מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקיפה מחמירה מה העונש

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בזמן התקיפה, עבד לא היה מודע לכך שאחיו, המערער, דקר את לואי; מסיבה זו, הוא הורשע בתקיפה בנסיבות מחמירות וקיבל עונש מופחת שאיננו נוגע לענייננו.
...
שיקולים אלה הביאו את בית משפט קמא למסקנה כי מן הדין להטיל על המערער מאסר בפועל למשך ארבע עשרה שנים, בניכוי ימי מעצרו.
לאחר ששבתי ועיינתי בכתובים ושקלתי את הטענות שבעלי הדין העלו בעל פה במהלך הדיון שנערך לפנינו, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להתקבל באופן חלקי.
לאור הפרטים ששמענו במהלך הדיון, סבורני שראוי להעמיד את עונש המאסר של המערער ברף התחתון של המתחם שנקבע לגביו (ראו והשוו: ע"פ 5833/12 פלונית נ' מדינת ישראל (12.9.2013); ע"פ 4456/14 קלנר נ' מדינת ישראל, פסקה 192 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן (29.12.2015)).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות (ביצוע עקרי) מעלה כי הוטלו על נאשמים עונשים במגוון רחב.
...
עיינתי בפסיקה שהגישו ב"כ הנאשמים, אשר כוללת הליכים שהסתיימו בדרך של עבודות שירות, ואולם סבורני כי לא ניתן ללמוד מהפסיקה האמורה על מתחם העונש ההולם בנסיבות המקרה הנוכחי.
באיזון בין השיקולים השונים, ובהעדר המלצה טיפולית של שירות המבחן, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש בחלקו הנמוך יחסית של מתחם העונש שנקבע בעניינו, בדרך של מאסר לריצוי בעבודות שירות לתקופה קצרה, לצד מאסר על תנאי.
סוף דבר אשר על-כן, אני גוזר על כל אחד מהנאשמים 1-2 את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו 12.2.19 ועד ליום 15.2.19.
אני גוזר על הנאשם 3 את העונשים הבאים: חודשיים מאסר בפועל לנשיאה בדרך של עבודות שירות.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מיתחם זה נקבע גם בשים לב למגמת ההחמרה ההדרגתית של בית – המשפט העליון בעבירות נשק ולאור העובדה "שהמאשימה לא התייחסה הלכה למעשה בטיעוניה לעבירת תקיפת השוטר". בבואו לקבוע את העונש המתאים לנאשם שבפניו, היתחשב בית – המשפט הנכבד קמא באופייה הקל של הסתבכותו הקודמת של הנאשם בפלילים, בהודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה, ובחסכון בזמן שפוטי רב הכרוך בה, בכך שריצוי עונש מאסר יפגע בנאשם בבני – משפחתו ובפרנסתם, בניסיון לשקם את הנאשם במהלך כליאתו.
...
איננו מקבלים בהקשר זה את טענת הסנגור, שלפיה יש להתייחס אל מעשה תקיפת השוטר (בנסיבות שבהן בוצע) כאל דבר של מה בכך, בבחינת זוטי דברים כמעט.
אנו סבורים, שמתחם העונש ההולם שאותו קבע בית – המשפט קמא הנכבד (12-36 חודשי מאסר בפועל) אינו יכול לתת מענה לצורכי ההלימה, המניעה וההרתעה שהם בעלי משמעות עצומה בכגון דא. אין הוא הולם את רוח התקופה ואת "מגמת ההחמרה" שעליה מדברים בפסיקה מזה שנים.
עם זאת, בשים לב לכך, שאין דינה של ערכאת מערעור למצות את הדין, מצאנו לנכון להטיל עליו 28 חודשי מאסר לריצוי בפועל מיום מעצרו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

מונחת בפני בקשה להפסקת מאסר בן 44 חודשים שהוטל על המבקש בתאריך 22.12.2016 במסגרת גזר דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"פ 61549-11-15, כבוד השופט ד' רוזן), עד לשמיעת עירעורו בבית משפט זה. בתמצית יצוין כי המבקש הורשע במספר עבירות של סחיטה באיומים, קשירת קשר לבצוע פשע, תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים.
כאמור, מצבו הרפואי של המבקש היה ידוע לבית המשפט המחוזי בעת גזירת עונש המאסר בפועל, ואף לבית משפט זה, כאשר דחה את בקשתו הראשונה להפסקת מאסר.
...
לא הובאה תשתית לבסס את המסקנה כי דחייה שכזו בעניינו של המערער מטה את הכף לקבלת בקשתו בעת הזו, אל מול הנימוקים שהוצגו בהחלטה הקודמת.
סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנוהגת ומתחם העונש ההולם תקיפה בנסיבות מחמירות בת"פ 38515-06-12 מדינת ישראל נ' דיב אבו קרטומה (26.05.13), הטלתי על נאשם אשר הורשע בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע ותקיפה בנסיבות מחמירות, עונש של 15 חודשי מאסר בפועל, תוך קביעה כי מיתחם העונש ההולם את נסיבות המקרה, שיפורטו להלן, נע בין מספר חודשי מאסר ל-18 חודשי מאסר בפועל, כעמדת המאשימה שם. באותו מקרה דובר בתקיפה מתוכננת של צעיר על-ידי הנאשם ואחרים, בשל החשד כי אותו צעיר יצר קשר עם קרובת משפחתו של הנאשם באמצעות רשת הפייסבוק.
...
אני דן את הנאשם 2 לתשלום קנס בסך 4,000 ₪ או 40 ימי מאסר תמורתו.
אני דן את הנאשם 3, לתשלום קנס בסך 2,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו.
<#7#> החלטה אני מורה על עיכוב ביצוע גזר הדין לגבי שלושת הנאשמים למשך 45 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו