מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תנאי שחרור אפשרות לחפש עבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

(18) מי שמלאו לו 18 שנים ומתקיים בו אחד מאלה:(תיקון מס' 35) תש"ע-2010 (תיקון מס' 43) תשע"ה-2014 (א) הוא שוחרר בערובה בתנאים כאמור בסעיף 48 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (בפיסקה זו – חוק המעצרים), ונקבע לגביו איסור יציאה ממקום המגורים או הגבלה על יציאה כאמור, אשר לדעת עובד המוסד לביטוח לאומי שמינהלת המוסד הסמכה לכך, מונעים ממנו להישתלב בעבודה, או שהוא נעצר בפקוח אלקטרוני כאמור בסעיף 22ב לחוק המעצרים, בתנאים המונעים ממנו להישתלב בעבודה; "
כך למשל בפרוטוקול מיום 22/07/2017 בפני כב' השופט אריה רומנוב (עמ' 53 לפרוטוקול שם – מ"ת 57403-05-16) נאמר מפי ב"כ המדינה "נאמר שנעשה ניסיון למצוא עבודה במעלה אדומים, אני עדיין לא מבינה איזה מאמצים נעשו, הוא נמצא שם תחת תנאים מגבילים כאלה ואחרים אבל ביהמ"ש הביא בחשבון את כל התנאים וביהמ"ש אפשר לו לחפש עבודה על מנת לסייע לו."(דגש ש.ש.) בהמשך עולה מחלק הפרוטוקול שבפנינו כי המדינה מציינת שהבקשה הייתה לאפשר לו לשוב לביתו.
...
סוף דבר אין מחלוקת כי התובע זוכה בהליך הפלילי מכל וכל וכן כי הושם במעצר בית מלא ולאחר מכן חלקי עם חלון התאווררות, ולאחר מכן בחלקיות המאפשרת תעסוקה ולכל הפחות הרשמה בשירות התעסוקה או בקשת פטור מהתייצבות משירות התעסוקה.
התביעה בעניין זה נדחית.
התביעה במלואה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כשנשאל מי עבד בשער, השיב: "זה עבודות של חיילים משוחררים. אפשר לחפש בספרים של החשבונות ולראות לפי החשבונות. צריך לשאול עובד עובד מי עבד שם" (עמ' 24).
לאור עדותה של התובעת על עומס יתר במועד הביקור (עמ' 5) אין להוציא מכלל אפשרות כי בתנאי הדוחק והרצו לקבל את ציוד הסקי ולצאת למסלול מהר ככל שניתן, היא לא יכולה היתה להבחין בשלט.
...
ממספר טעמים אינני מקבל גרסה זו לגבי אפשרות המעבר בשער שבקצה המסלול הראשון אך ורק באמצעות שעון מיוחד, כפי שהעיד אֵשֶד: ראשית, גרסה זו לא נטענה בכתב ההגנה, עדי התובעת לא נחקרו עליה בחקירות הנגדיות, והיא עלתה לראשונה בעדותו הראשית בעל-פה של אֵשֶד, לאחר שבא-כוח התובעת הודיע כי סיים הבאת עדיו.
אינני מקבל את טענת התובעת כי הנתבעת התרשלה באי-אספקת מקלות ייצוב (עמ' 5), לאור הסברו של אֵשֶד כי בשלג מלאכותי קיים סיכון בשימוש במקלות גלישה (עמ' 22).
התוצאה המסקנה מכל האמור לעיל הינה כי הוכח שהנתבעת התרשלה והינה אחראית לנזקי הגוף שנגרמו לתובעת בתאונה מיום 22.7.2011.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר שהובהר כי מדובר ברכב של נכה צה"ל, המשיבה אינה מיתנגדת לשיחרור הרכב בתנאים אשר יבטיחו את אפשרות חילוטו ככל שיורשע.
שיחרור הרכב יאפשר למשפחה ניידות ללא מיגבלות (אשת הנאשם תוכל לנסוע לעניינה כאשר הנאשם יהיה עם מלווה אחר ויוכל לצאת מהבית) וכן יאפשר למבקש לחפש עבודה.
...
התוצאה לאור כל האמור, ומשעלה כי הרכב נתפס שלא כדין וללא זיקה לכתב האישום ולבקשת החילוט הכלולה בו, אני מורה על שחרור הרכב-התפוס (מ.ר. 43112001) לאלתר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 14.7.2019 איפשרתי לנאשם לצאת לחפש עבודה.
הנאשם לא סבר שהוא זקוק לטפול בתחום האלכוהול, וסרובו זה אף גרם לעיכוב משמעותי באפשרות ההקלה בתנאי שיחרורו.
יחד עם זאת ברע"פ 6466/17 פלוני נ' מ"י (מיום 18.9.2017) באישום דומה, אישר בית המשפט העליון מיתחם ענישה שבין מאסר על תנאי לצד ענישה נלווית ועד מספר חודשי מאסר, לרבות בעבודות שירות; בעפ"ג 11194-01-16 (י-ם) פלוני נ' מ"י (מיום 6.12.2016) נקבע מיתחם ענישה שבין של"צ נרחב במקרים חריגים ועד 15 חודשי מאסר.
...
לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 6 ימי מאסר, כימי מעצרו.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

וכך נאמר: "מקובלת עלי העמדה כי התנאים המגבילים שהוטלו על העוררת אינם מן המכבידים. העובדה כי היא יכולה לצאת בפקוח למשך ארבע שעות מדי יום, במועדים הנתונים לבחירתה, מאפשרת לה לקדם את מאמציה בחיפוש עבודה. מעבר לכך, הרי שאין בחלוף הזמן מאז ניתנה ההחלטה על שיחרורה של העוררת למעצר בית, במאי שנה זו, כדי להוות נסיבה המצדיקה הסרת כל התנאים. בנסיבות אלה, סרובה של העוררת לתסקיר מבחן בעיניינה על מנת לקדם את בקשתה להסרת התנאים המגבילים עומד בעוכריה. בכך שונה עניינה מעניינם של שני הנאשמים הנוספים, שהועמדו לדין יחד עמה, שכן כעולה מדברי המשיבה, השניים אכן שוחררו מתנאים מגבילים, אולם הדבר נעשה לאחר שהתקבלו תסקירים בעיניינם". בדיון שנערך לפני, חזרתי והצעתי למבקשת כי תופנה לשירות המבחן לקבל תסקיר אשר יבחן את מסוכנותה בעת הזו, וכן התכנות לביטול מעצר הבית.
לדבריה, מתוך החלטה זו, עולה כי אין צורך לקבל תסקיר לבחינת אפשרות שינוי תנאי שיחרורה.
...
דינה של הבקשה להידחות.
וכך נאמר: "מקובלת עלי העמדה כי התנאים המגבילים שהוטלו על העוררת אינם מן המכבידים. העובדה כי היא יכולה לצאת בפיקוח למשך ארבע שעות מדי יום, במועדים הנתונים לבחירתה, מאפשרת לה לקדם את מאמציה בחיפוש עבודה. מעבר לכך, הרי שאין בחלוף הזמן מאז ניתנה ההחלטה על שחרורה של העוררת למעצר בית, במאי שנה זו, כדי להוות נסיבה המצדיקה הסרת כל התנאים. בנסיבות אלה, סירובה של העוררת לתסקיר מבחן בעניינה על מנת לקדם את בקשתה להסרת התנאים המגבילים עומד בעוכריה. בכך שונה עניינה מעניינם של שני הנאשמים הנוספים, שהועמדו לדין יחד עימה, שכן כעולה מדברי המשיבה, השניים אכן שוחררו מתנאים מגבילים, אולם הדבר נעשה לאחר שהתקבלו תסקירים בעניינם". בדיון שנערך לפני, חזרתי והצעתי למבקשת כי תופנה לשירות המבחן לקבל תסקיר אשר יבחן את מסוכנותה בעת הזו, וכן היתכנות לביטול מעצר הבית.
אני דוחה מסקנה זו של המבקשת או שמא סברה.
סוף דבר שהבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו