מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקיפה מחמירה בכוונה לפגוע

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

על רקע חשדו של הנאשם כי המתלונן פגע בכבוד בנות משפחתו, פגש במתלונן ריסס אותו בגז פלפל ובהמשך בהתאם לתוכנית מוקדמת הגיעו אחרים ותקפו את המתלונן במוטות ברזל ובעיטות עד שאיבד הכרתו, כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלונן לחבלות חמורות.
באשר לנסיבות הקשורות לבצוע העבירה נתתי משקל לעבודה שהתקיים תיכנון מוקדם, נוכח החיפוש אחר המתלונן על רקע הארוע המקדים ובכוונה לפגוע בו. כמו כן, השמוש בנשק קר מהוה נסיבה נוספת לחומרא כאשר אין צורך לחזור ולהדגיש את החומרה של תת-תרבות הסכין בחברה.
...
נקבע מתחם עונש הולם הנע בין 18-36 חודשי מאסר בפועל, אולם הוחלט על סטייה ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום ובסופו של דבר הוטלו על הנאשם 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בגין סיוע לחבלה חמורה.
בסופו של דבר על רקע האמור לעיל, מתחם הענישה בגין העבירה המושלמת נמצא בין 30 – 60 חודשי מאסר בפועל ומחצית מכך בגין עבירת הסיוע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כן ראו הדו"ח של השוטר יהודה ורד (ת/11) בו ציין ביחס למתלונן 2 כי: "חברנו לאדם המבוגר שהיה מלא בדם בראש שלו". הואיל וההבדל העקרי בין שתי החלופות של סעיף 329 הנ"ל נעוץ בשאלת היתממשות התוצאה של הפגיעה הפיזית, והואיל ונאשם 1 לא חלק למעשה על התוצאות הפיזיות שנגרמו למתלונן 2 בארוע, ומשזה הסכים כאמור להגיש את חומר החקירה בעיניין זה, אזי שקשה לחשוב על פגיעה שנגרמה להגנת נאשם 1 בהקשר של מתלונן 2 לנוכח קו ההגנה שבחר, לפיו הכחיש כל קשר לתקיפת מתלונן זה. נאשם 1 הואשם לא סתם בבצוע עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, כי אם בבצוע עבירה של מעשה טירור של חבלה בכוונה מחמירה.
...
בנוסף אני מרשיע את נאשם 2 בביצוע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.
ואני קובע שנאשם 5 ביצע את העבירות הבאות: עבירה של יידוי אבן לפי סעיף 332א(ב) לחוק העונשין; עבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(2) לחוק העונשין + 37 לחוק המאבק בטרור; עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות ממניע גזעני, עבירה לפי סעיפים 338(א)(3) ו – 144ו לחוק העונשין; עבירה של חבלה במזיד ברכב ממניע גזעני, עבירה לפי סעיף 413ה ו – 144ו לחוק העונשין ועבירה של התפרעות, עבירה לפי סעיף 152 לחוק העונשין.
בנוסף אני קובע שנאשם 5 ביצע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כן ראו הדו"ח של השוטר יהודה ורד (ת/11) בו ציין ביחס למתלונן 2 כי: "חברנו לאדם המבוגר שהיה מלא בדם בראש שלו". הואיל וההבדל העקרי בין שתי החלופות של סעיף 329 הנ"ל נעוץ בשאלת היתממשות התוצאה של הפגיעה הפיזית, והואיל ונאשם 1 לא חלק למעשה על התוצאות הפיזיות שנגרמו למתלונן 2 בארוע, ומשזה הסכים כאמור להגיש את חומר החקירה בעיניין זה, אזי שקשה לחשוב על פגיעה שנגרמה להגנת נאשם 1 בהקשר של מתלונן 2 לנוכח קו ההגנה שבחר, לפיו הכחיש כל קשר לתקיפת מתלונן זה. נאשם 1 הואשם לא סתם בבצוע עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, כי אם בבצוע עבירה של מעשה טירור של חבלה בכוונה מחמירה.
...
בנוסף אני מרשיע את נאשם 2 בביצוע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.
ואני קובע שנאשם 5 ביצע את העבירות הבאות: עבירה של יידוי אבן לפי סעיף 332א(ב) לחוק העונשין; עבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(2) לחוק העונשין + 37 לחוק המאבק בטרור; עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות ממניע גזעני, עבירה לפי סעיפים 338(א)(3) ו – 144ו לחוק העונשין; עבירה של חבלה במזיד ברכב ממניע גזעני, עבירה לפי סעיף 413ה ו – 144ו לחוק העונשין ועבירה של התפרעות, עבירה לפי סעיף 152 לחוק העונשין.
בנוסף אני קובע שנאשם 5 ביצע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כן ראו הדו"ח של השוטר יהודה ורד (ת/11) בו ציין ביחס למתלונן 2 כי: "חברנו לאדם המבוגר שהיה מלא בדם בראש שלו". הואיל וההבדל העקרי בין שתי החלופות של סעיף 329 הנ"ל נעוץ בשאלת היתממשות התוצאה של הפגיעה הפיזית, והואיל ונאשם 1 לא חלק למעשה על התוצאות הפיזיות שנגרמו למתלונן 2 בארוע, ומשזה הסכים כאמור להגיש את חומר החקירה בעיניין זה, אזי שקשה לחשוב על פגיעה שנגרמה להגנת נאשם 1 בהקשר של מתלונן 2 לנוכח קו ההגנה שבחר, לפיו הכחיש כל קשר לתקיפת מתלונן זה. נאשם 1 הואשם לא סתם בבצוע עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, כי אם בבצוע עבירה של מעשה טירור של חבלה בכוונה מחמירה.
...
בנוסף אני מרשיע את נאשם 2 בביצוע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.
ואני קובע שנאשם 5 ביצע את העבירות הבאות: עבירה של יידוי אבן לפי סעיף 332א(ב) לחוק העונשין; עבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(2) לחוק העונשין + 37 לחוק המאבק בטרור; עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות ממניע גזעני, עבירה לפי סעיפים 338(א)(3) ו – 144ו לחוק העונשין; עבירה של חבלה במזיד ברכב ממניע גזעני, עבירה לפי סעיף 413ה ו – 144ו לחוק העונשין ועבירה של התפרעות, עבירה לפי סעיף 152 לחוק העונשין.
בנוסף אני קובע שנאשם 5 ביצע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כן ראו הדו"ח של השוטר יהודה ורד (ת/11) בו ציין ביחס למתלונן 2 כי: "חברנו לאדם המבוגר שהיה מלא בדם בראש שלו". הואיל וההבדל העקרי בין שתי החלופות של סעיף 329 הנ"ל נעוץ בשאלת היתממשות התוצאה של הפגיעה הפיזית, והואיל ונאשם 1 לא חלק למעשה על התוצאות הפיזיות שנגרמו למתלונן 2 בארוע, ומשזה הסכים כאמור להגיש את חומר החקירה בעיניין זה, אזי שקשה לחשוב על פגיעה שנגרמה להגנת נאשם 1 בהקשר של מתלונן 2 לנוכח קו ההגנה שבחר, לפיו הכחיש כל קשר לתקיפת מתלונן זה. נאשם 1 הואשם לא סתם בבצוע עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, כי אם בבצוע עבירה של מעשה טירור של חבלה בכוונה מחמירה.
...
בנוסף אני מרשיע את נאשם 2 בביצוע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.
ואני קובע שנאשם 5 ביצע את העבירות הבאות: עבירה של יידוי אבן לפי סעיף 332א(ב) לחוק העונשין; עבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(2) לחוק העונשין + 37 לחוק המאבק בטרור; עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות ממניע גזעני, עבירה לפי סעיפים 338(א)(3) ו – 144ו לחוק העונשין; עבירה של חבלה במזיד ברכב ממניע גזעני, עבירה לפי סעיף 413ה ו – 144ו לחוק העונשין ועבירה של התפרעות, עבירה לפי סעיף 152 לחוק העונשין.
בנוסף אני קובע שנאשם 5 ביצע עבירות של ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתפרעות, עבירות לפי סעיפים 274(1) + 25 ו – 152 לחוק העונשין, במסגרת האישום השני.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו