מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תשובה לבקשה למינוי מומחה רפואי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

בעקבות תשובותיו של המומחה, הגיש התובע בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף וזאת משני טעמים: המומחה דוגל באסכולה מחמירה- התובע הפנה למספר חוות דעת שניתנו במספר הליכים שהתנהלו בפני בית הדין שם המומחים הכירו בליקוי בצואר של נהג כפגיעה בעבודה על דרך המקרוטראומה.
...
בניגוד לנטען על ידי התובע, ד"ר עידו השיב על שאלות ההבהרה באופן מלא ומנומק, התייחס לחוות הדעת, ולא נפל כל פגם בקביעותיו שכן יש לזכור כי כל תיק ונסיבותיו ועל כן יש לדחות את בקשת התובע.
מתשובותיו של המומחה כפי שאף הובאו לעיל, לא שוכנענו כי המומחה מטעם בית הדין דוגל באסכולה מחמירה, להפך, המומחה העלה אפשרות כי אם הליקוי היה שנים רבות קודם לכן והתובע המשיך לעבוד שנים מספר, ניתן היה אולי לטעון להחמרה כלשהי בצוואר פגוע.
בית הדין שקל את בקשת התובע למינוי מומחה נוסף, וזאת הגמישות שחלה בפסיקה בעניין זה, אך בשים לב לקביעותיו של המומחה מטעם בית הדין ולממצאים הרפואיים אותם פירט בחוות הדעת, ובשים לב לתשתית העובדתית כפי שנקבעה בהחלטת בית הדין שאיננה כוללת נסיעה בדרכים משובשות, הרי שלא מצאנו הצדקה למינוי מומחה נוסף.
סיכום לאור כל האמור לעיל, בקשת התובע מיום 05/06/23 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

ניקצב לכך מועד, וכך גם להגשת תשובה ותגובה לבקשה למינוי מומחה רפואי נוסף.
...
דין הבקשה להתקבל – תוך מניעת העברת השאלות למומחה וחיוב הנתבעת בהוצאות בגינה.
בקשת התובע מתקבלת אפוא.
הנתבעת תשלם לתובע את הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ (כולל מע"מ) תוך שלושים יום מן המועד בו תומצא לה ההחלטה, ללא קשר לתוצאות ההליך ועל-פי הכלל שבתקנה 53 לתקנות מ-2018.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

תשובת התובעת בתשובת התובעת לתגובת הנתבעת לבקשה למינוי מומחים רפואיים נטען, שיש להתייחס לכל תאונה בנפרד, ומצוין כי התאונה השניה החמירה את מצבה של התובעת.
...
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה, והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת.
הנתבעת תשלם את שכר המומחים תוך 30 יום מהיום ותגיש אסמכתא על ביצוע התשלום לבית המשפט.
ב"כ התובעת תעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, במידת הצורך תגיש בקשות מתאימות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לתחום האורולוגיה, עיון במסמכים הרפואיים מעלה כי התובע התלונן לאחר התאונה על תכיפות ניכרת למתן שתן ודחיפות מציקה ותחושת חוסר התרוקנות (עמ' 78-76 לתשובה לתגובת הנתבעת לבקשה למינוי מומחים רפואיים המקורית שהגיש התובע ביום 7.5.23).
...
בהקשר זה אני סבור, כי אין לקבל טענות התובעים.
לפיכך, אני ממנה בזאת, ד"ר דניאל עובד, מבית החולים איכילוב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה בתיק זה; כן אני ממנה בזאת את פרופ' יוזה חן, מבית החולים איכילוב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורולוגיה בתיק זה. המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובע 1 ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 15.12.21 ובמיוחד יקבעו: האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחים.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" לאחר קבלת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה ביקש התובע למנות מומחה רפואי נוסף ובהחלטה מיום 19.10.23 נדחתה בקשתו.
...
חזקה על המומחה שהוא מבין את המאמרים המקצועיים בתחום עיסוקו, וקביעתו כי קשר סיבתי נשלל הינה מסקנה שלו לגבי העולה מהמאמרים, והתובע לא הראה אחרת.
היינו, גם אם היינו מקבלים את טענות התובע לגבי התשתית העובדתית לפיה התובע שוהה במצטבר על ברכיו למעלה משעה וחצי – ואיננו מקבלים הטענה כאמור – אזי גם אז בהתאם לקביעת המומחה, הליקוי ממנו סובל התובע בברכיו אינה תוצאה של עבודה כאמור, אלא של גורמים אחראים שכידוע המומחה אינו נדרש לפרטם ואף לא עמדו לפניו במלואם.
סוף דבר התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו