מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקיפה חמורה 45 ימי עבודות שירות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כפי שנקבע אך לאחרונה ברע"פ 6002/22 ריאבנקו נ' מדינת ישראל (19.9.22), בנסיבות בהן הורשע הנאשם בכך שצבט את אישתו בחוזקה, ועיקם את ידה: "בית משפט קמא עמד על כוונת המחוקק הנשקפת מסעיף 382 לחוק העונשין, לפיו יש להשית ענישה מוכפלת על עבירה של תקיפה, כאשר העבירה מבוצעת כלפי בני מישפחה, לרבות בני זוג. החמרה זו מבטאת את שאט הנפש כלפי עבירות אלימות שמבוצעות בבני זוג, תופעה שמחייבת הרתעה אפקטיבית על מנת לגדועה מן השורש. אמנם, מעשי המבקש אינם ברף הגבוה של החומרה בתוך גדרי סעיף האישום, אך קביעה כי סוג העבירה בו הורשע המבקש היא כזו המאפשרת לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי ענישה אחרים – זו קביעה שאינה עולה בקנה אחד עם הדין הנוהג." כמו כן, הנאשם לא הוכיח קיומו של נזק קונקריטי וממשי לסכויי שקומו.
וגזר על הנאשם 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס ופצוי.
מיתחם הענישה ההולם לגבי עבירת תקיפת בת הזוג, נע בין מאסר על תנאי לצד צו שירות לתועלת הציבור לבין שבעה חודשי מאסר בפועל; וכי מיתחם הענישה לגבי עבירת האיומים, נע בין מאסר על תנאי לבין ארבעה חודשי מאסר.
...
בנסיבות אלה סבורה אני כי אין מקום להיעתר לבקשת הנאשם לביטול הרשעתו.
מכל המקובץ לעיל, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם את מעשי הנאשם נע בין מאסר קצר בעבודות שירות ל-10 חודשי מאסר בפועל בצירוף ענישה נלווית.
נוכח הענישה המוחשית שמצאתי לגזור על הנאשם לא ראיתי לנכון להטיל עליו קנס כספי אשר יפגע בסופו של דבר אף במתלוננת ובילדיהם המשותפים שכן הנאשם אמון על פרנסת המשפחה.
סוף דבר לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: חודשיים  מאסר שירוצו בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לשיטת ההגנה, המלצת שירות המבחן נבעה מהקושי של הנאשם להיות חלק מקבוצה בה משתתפים עבריינים, נאשמים בעבירות חמורות בהרבה, שאינם מקבוצת השווים שלו.
וגזר על הנאשם 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס ופצוי.
מיתחם הענישה ההולם לגבי עבירת תקיפת בת הזוג, נע בין מאסר על תנאי לצד צו שירות לתועלת הציבור לבין שבעה חודשי מאסר בפועל; וכי מיתחם הענישה לגבי עבירת האיומים, נע בין מאסר על תנאי לבין ארבעה חודשי מאסר.
...
בנסיבות אלה, תוך ששקלתי הן את המלצת שירות המבחן והן את חוות הדעת היסודית שהוגשה מטעם ההגנה, סבורה אני כי אין מקום להיעתר לבקשת הנאשם לביטול הרשעתו.
עפ"ג (מחוזי י-ם) 48832-10-15 פלוני נ' מדינת ישראל (9.8.16)- נדחה ערעורו של המערער אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של תקיפת בת זוג וצירף תיק נוסף בו הודה והורשע בעבירת איומים.
יש לקוות כי על אף שבית המשפט לא נעתר להמלצה בחוות הדעת מטעם ההגנה, הנאשם אכן יחל בטיפול פרטני מטעמו, שכן גורמי המקצוע עמדו על הצורך הברור בכך.
סוף דבר לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ברע"פ 538/21 פלוני נ' מ"י (מיום 4.2.2021) אושר עונש של 7 חודשי מאסר בעבודות שירות במקום של"ץ שהוטל בבית משפט השלום בנסיבות חמורות ממקרנו, של תקיפה חבלנית, תקיפה סתם ואיומים כלפי בת זוג.
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 45 יום שיבוצע בעבודות שירות בנכוי ימי המעצר בתיק זה על-פי חישוב שב"ס שיכריע.
...
מתחם העונש – במכלול הנסיבות אני קובע מתחם שבין ימי מאסר ספורים ועד 6 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות.
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 45 יום שיבוצע בעבודות שירות בניכוי ימי המעצר בתיק זה על-פי חישוב שב"ס שיכריע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כמו כן, עמד ב"כ המאשימה על הנסיבות המחמירות הקשורות בבצוע העבירה, ובכלל זה, העובדה שהעבירה בוצעה כלפי רופאה, עובדת ציבור, והחומרה הטמונה בעצם תקיפת צוותים רפואיים.
לאחר שהנאשם סרב לבצע עונש מאסר בעבודות שירות, נגזר עליו עונש של 45 ימי מאסר בפועל.
...
הערעור נדחה.
נוכח המקובץ, אני קובע כי מתחם העונש ההולם לעבירה בה הורשע הנאשם נע בין מספר חודשי מאסר בפועל שיכול ויבוצעו בדרך של עבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל.
גזירת הדין לפיכך אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר, אשר יבוצעו בעבודות שירות, החל מיום 17.10.2023 , במרכז הירושלמי לרכיבה טיפולית בכתובת שד' גולדה מאיר לצורכי דואר, ברחוב חטיבת גבעתי 10 וזאת על פי חוות דעת הממונה על עבודות השירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות האיומים ובעבירת התקיפה הגורמת חבלה ממש-בן זוג, מעלה כי מדיניות הפסיקה בעבירות מסוג זה ובנסיבות דומות היא מגוונת ותלויה בעיקרה בנסיבות העניין, דהיינו בחומרת התקיפה, חומרת החבלה ורף האיומים שהושמעו תוך שהפסיקה הבחינה בין איום מילולי לבין איום תוך שימוש בחפץ, שאז מיתחם העונש ההולם גבוה יותר.
לבסוף, בית המשפט גזר על הנאשם, בן 72, בעל עבר פלילי הכולל 11 הרשעות קודמות ישנות, עונש של מאסר לתקופה בת 45 ימים שירוצה בדרך של עבודות שירות, לצד מאסר מותנה וצו מבחן.
...
לאור כל האמור, ולאחר שבחנתי את הפסיקה הנוהגת ואת כלל השיקולים הנדרשים, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות בהן הורשע הנאשם, בנסיבות העניין, נע בין מאסר על תנאי לבין מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים.
לאור האמור אני סבורה כי על העונש להימצא בחלקו התחתון של המתחם, אולם לא בתחתית מתחם העונש ההולם.
לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי למשך 4 חודשים והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום לא יעבור כל עבירת אלימות או איומים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו