מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקיפה חמורה זיכויים והרשעות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

עירעורו של כארם על גזר הדין בערעורו על גזר הדין טוען כארם, כי "מיתחם הענישה שנקבע בעיניינו ביחס לשני האישומים אינו הולם את נסיבות ביצוע העבירות" (סעיף 34), כי בעבירות התקיפה בהן הורשע לא נגרמו פגיעות משמעותיות, כי עבירות האיומים בהן הורשע מצויות ברף החומרה התחתון, וכי נקודות זכות רבות עמדו לו שהצדיקו הטלת עונש ברף התחתון של מיתחם הענישה.
עונש המאסר המותנה שהוטל על כארם יעמוד בעינו, בכפוף לכך שלא יחול על עבירות הנשק ושיבוש מהלכי משפט מהן מזוכה הוא בפסק דין זה. עירעורו של כרם על גזר הדין בערעורו, הנסב על חומרת עונשו, מלין כרם בעיקר על כי לא נקבע רף מינימאלי לעבירת ההריגה בעיניינו (פסקה 33 להודעת העירעור) ועל כי הרף התחתון שנקבע מתייחס לכלל העבירות בהן הורשע בגדר האישום השני.
...
סבורני, כי קביעה זו כשלעצמה אינה מצדיקה ברגיל את התערבותנו.
כללם של דברים אציע לחברי להיעתר חלקית לערעורו של כארם על הכרעת הדין כמפורט בפסקאות כ"ג ו-ל"א מעלה, ולערעורו על גזר הדין כמפורט בפסקה ל"ד מעלה.
עוד אציע לחברי להיעתר לערעורו של כרם על גזר דינו, כמפורט בפסקה מ"ב מעלה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

סיכומי המאשימה: ב"כ המאשימה בסיכומיו ביקש ליתן אמון בראיות שהוצגו לפני בית המשפט, ובקש להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום (עמוד 19, שורה 11, הגם שיוחסה לנאשם עבירה אחת בלבד – תקיפה סתם של בן זוג).
טען שהמדינה לא עמדה בנטל המוטל עליה כנדרש בפלילים להוכיח, שהנאשם תקף את המתלוננת בדחיפה ובעיקום ידה ולכן ביקש לזכות את הנאשם ולו מחמת הספק הסביר.
לא מצאתי בכתב האישום זכר לדבר זה. המאשימה עצמה כנראה לא האמינה למתלוננת בעיניין זה ולכן לא העמידה את הנאשם לדין בגין עבירה זו, שהיא עבירה לא פחות חמורה מהעבירה של תקיפה סתם שיוחסה לנאשם בכתב האישום, והיא בלבד.
...
לאחר ששמעתי את העדויות באופן בלתי אמצעי, צפיתי בסרטון וגם שמעתי את הנשמע בו, עיינתי בכל החומר הראייתי שהוגש לי, נותר בליבי ספק סביר אם הנאשם דחף את המתלוננת ועיקם את ידה.
לפיכך, החלטתי לזכות את הנאשם, אמנם מחמת הספק הסביר מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.
סוף דבר הכל נשמע, הנאשם יצא מלפני זכאי מחמת הספק הסביר בדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כן נאמר בע"פ 8704/08 הייב נ' מדינת ישראל: מעשיהם של המערערים, שכללו איומים ותקיפה של שוטרים הממלאים תפקיד צבורי על פי דין, הנם בבחינת היתנהגות פלילית חמורה ושלוחת כל רסן אשר קוראת תיגר על אושיות שילטון החוק תוך היתעלמות מופגנת מנורמות ההיתנהגות הראויות שיש להקפיד עליהן.
כן, לזכות הנאשם, העדר הרשעות קודמות בתחום הפלילי.
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי הנאשם הורשע, על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן, בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש.
משקל של ממש יינתן לעובדה כי זמן קצר לאחר ביצוע העבירה, הנאשם היה קורבן בעצמו לתקיפה חמורה שתקף אותו המתלונן, אשר יצא מביתו לחפש את הנאשם כשהוא חמוש באקדח, ירה בו מטווח קצר ופצע אותו ברגליו.
על רקע זה, ניתן גם להבין את הקושי של הנאשם לחוש אמפטיה למתלונן, ולא אשקול עובדה זו לחובתו, ובהיתחשב במעשיו של נפגע העבירה לאחר הארוע, יש להמנע גם מלגזור לזכותו פיצוי.
...
אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: שבעה חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעיניין זה, סיפר הסניגור על פועלו של הנאשם ותרומתו לחברה, ביקש לזקוף את אלו לזכותו ולבטל את הרשעתו בדין.
דיון וגזירת דין הנאשם הורשע בשתי עבירות שעניינן תקיפה סתם- בן זוג ואיומים.
בע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל  נקבע כי המנעות מהרשעה תיעשה בצמצום, בהצטבר שני גורמים: האחד, שסוג העבירה מאפשר "ויתור" על הרשעה, והשני, שיש בהרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם.
...
בהתאם לכללי הבניית ענישה, אני סבור כי מתחם העונש ההולם לאירוע שבפני נע בין מאסר מותנה ל-3 חודשי מאסר, שאפשר כי ירוצו בעבודות שירות.
בנסיבות אלו, לאחר שלקחתי בחשבון את גילו של הנאשם והעדר עבר פלילי, לא ראיתי להחמיר עם הנאשם וניתן למקמו בגבול התחתון של המתחם ולהסתפק בהשתת מאסר מותנה וצו של"צ. בנסיבות אלו, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 180 שעות של"צ בהתאם לתכנית שתוגש על ידי שירות המבחן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו