מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תקיפה הגורמת לחבלה ממש

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

בעפ"ג (מח' חי') 1464-02-09 טלאע שאהין נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 23.4.2009), נדחה ערעור של נאשם, אשר הורשע על יסוד הודאתו בעבירות של תקיפת שוטר, איומים ותקיפה גורמת חבלה ממש, בכך שתקף שוטר באגרופים, גרם לו שיפשוף באף, נפיחות ורגישות מתחת לעין, שריטה באף ובלחי וביחד עם אחר תקף ואיים על השוטרים בפגיעה שלא כדין בגופם.
...
כל מסקנה אחרת, תפגע בשיקולי ענישה אחרים הקשורים לגמול ולהרתעת הנאשם ועבריינים כמותו.
מכל המקובץ, סבורני כי מתחם העונש ההולם לעבירה תקיפת השוטר בנסיבותיה נע בין מאסר מותנה ושל"צ לבין 12 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסרים מותנים וענישה כלכלית.
מכל המקובץ, בהביאי בכלל חשבון את שיקולי הגמול, השיקום וההרתעה, ביחס לנאשם בנסיבותיו - הסלידה שחשה החברה נוכח מעשיו והוקעתם הנדרשת, הצורך בהמחשת חומרת מעשיו, הרתעתו והרתעת עבריינים כמותו, לצד צרכיי שיקומו, הרי שבגדר תפירת חליפתו העונשית, סבורני כי אין מנוס מהשתת עונש הכולל מאסר בפועל לתקופה קצרה, לצד ענישה מותנית ומרתיעה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

מיום שנודע לעותר על קיומו של הסדר הטיעון פועל הוא לביטולו, תוך שהוא מבקש להמציא לידי התביעה המשטרתית ראיות אשר יוכיחו כי מדובר בתקיפה שגרמה לחבלה ממש ולא בתגרה בלבד.
...
המשיבים 1-5 סבורים כי דין העתירה להידחות על הסף, שכן מקרה זה אינו נופל לגדר המקרים בהם נמצא כי ההחלטה לכרות הסדר טיעון עם נאשמים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, או ב"עוות מהותי", וזאת, נוכח הגורמים הבאים: בדיקת חומר הראיות העלתה כי אירוע זה הינו סכסוך משפחתי בו הועלו טענות לאלימות הדדית, ולא ניתן יהיה להרשיע בגינו בעבירה של תקיפה חד צדדית; גילם המבוגר של הנאשמים, נסיבות חייהם הקשות והעובדה כי אין להם עבר פלילי מכביד; וחלוף הזמן מאז קרות האירוע.
לאחר שעיינו בעתירה ובתגובות לה, נחה דעתנו כי דינה להידחות על הסף.
על יסוד האמור, אנו דוחים את העתירה על הסף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

אשר לתנאי השני, על אף שהעבירה של תקיפה גורמת חבלה של ממש מאפשרת, כשלעצמה, ביטול הרשעה נסיבות ביצוע העבירה אינן קלות כלל ועיקר, שכן הנאשם תקף אדם ברחוב, על רקע עניין של מה בכך שנוגע למקום העמדת אופניו וגרם לו לחבלות ולפיכך לא עלה בידי הנאשם להוכיח כי עניינו הפרטי גובר על האנטרס הצבורי שבנקיטת ענישה הולמת על מי שנוקט באלימות כלפי זולתו.
...
לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, מצא בית המשפט לדחות את הדיון בכדי להפנות את הנאשם לקבלת חוות דעת ממונה על עבודות שירות וכן לתת אפשרות לצדדים לסיים את ההליך יחד עם ההליך שהוגש כנגד האחר, שהורשע בעבירות של איומים ותקיפה סתם.
לנוכח כלל השיקולים לעיל ובהתחשב במדיניות הענישה הנהוגה אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נעה בין מאסר על תנאי ועד ל- 10 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר לאור כל האמור, מצאתי לגזור את עונשו של הנאשם בתחתית מתחם הענישה ואני גוזרת עליו את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים עבירת אלימות מסוג עוון או עבירת איומים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הרשעתו השנייה, משנת 2016 (כוללת צירוף של 4 תיקים פליליים שונים) בעבירות של ניסיון להחזקת סכין, איומים (4 עבירות), תקיפה גורמת חבלה ממש, תקיפה סתם וניסיון לתקיפה סתם, בגינן נגזרו עליו 5 חודשי מאסר על תנאי.
...
לאחר שקלול מכלול השיקולים הצריכים לעניין, נוכח ריבוי העבירות, טיבן וחומרת נסיבות ביצוען כפי שפורטו לעיל, מידת האשם שהפגין הנאשם בכלל האישומים, לרבות הענישה הנוהגת, סבורני כי הרף התחתון לו עתרה המאשימה (גם בחיבור של החלק התחתון של כל אחד מהמתחמים להם עתרה) אינו הולם את ריבוי העבירות והחומרה הרבה שבביצוען לרבות השלכותיהן הקשות על קורבנות העבירות והציבור בכלל.
אשר על כן, אני קובעת את מתחם העונש ההולם לכלל האישומים והעבירות בהן הורשע הנאשם, כך שינוע בין 5 ל 9 שנות מאסר.
סוף דבר – לאחר שקלול מכלול הנתונים והשיקולים הנדרשים לבחינת עונשו של הנאשם, אני גוזרת עליו את העונשים הבאים: 5 וחצי שנות מאסר החל מיום מעצרו על פי רישומי שב"ס. 10 חודשי מאסר על תנאי, למשך 3 שנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ת"פ 23747-03-20 בבית משפט השלום באילת במסגרת ההליך שניפתח בת"פ 23747-03-20 בבית משפט השלום באילת (להלן: תיק אילת) הורשע הנאשם בעבירה של תקיפת שגורמת חבלה של ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין.
...
בנסיבות העניין, אני סבור כי יש להטיל עונש כולל לכל האירועים ולא לקבוע עונשים נפרדים לכל אירוע.
אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של שבע וחצי (7.5) שנות מאסר בניכוי ימי מעצרו, מיום 15.1.2021 ועד 12.1.2022 ומיום 3.3.22 ועד היום.
אני מחייב את הנאשם לפצות את המתלונן בתיק העיקרי (עד תביעה מס' 1 בכתב האישום שהוגש בת"פ 52826-03-22) בסכום של 7,500 ש"ח; ואת המתלונן, עד תביעה מס' 18 בת"פ 43371-01-21 בסכום של 250,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו