מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תיקון כתב תביעה ומינוי מומחה נוירולוגי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה מהות הבקשה שעל הפרק: תיקון כתבי טענות או שמא בקשה מחודשת למינוי מומחים? בפתח הדברים אציין כי למקרא הבקשה על נספחיה, דומה כי אין קשר עינייני או תוכני, בין כותרת הבקשה שעניינה תיקון כתב תביעה, לבין גוף הבקשה אשר הלכה למעשה עניינה: עיון מחדש בבקשה למינוי מומחים רפואיים בשל טענה להחמרת מצב שחלה, כך על פי הנטען, מאז שהבקשה למינוי מומחים רפואיים נדונה בהחלטתה של כב' הרשמת הבכירה קצבוי מיום 16/4/2014.
מכל מקום, גם בהנחה כי מדובר בבקשה למינוי כל השלושה- לאחר שעיינתי בבקשה על צרופותיה, בתגובת המשיבה, באתי לכלל דיעה כי יש לדחות הבקשה למינוי המומחים הנוספים בכל שלושת התחומים: בתחום הנורולוגי , הפסיכיאטרי והתעסוקתי, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן; אמנם, לא נפקדה מעיני ההלכה הליבראלית והמרחיבה הנוהגת במחוזותינו בכל הנוגע למינוי מומחים רפואיים, לפיה די בראשית ראיה לקיומה של פגיעה שהותירה נכות לצורך מינוי מומחה כאמור.
...
משכך, בקשה למינוי מומחה נפשי נדחית.
מומחה תעסוקתי- הלכה פסוקה מקדמת דנא כי מומחים שיקומיים ותעסוקתיים ימונו על ידי בית המשפט, רק במידה ובית המשפט מגיע למסקנה, כי לא די בחוות הדעת של המומחה הרפואי הישיר והבלתי אמצעי בתחום הרלוונטי, ובענייננו המומחה האורטופדי, בכדי לגבש דעה בעניינו של הנפגע.
לאור כל המקובץ דלעיל, ולאחר ששקלתי השיקולים הדרושים לענין , באתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות במלואה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

ב"כ שומרה מבקש איפוא כי פרוטוקול הדיון יתוקן באופן שהמלים "גם על רקע התאונה הראשונה" (עמ' 2, ש' 23) יוחלפו במלים "גם את הקשר הסיבתי לתאונה הראשונה". עוד מבקש ב"כ שומרה לתקן את החלטת המינוי כך שהמומחה לא יוכל להתייחס לנושא הנורולוגי כלל ואף לא לקביעת נכותה האורתופדית של התובעת בקשר עם התאונה הראשונה.
מאחר שקביעת המל"ל בעיניין הנורולוגי מתייחסת לתאונה הראשונה, ומאחר שהתובעת אינה טוענת לנזק נורולוגי שניגרם לה כתוצאה מהתאונה השנייה, ואף לא ביקשה בכתב התביעה מינוי מומחה נורולוגי, אינני רואה מקום להורות על מינוי מומחה כזה.
...
סיכומו של דבר, הבקשה לתיקון הפרוטוקול נדחית.
באשר להוצאות, בנסיבות העניין אני סבור כי התנגדות התובעת לבקשה לתיקון החלטת המינוי לא היתה במקומה, באשר הסתמכה על שגגתו של ב"כ הנתבעת, בנסיבות דיונית לא רגילות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בבקשתו למינוי מומחים רפואיים, שהוגשה יחד עם כתב התביעה המתוקן, עתר התובע למינוי מומחים בתחומים: אורתופדיה, נוירולוגיה וא.א.ג. כבוד השופט קידר, בהחלטתו מתאריך 27.7.11, מצא "ראשית ראיה" אך למינוי מומחה בתחום האורתופדיה ואך בקשר עם התאונה השלישית, ומינה את ד"ר יורם אנקשטיין לבדיקתו של התובע (להלן: "ההחלטה המקורית").
...
לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט, על כל השתלשלות העניינים שבו, דין הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, להידחות.
סוף דבר; הבקשה למינוי נוירולוג, נדחית.
המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בד בבד עם כתב התביעה, הוגשה בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי לקביעת נכותן.
בתגובתה, היתנגדה המשיבה לבקשה וטענה כי המבקשת לא התלוננה קודם לבדיקתה על ידי המומחה על תלונות בתחום הראומטולוגיה ולא נבדקה ע"י ראומטולוג ומהתיעוד הרפואי עולה כי אין מיגבלה בתנועות והמומחה אף הוסיף וקבע כי אין מיגבלה בתנועות ואין צורך במינוי נורולוג.
אי לכך הקשר הסיבתי בין "רושם לפברומיאלגיה" לבין תאונה לפני למעלה משנתיים נתון בספק, וכי התובעת לא טענה לכך בכתב התביעה ויש להורות לה על תיקון כתב התביעה.
...
בנדון, וביישום הפסיקה לעיל, מעיון בתיעוד הרפואי שצורף לתביעה ולבקשה למינוי מומחים וכן לבקשה שלפני, שוכנעתי כי יש בו כדי לספק קיומה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך המינוי המבוקש, כפי שיפורט להלן.
כך מצאנו לדוגמא בפסק דינו של כב' הש' י. עמית בעניין רע"א 5462/22 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (118.10.22) – " ... חשוב מכך, גם אם אין עסקינן אלא באפשרות שהמבקש סובל מפיברומיאלגיה, הרי שדי בכך כדי לבסס את הדרישה להראות ראשית ראיה (רע"א3007/12 , בפסקה 15). אוסיף כי בנסיבות העניין אין בעובדה שהייעוץ של פרופ' בוסקילה ניתן במסגרת פרטית ובעבור תשלום כדי לגרוע ממשקלה (ראו שם, בפסקה 11)." מעבר לאמור לעיל, הרי מעיון במסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה ולבקשה עולה כי יש בהם כדי לענות לדרישת ראשית ראיה.
מאחר ובקשת המבקשת לתת לה רשות לערער על ההחלטה מיום 15.2.23 במסגרתה נדחתה בקשתה למשלוח שאלות הבהרה היא בקשה חלופית בלבד, ומשהבר"ע על ההחלטה מיום 1.2.23 התקבלה איני נדרש לבקשתה בעניין זה. סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בטרם הגשת כתב הגנה, הגיש המבקש בקשה לתיקון כתב תביעה על ידי צירוף תעוד רפואי נוסף כמו כן נתבקש מינוי של שני מומחים נוספים בתחום הנורולוגי והכירורגיה הפלסטית.
...
אם כן, משילוב של המסמכים הרפואיים שצורפו ע"י המבקש, ובכללם טיפול במרפאת כאב, שימוש בקנאביס רפואי, ואבחנה של תסמונת כאב כרונית, יחד עם האמור בחוות דעתו של המומחה האורתופד, הרי המסקנה היא כי לכאורה מדובר בתסמונת כאב הנבדלת מהפגיעה האורתופדית ולכל הפחות מדובר בתסמונת כאב משולבת עם כאבים כתוצאה מהפגיעה האורתופדית שאין בה לשלול מינוי מומחה בתחום הכאב, בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל.
החלטת בית משפט קמא מיום 20.9.22 בבקשה למינוי מומחים מהווה החלטת ביניים (ראו: ע"א 5779/90 הפניקס חברה לביטוח בע"מ (1990) ; החלטתי במסגרת רע"א 3866-12-21 פלוני נ' שומרה חברה בליטוח בע"מ (8.12.21)) ומתוך שכך, ומטבעה ואופייה של החלטת ביניים הרי שבית המשפט מוסמך לשנותה בשינוי הנסיבות (ראה: רע"א 4472/10 Proneuron Biotechnologies ,Inc  נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (06.10.2010); ; ת"א 57401-01-13 ד.כ. חנויות להשכרה בהרצליה הצעירה בע"מ נ' אברהם כהן ושות' חברה קבלנית בע"מ בכינוס נכסים (25.2.13)).
סוף דבר הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו