוע מסמרות וכאמרת אגב בלבד, על נעמה היה לשלם מס רכישה בלבד שהוא כ6% מערך הקרקע, היינו מדובר בסכום הנמוך מ-10,000 ₪, זהו הסכום שנידרש נעמה לשלם לרשויות המס על מנת "לשריין" את זכותו ובהמשך לרשום את זכויותיו בלישכת רישום המקרקעין.
...
לאור כל האמור- לא שוכנעתי בכנות, בתום הלב ובתמורה כלשהי שנמסרה לשני התובעים כנגד רכישת הזכות בעסקה השנייה.
לאור העובדה שנעמה לא הוכיח כי היה תם לב וכי נתן תמורה ואף התעוררו ספקות ממשיים ביחס לקיומה של העסקה השנייה, הרי שאין מקום להשית את מחדל אי רישום הערת אזהרה במועד על הנתבעים ולכן דין התביעה על כל סעדיה להידחות.
לאור כל האמור,אני מורה על דחיית התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו