מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תמיכה בסחר בסמים השתתפות עיקרית

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בתסקיר בעיניינו של העורר אברש, צוין כי יש לו הרשעה משנת 2018 בעבירה שעניינה סחר בסמים, בגינה נידון ל-27 חודשי מאסר בפועל.
לדבריו, המדינה מעניקה לדברים שנאמרו בפגישה בדירה ביום 19.9.2020 פרשנות מפלילה בדיעבד, במטרה למלא חסר ראייתי ולהתגבר על המחסור בראיות נוספות, וזאת כדי לתמוך בתיזה שהוצגה בכתב האישום.
ראיות לכאורה כידוע, ראיות לכאורה הן ראיות גולמיות שלאחר עיבוד ובחינה בהליך העקרי עשויות להוביל לראיות שיבססו אשמה (ראו מני רבים: בש"פ 8087/95 זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 133, 147 (1996); בש"פ 2869/19 פריג' נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (23.5.2019) (להלן: עניין פריג'); בש"פ 3144/20 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (7.6.2020)).
בא-כוחו ניסה להיתלות בשני אירועים בהקשר זה: הראשון, הוא תגובתו של העורר אברש לבקשתו של קיפי "להביא אותה", שהסתכמה במילים "מה פיתאום". צפייה בפגישה במלואה וקריאת ההקשר המלא של הדברים, מקשה על קבלת פרשנותו של העורר אברש כי מדובר בסרוב להישתתף בתוכנית, ונראה כי דברים אלה מכוונים כלפי בקשתו של קיפי להשיג את הדבר שהתבקש בפרק הזמן הקרוב (בין היתר לאור נסיעתו למחרת לאיסטנבול).
...
סבורני, כי למקרא הדברים האמורים לעיל, ברור שנשקפת משני העוררים מסוכנות משמעותית, הנלמדת הן מהעבירות החמורות שבהן הם מואשמים והן מנסיבות הביצוע שלהן: מעורבות לכאורית בתכנון התנקשות באחד מראשיה של כנופיה יריבה, אשר יש תשתית ראייתית (עם חולשה ראייתית) כי הבשילו לכדי מעשה רצח מתוחכם, אשר בוצע על ידי מתנקשים קרי רוח באמצעות נשק חם, בטבורה של עיר ולאור יום.
על כן, יש לקבל את בקשת המדינה, ולהותיר את שני העוררים מאחורי סורג ובריח לעת הזו.
סוף דבר: העררים בבש"פ 6466/22 ובש"פ 6477/22 נדחים בזאת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

במהלך תקופת הדחייה הוא הישתלב בתוכנית יתד לצעירים, הצליח ליצור קשר חיובי ותומך עם גורמי הטיפול בתוכנית ומגלה מוטיבציה גבוהה להמשך ורצון לניהול שגרת חיים תקינה ומתפקדת.
מתסקיר שירות המבחן המשלים בעיניינו של הנאשם מיום 24.1.22 עולה, כי במהלך תקופת הדחייה הישתתף הנאשם בתוכנית ית"ד, הוא משתף פעולה ומביע מוטבציה גבוהה לנהל אורח חיים נורמאטיבי.
בנוסף, התחשבתי בכך שמדובר בעבירת סיוע לעיסקת סמים אחת ובהתאם להוראת סעיף 31 לחוק העונשין, עונשו של המסייע הוא מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצועה העקרי.
הענישה הנוהגת ביחס לעבירה בגינה הורשע הנאשם, משתנה ממקרה למקרה והיא תלויה בסוג הסם, בכמות שנמכרה, בגובה התמורה שהתקבלה בעדו, מחלקו של הנאשם במסכת העבריינית הכוללת, בהישנות המקרים ובנסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שניתן ללמוד מהפסיקה שלהלן: בע"פ 1965/20 כרים בדוואי נ' מדינת ישראל (11.6.20), נדון עניינו של מי שהורשע על פי הודאתו, בעבירת סיוע לסחר בסם מסוכן ובעבירת סחר בסם מסוכן, בשל שתי עיסקאות למכירת סמים לסוכן משטרתי, האחת סיוע למכירת 39.62 גר' קוקאין תמורת 15,200 ₪, והשנייה מכירת 29.98 גר' קוקאין תמורת 11,400 ₪.
...
בנסיבות אלה, אין בידי לקבל את המלצת שירות המבחן.
על כן, סבורתני שיש ליתן משקל לתהליך אותו עבר הנאשם, ולשיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן, אך אין בידי לקבל את המלצת שירות המבחן להשית על הנאשם צו שירות לתועלת הציבור, עונש אשר חורג ממתחם העונש ההולם.
לפיכך אני קובעת כי על נאשם 6 יושתו העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים (בניכוי ימי מעצרו).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

שירות המבחן התרשם, כי מדובר בצעיר שלו יכולות יציבות והיסתגלות, בעל שאיפות עתידיות להשתלבות מקצועית, בעל יכולת תעסוקה ותמיכה במשפחתו.
את הרווחים הכספיים העקריים כתוצאה מהרעלת החברה בסמים מסוכנים מרויחים גורמי פשיעה משמעותיים ומחוללי פשיעה חזקים, המפתים צעירים, ללא הרשעות קודמות, למען בצע כסף והכנסה כספית משמעותית בתמורה לעבודה "קלה". התופעה של צעירים ללא הרשעות קודמות ובעלי "שאיפות נורמאטיביות" המעורבים בעבירות סמים של הובלה, החזקה וגידול למען רווח כספי קל היא תופעה נפוצה ונרחבת.
הנאשם בחפץ לב ומתוך מניע כספי, העמיד את עצמו בשירות תעשיית הסמים ושימש בה חלק מכריע שבלעדיה לא ניתן להפיץ את הסמים בקרב הסוחרים והמשתמשים.
הישתתפות ושתוף פעולה בקבוצה טיפולית לטווח קצר, תישקל לזכות הנאשם בגדרי המיתחם, כמו גם יתר שיקוליו האישיים.
...
נוכח כל האמור לעיל, בשים לב לכמות הסם ונסיבות החזקתו, לא ניתן להיעתר לעתירת ההגנה בקביעת המתחם.
מכל האמור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם הינו 14-30 חודשי מאסר בפועל, בצירוף עונשים נלווים.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה על פי רישומי שב"ס. מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר לעבירות הסמים, העריך שירות המבחן כי השמוש בסמים נעשה מתוך צורך בטשטוש והמנעות מהתמודדות, על רקע המשברים במשפחתיים, ולכן הוצע לנאשם להישתתף בהליך טפולי, והנאשם הביע נכונות לכך.
שירות המבחן התרשם מבחור צעיר בעל מערכות תמיכה משמעותיות המתנגדות להפרת חוק, השואף לקיום שגרת חיים נורמאטיבית והליך המעצר וההליך המשפטי מהוים עבורו גורמים מרתיעים לעתיד.
לשיטת המאשימה, מיתחם העונש ההולם בתיק העקרי, נע בין 8 ל-18 חודשים לכל אחד מהאישומים, שאינם מהוים ארוע אחד, לא מדובר במעידה חד פעמית, הנאשם חזר והחזיק בסמים המסוכנים ואנטרס הציבור הוא גמול והרתעה.
לפיכך, ביקשה המאשימה למקם את הנאשם בחלקו התחתון של המיתחם, אך לא בתחתית של כל אחד מהמתחמים, בהיתחשב בגילו הצעיר, ולהשית עליו 24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי משמעותי, התחייבות, קנס, פסילה, פסילה על תנאי, פיצוי למתלונן והכרזה עליו כסוחר סמים וכפועל יוצא מכך, חילוט הכספים והטלפונים שנתפסו וכן השמדת הסמים.
...
סיכומו של דבר, מצאתי כי הנאשם עבר הליך שיקום משמעותי, המצדיק ומאפשר לבית המשפט לחרוג ממתחמי הענישה.
  סוף דבר נוכח כל האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הנאשם שלל כל נזקקות טיפולית, ולכן נימנע שירות המבחן מהמלצה זו. עם זאת לאור גילו הצעיר, תמיכת משפחתו, העידר דפוסים עברייניים מושרשים, וניקיונו מסמים, אל מול חומרת העבירות, הומלץ על הטלת מאסר בעבודות שירות שיציב גבול חצוני מרתיע לנאשם.
טיעוני ב"כ נאשם 1 ב"כ הנאשם 1 עוה"ד שאדי כבהא טען כי המאשימה חרגה בטיעוני מעובדות כתב האישום המתוקן, משום שנאשם 1 אינו הגורם העקרי, אלא "סך הכול מתווך", ולכן הוא לא הבעלים של הסמים ולא זכה בתמורה למכירתם, אלא קיבל עמלות בסך 500 ו-800 ₪ בלבד, והדגיש כי כתב האישום תוקן לקולה ויש הבחנה של ממש בין סוחר למתווך.
ואולם, שירות המבחן התרשם כי הנאשם משליך אחריותו למעשיו על יתר הנאשמים ועל הסוכן המשטרתי, ולמעלה מזאת הוא לא הישתתף בטיפול כלשהוא בתחום ההיתמכרות לסמים.
...
אולם, בחלוף זמן ניכר מאז האירוע דנן, בשים לב שהרשעתו הקודמת היחידה נסובה על עבירות משנת 2014, והיות שנאשם 2 שהה במעצר כחודש וחצי, הגעתי למסקנה שאין הכרח להשית עליו עונש מאסר של ממש זו הפעם, וניתן להסתפק בהטלת מאסר בעבודות שירות, כהמלצת שירות המבחן.
מכלול שיקולים אלו הוביל אותי למסקנה, כי נכון לחרוג ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום, בשל פוטנציאל השיקום הגבוה במצבו, כך שלא ייגזר עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר לריצוי בעבודות שירות – כהמלצת שירות המבחן.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשמים את העונשים שלהלן: על הנאשם 1 מאסר בפועל למשך 24 חודשים, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס. מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה למשך 45 ימים מת"פ (כ"ס) 12490-04-19 מיום 9.1.2020, שירוצה בחופף ומצטבר לעונש המאסר שנגזר על הנאשם, כך שסה"כ יישא הנאשם מאסר בפועל למשך 25 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו