מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תנאי הזכאות לקצבת שאירים

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מסגרת נורמאטיבית בהתאם לסעיפים 1 ו-238 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995, על מנת לעמוד בתנאי זכאות לגימלת שארים עקב פטירתו של בת הזוג, צריך שיתקיימו בגבר שני תנאים מצטברים השלובים זה בזה.
...
מכל מקום, לא שוכנענו כי התובע והמנוחה ניהלו משק בית משותף.
לסיכום: התובע והמנוחה לא התגוררו תחת קורת גג אחת ולא ניהלו משק בית משותף; והתובע לא הוכיח כי התקיימה מערכת זוגית וכי קשר את גורלו עם המנוחה.
אשר על כן, התביעה להכרה כידוע בציבור של המנוחה נדחית.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

משכך במקרה דנן לא היתקיימו אצל התובעת תנאי הזכאות לקיצבת שאירים.
...
מכל האמור לעיל, במהלך השנתיים האחרונות לחייו של המנוח לא התגוררו התובעת והמנוח יחד (2018-2020), שכן כאמור המנוח עבר להתגורר בדיור מוגן ואילו התובעת המשיכה להתגורר בדירתה בראשון לציון.
עם כל ההבנה לתחושותיה הקשות של התובעת, אשר הייתה נשואה למנוח במשך שנים רבות, אין מנוס מדחיית התביעה.
לסיכום דין התביעה להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

" לאור האמור, וחרף האמפתיה למצבה של התובעת, משקבע המחוקק את תנאי הזכות לקיצבת שאירים, הרי שאין מקום להעניק קצבה למי שאינו עומד בתנאים אלה, קל וחומר כאשר לא הוצגה כל אסמכתא למעמדה החוקי של התובעת בארץ.
...
טענות הנתבע: הנתבע טוען כי יש לדחות את תביעת התובעת על הסף וזאת מחמת התיישנות, ובהתאם לתקנה 1ב לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש"ל – 1969.
" סוף דבר: על יסוד כל המפורט לעיל – התביעה נדחית.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

עקרי טענות הנתבעת התובעת אינה עומדת בתנאי הזכאות לקיצבת שאיר פנסיונר כיתום תלוי שאינו עומד ברשות עצמו כנדרש בתקנון הקרן הן לפי תיקון מס' 11 לתקנון והן לאחריו.
...
הימנעות התובעת מהבאת הראיות הנ"ל פועלת לחובתה וזאת בהתאם להלכה הפסוקה ולפיה כאשר נמנע בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית המצויה בהישג ידו, בהעדר הסבר סביר, המסקנה המתבקשת היא כי לו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו ולכן ניתן לזקוף אותה לחובתו[footnoteRef:6].
] [6: ראו למשל: ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ – רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, עמ' 614-615 וההפניות שם.] אין בידינו לקבל את טענת התובעת ולפיה יש להביא בחשבון את השינוי במצבה הכלכלי בשנת 2018 ואילך.
על יסוד כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהתאם לסעיפים 1 ו-238 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995, על מנת לעמוד בתנאי זכאות לגימלת שארים עקב פטירתו של בן הזוג, צריך שיתקיימו באישה שני תנאים מצטברים השלובים זה בזה.
...
לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות על הסף, מחמת התיישנות; ולגופה, שכן ההחלטה התבססה על הממצאים לפיהם התובעת והמנוח ניהלו משק בית משותף, כידועים בציבור עד לחודש ספטמבר 2018 בלבד.
ואולם, נוכח התקופה שבמחלוקת ומצבו הרפואי, עת סביר להניח כי מיעט מלצאת מביתו למעט לטיפולים רפואיים, כאשר בחודשיים האחרונים מצאנו כי המנוח התגורר בעיקר בביתה של נטליה, לא מצאנו בנסיבות העניין לזקוף את הדבר לחובת התובעת.
עם זאת, מאחר שאין מחלוקת כי עד לחודש ספטמבר 2018 התובעת והמנוח היו ידועים בציבור, ובשל העובדה כי מוקד המחלוקת שהובאה לפתחנו סב על עניין המגורים המשותפים בתקופה שבמחלוקת, ומצאנו כי הקשר בין התובעת למנוח נמשך עד ימיו האחרונים של המנוח, לסירוגין, אפילו זה דעך קמעה, הגענו למסקנה כי התובעת והמנוח היו ידועים בציבור בעת פטירתו.
סוף דבר אשר על כן, התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו