מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקציר עונשים בגין אלימות במשפחה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

כן הוגש תקציר נתוני סוהר, מטעם שירות בתי הסוהר, וזאת מכיוון שהמתלונן שירת כסוהר ביום הארוע (ע/3).
ראה: "בית משפט זה קבע ושב וקבע, בפסקי דין רבים מיספור, כי יש לעקור מן השורש את נגע האלימות שפשה בחברתנו. במילחמה זו מוטל על בתי המשפט תפקיד חשוב ביותר, שעיקרו הוקעת התופעה וגזירת עונשים מחמירים על אלו הבוחרים לנקוט בדרך האלימות." (ע"פ 8991/10 מכבי נ' מדינת ישראל (27.10.11)) "תופעה נוראה זו פשתה בחברתנו, היתה כמחלה ממארת, וחובה היא המוטלת עלינו, על בית-המשפט, להעלות תרומתו למלחמה קשה זו. מילחמה היא שאסור לעשות בה ויתורים, שאם נוותר ונסלח תתגבר התופעה ותלך. חברתנו הפכה להיותה חברה אלימה, ותרומתו של בית-המשפט למלחמה באלימות היא בהטלת עונשים ראויים. בבואנו לגזור עונשים על עבריינים כמשיב שלפנינו, שומה עלינו לשוות נגד עינינו לא רק את המשיב ואת צורכי שקומו; לא רק את משפחתו הסובלת בשל מעשיו; אלא גם את הנפגעים ממעשיו של המשיב ואת הנפגעים ממעשים-בכוח שייעשו אם לא נגיב בחומרה על מעשים כמעשה המשיב". (ע"פ 5753/04 מדינת ישראל נ' רייכמן (7.2.2005)).
...
עצם ההגעה למקום באמצעות הרכב אינה מספיקה לצורך ביסוס מסקנה לפיה מעשה העבירה "התאפשר או הוקל" באמצעות שימוש ברכב ונדרשת לצורך כך זיקה ממשית יותר בין השימוש ברכב לבין ביצוע העבירה.
מסקנתי הייתה שונה לו היה הנאשם מורשע בנוסף גם (למשל) בעבירה של חטיפה באמצעות הרכב (באם יסודותיה היו מתקיימים כמובן, ראו בהשוואה ע"פ 6272/12 עוז ויסמן נ' מדינת ישראל, פסקה 38 (1.5.14)).
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בנוסף, הגיש תקציר של מספר תיקים בעבירת איומים כלפי בן מישפחה, לרבות אח נגד אחות, ואשר הסתיימו בהסדר מותנה בהסכמת התביעה (נ/1 ו-נ/2).
העונש המתאים בתוך מיתחם העונש ההולם בעת קביעת העונש המתאים בתוך מיתחם העונש ההולם לקחתי בחשבון לקולא את כל הנתונים הבאים: העידר עבר פלילי קודם; גילו של הנאשם בעת ביצוע העבירה, 18 שנים ו-3 חודשים וכן גילו כיום בעת גזירת הדין, והוא 20 שנים; הודאה וחסכון בזמן שפוטי; נסיבותיו האישיות כפי שפורטו בתסקיר שירות המבחן; דבריהן של אמו ושל פלונית בשלב הטיעונים לעונש שיושרו ההדורים בינן לבינו.
לחומרא, לקחתי בחשבון את ההתרשמות של שירות המבחן שקיים סיכון להישנות ביצוען של עבירות אלימות על ידי הנאשם כלפי בני משפחתו וזאת על רקע התפיסה הפטריארכלית הנוקשה של הנאשם לגבי תפקידו במשפחה.
...
המערער הגיש ערעור לבית המשפט העליון וערעורו נדחה.
לפיכך, הנני קובע כי מתחם העונש ההולם לאירוע מושא כתב האישום, נע בין 3 ועד 14 חודשי מאסר בפועל.
לאור כל האמור לעיל, הנני משית על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מיום 18.1.18 ועד 19.1.18 וכן מיום 21.1.19 ועד ליום 23.1.19.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כמו כן הגיש ב"כ הנאשם תקציר אסופת פסיקה להמחשת עמדתה העונשית של ההגנה (נ/2) וכן אסופת פסיקה (נ/3), במסגרתה הושתו על נאשמים, אשר הורשעו בבצוע עבירות דומות, מספר חודשי מאסר בודדים, אף בדרך של ריצוי המאסר בעבודות שירות.
אחיו של הנאשם, איוב אבו דיב, טען במסגרת הדיון בפניי, כי העבירות בתיק זה אינן מאפיינות את היתנהלות משפחתם, אשר חוותה  תקופה קשה מאז רצח אחיו של הנאשם, וחרף כך התנהגה למופת ולא בצורה של נקם , כי אם בדרך של סולחה.
לחובת הנאשם אציין, כי עברו הפלילי כולל בחובו הרשעה קודמת בעבירות אלימות בגינה הושת עליו מאסר בפועל לתקופה של 18 חודש (ראה ת/1), אם כי לא קיימות לחובת הנאשם הרשעות קודמות נוספות מעבר להרשעה הקודמת הנ"ל. לאחר ששקללתי את הנסיבות הנ"ל שאינן קשורות בבצוע העבירות, הגעתי לכלל מסקנה, כי מן הראוי להשית על הנאשם בתיק זה עונש של מאסר בפועל לתקופה של 28 חודש, בנכוי ימי מעצרו, ובצד עונש נוסף של מאסר על תנאי משמעותי ומרתיע.
...
לכל האמור לעיל אוסיף את התדרדרות מצבה הכלכלי של משפחת הנאשם בעקבות מעצרו )ראה נ/4).
לחובת הנאשם אציין, כי עברו הפלילי כולל בחובו הרשעה קודמת בעבירות אלימות בגינה הושת עליו מאסר בפועל לתקופה של 18 חודש (ראה ת/1), אם כי לא קיימות לחובת הנאשם הרשעות קודמות נוספות מעבר להרשעה הקודמת הנ"ל. לאחר ששקללתי את הנסיבות הנ"ל שאינן קשורות בביצוע העבירות, הגעתי לכלל מסקנה, כי מן הראוי להשית על הנאשם בתיק זה עונש של מאסר בפועל לתקופה של 28 חודש, בניכוי ימי מעצרו, ובצד עונש נוסף של מאסר על תנאי משמעותי ומרתיע.
סיכומו של דבר, אני דנה את הנאשם, כדלקמן: למאסר בפועל לתקופה של 28 חודש מיום מעצרו (5.3.15).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

באישום החמשי הורשע הנאשם בעבירות של היתפרעות, נסיון תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ומעשי פזיזות ורשלנות, בכך שבמועד כלשהוא בחודש מרץ 2021 החליט הנאשם לקחת חלק בעימותים שהתפתחו בין כוחות צבא לבין מישפחת אלמאסרי.
תקציר האירועים בהם הורשע הנאשם תוך היתייחסות לרמת החומרה היחסית שלהם מראה כי באישום הראשון מדובר על שני אירועים, הארוע הראשון כלל יידוי 5 אבנים והשני כלל יידוי אבן אחת, על רקע עבירות חמורות שביצעו מעורבים אחרים, ועל כן הוא ברף חומרה בינוני.
הסיכון להישנות עבירות אלימות בעתיד הוערך כבינוני.
ת"פ (י-ם) 4439-05-21 מדינת ישראל נ' מחמד אעביד (13.9.21) - מעורב נוסף באירועים אלה נדון במסגרת הסדר טיעון לעונש מוסכם של 8 חודשי מאסר בפועל בגין אישום אחד מיום 1.3.21, בו הורשע בהתפרעות ונסיון לתקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות בארוע של יידוי אבנים על ידי רבים.
...
(יצויין כי בגזר הדין הנ"ל בעניין עביד (ת"פ 4369-05-21) הובא מפי ב"כ המאשימה כי עמדתה העונשית במקרה זה נבעה מקשיים ראייתיים, ועם זאת, גם אם אניח כי קיימים שיקולים שונים ברקע אותו הסדר, לא ניתן להתעלם מהעמדה שהוצגה בסופו של דבר).
לנוכח כל האמור, ובהתחשב בכך שהנאשם שבפני הורשע גם בעבירות לפי חוק הטרור, אני קובעת בגין העבירות בהן הורשע מתחם הנע בין 3.5 לבין 8 שנות מאסר.
לפיכך אני גוזרת על הנאשם עונש כמפורט להלן: מאסר בפועל ל-4.5 שנים שיימנה החל ממעצרו של הנאשם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מתסקיר הנפגע עולה מציאות חיים קשה מאד, מורכבת מאד וחריגה מאד הנוגעת לבעיותיו של המתלונן בכל תחומי חייו, לרבות, מצב של העדר קשרי מישפחה, נתק מסוים שהיקפו לא ברור מילדיו, העדר קשר זוגי, העדר חברים, העדר מקום מגורים, העדר מקום עבודה, בעיות כלכליות, פגיעה בתאונת עבודה, ארוע אלימות נוסף שבו היה מעורב לפני כשנתיים, בעיות נפשיות שטופלו תרופתית, צריכת חומרים פסיכו-אקטיביים (סמים ואלכוהול) על בסיס יומיומי ועוד.
הראיות לעונש מטעם ההגנה נע/1 – קובץ של 36 מסמכים: מסמכים אלו כוללים תקציר קורות חיים של הנאשם; תעודות בעיניין השכלה, לימודים והשתלמויות; תעודות הוקרה; מכתבי הערכה וכדומה.
בעיניין מדיניות הענישה הנוהגת הפנה בא-כוח המאשימה אל שלושת פסקי הדין הבאים: (1) ע"פ 2775/17 חן נ' מדינת ישראל (18.12.2017) (להלן – עניין חן) – המערער, שלחובתו הרשעות קודמות, לרבות בעבירת אלימות שבעטיה נדון בעבר לארבע שנות מאסר בפועל, הורשע על-פי הודאתו בעבירות חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ובעבירת באיומים.
...
בהחלטה מיום 10.6.2021 נקבע כי לנוכח עמדת המתלונן, הבקשה תידון שוב במהלך עדותו, אך בשל בחירת הנאשם להודות, בסופו של דבר לא נדרשה הכרעה זו. עניין נוסף שנדון במסגרת בקשותיו של הנאשם לקבלת חומר חקירה ומסמכים, נגע לקבלת גיליון הרשעותיו הקודמות של המתלונן, אשר מסירתו אושרה בהחלטה מיום 29.10.2020.
לנוכח כל האמור, ביקש בא-כוח הנאשם לאמץ את המלצת שירות המבחן.
ראיות אלו אף הוצגו לשירות המבחן, שהגיע למסקנה העולה מכלל הראיות, כי כפי שניסח זאת הנאשם, כל אשר בנה במהלך חייו ילך לאבדון וכי "הכול יקרוס בבת אחת" (עמ' 26, שורות 30-28).
מכאן עולה המסקנה כי הוכח כי הרשעת הנאשם תביא לפגיעה ודאית בו וכי אין מדובר באפשרות תיאורטית בדבר פגיעה אפשרית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו