מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תיקון טעות חישוב בפסק בוררות

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כן, בקשת המשיבים אל הבורר לתיקון טעויות חישוב מתייחסת לפסק הבורר מיום 17.06.2020 שאינו נזכר בבקשות לאישור.
...
מהות הסכסוך תומכת אף היא במסקנה זו. המדובר במחלוקת בעניין ביצוע עבודות על ידי המבקשת בהתאם ללוחות זמנים ותשלום לפי קצב התקדמות כך שסבורני כי הכרעת הבורר לעניין תשלום בגין עבודה שבוצעה, מסיימת את המחלוקת בגין התשלום אשר בגין אותה עבודה.
בעניין החלטה זו הוצאה תמצית ישיבת בוררות שנוסחה ברור ומובן באופן שאינו משתמע לשני פנים ואשר תואם את ההסכמות בין הצדדים כפי שפורטו במהלך דיון הבוררות מיום 17.09.2020: סוף דבר; נוכח האמור לעיל, אני מאשרת את פסק הבורר מיום 24.06.2020 ודוחה את הבקשה לעניין ההחלטה מיום 12.08.2020, לרבות ההוצאות.
החלטתי ניתנת בכובעי כרשמת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר שמיעת טענות הצדדים, ראיתי לקבל את טענתה החלופית של המבקשת בדבר תיקון טעות בחישוב שנפלה בפסק הבוררות, כדלקמן: בסעיף 191 לפסק הבוררות נקבע: " בין מועד המסירה הנדחה (30.6.2011), עד מועד קבלת אישור האיכלוס לבניין (9.5.2012), עברו 314 ימים קלנדריים.... לפיכך, סכום הפצוי המוסכם שעל בסט לשלם ליסודות בגין האיחור במסירת הדירות בפרויקט ממועד המסירה הנדחה ועד לקבלת אישור האיכלוס הוא 4,521,600 דולר ארה"ב שהם 17,249,904 ₪ לפי שער דולר במועד המסירה הנדחה" (ההדגשה שלי).
...
לאחר ששבתי ובחנתי את נימוקי הבקשה והתגובה ואת טיעוני ב"כ הצדדים בעל-פה, סבורה אני כי אין בטענות המבקשת כדי להקים עילה לביטול פסק הבוררות, כך שדין הבקשה לביטול פסק הבוררות להידחות.
מקובלת עלי טענת המשיבה, כמו גם קביעת הבורר בפסק הבוררות, כי עצם העובדה שהבורר אינו כפוף לפסיקה על פי הדין המהותי, מרחיבה את ארגז הכלים העומד לרשות הבורר לצורך הכרעה בסכסוך ואין בה כדי לצמצם את שיקול דעתו של הבורר או לאסור עליו ליישם את הוראות הדין המהותי או את הוראות ההסכם שבין הצדדים, מקום בו הוא סבור שכך ראוי וצודק לפסוק.
אשר על כן, אני מאשרת את פסק הבוררות תוך כדי תיקונו כך שבסעיף 191 ירשם סך של 15,441,264 ₪ (במקום 17,249,904 ₪ ), ובסעיף 212 ירשם סך של 226,414 ₪ (במקום 252,934 ₪ ).

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענתו, היות ואיבד את האמון בבוררת, לא פנה לבוררת בבקשה לתיקון טעות החישוב שנפלה לטענתו בפסק הבוררות ובית המשפט מתבקש לתקן את טעויות החישוב על פי סמכותו מכח סעיף 22(ד) לחוק הבוררות.
...
לטענתו, מדובר בפסק בוררות שניתן על-ידי בורר שלא נתמנה כדין, שהרי חזקה עליו שלא היה מסכים למינוי הבוררת לו ידע שתפר את חובת הנאמנות ותנהג כלפיו במשוא פנים - אין בידי לקבל טענה זו. מהקביעה כי פסק הבוררות מיום 16.5.2013, הינו פסק בוררות סופי המכריע הן בתביעה והן בתביעה שכנגד, עולה ונובע כי מרבית טענותיו של רובינשטיין בנוגע להתנהלותה של הבוררת, מתייחסות לתקופה שלאחר מתן פסק הבוררות.
הבוררת התייחסה לשאלת ההוצאות וציינה: "... בשים לב לנסיבות, אותן תיארתי בפסק הדין, והנימוקים המפורטים בתגובתו של התובע שכנגד (ברק - ב.ט.), לתגובת הנתבע שכנגד (רובינשטיין - ב.ט.), מכלול ההוצאות בהן נשא התובע שכנגד הינו סביר ואולי אף פחות מסביר. מאותן סיבות אני דוחה את טענתו של הנתבע שכנגד באשר לחישוב היחסי. חמור שהתובע / הנתבע שכנגד מתעלם בתגובתו מכל אותם מרכיבים כמו מורכבות תביעתו, העדרם מלכתחילה של בסיס משפטי ועובדתי לתביעתו על סעדיה השונים, צו המניעה הקבוע והזמני להם עתר, עילות התביעה הרבות שנכללו בכתב תביעתו ונזנחו בסיכומים, טענות הסרק המשפטיות והעובדתיות עמן אילץ את התובע שכנגד להתמודד וכו'. כל זאת בנוסף לאופן ההתנהלות הבעייתי, בלשון המעטה, במהלך הבוררות, אשר כל ניסיון לגמד אותו לא יועיל". הלכה היא כי במסגרת דיון בבקשה לביטול פסק בוררות, בית המשפט אינו נדרש לטענות ערעוריות במהותן, ובאשר לסכומי הוצאות שנפסקו שגם ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בהם, על אחת כמה וכמה.
כפועל יוצא, אני מאשרת את פסק הבוררות שניתן על ידי הבוררת, ד"ר הילה פאר ביום 16.5.2013 ואת הפסיקתא מיום 30.8.2013, ונותנת להם תוקף של פסק דין.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הבקשה לתיקון טעויות בחישוב המבקשים עתרו לתיקון טעויות בחישוב שנפלו לטענתם בפסק הבוררות המשלים וזאת בהתאם להוראות סעיף 22(3) לחוק הבוררות, וזאת במספר עניינים כדלקמן: פרויקט רום גדרה - לטענת המבקשים הבורר זקף לזכות המשיב תשלומים ע"ח המשכנתא בסך כולל של 237,000 ₪, וסכומים אלה שהבורר זקף לזכות המשיב כסכומים ששולמו לכאורה ע"ח המשכנתא הנם סכומים שניתנו לשם כסוי יתרת חובו של עמי עיני ז"ל (אחיו של המשיב) בגין רכישת דירה בפרויקט והופחתו על-ידי הבורר הן מיתרת חובו של עמי עיני והן מיתרת המשכנתא.
...
הבקשה לביטול פסק הבוררות המשלים - סיכום על יסוד הדברים האמורים הגעתי לכלל מסקנה כי לא מתקיימת בענייננו עילה מעילות הביטול הנטענות בבקשה לביטול פסק הבוררות.
סיכום הבקשה לביטול פסק הבוררות בהפ"ב 41899-10-13, נדחית.
אני מאשרת את פסק הבוררות המשלים מיום 8.8.2013, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

כן התבקש בית המשפט להורות על תיקון טעות חישוב בפסק הבורר, לפיה קיבל הבורר את טענת המבקשים לגבי גובה תוספת בגין הקמת "דק סנטטי" אך קבע כי לסכום שפסק לטובת המשיבה בסך של 130,000 ש"ח צריך להתווסף מע"מ, בנגוד לנטען.
...
דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המבקשת.
כמו כן, לא שוכנעתי כי נגרם למבקשים כל עיוות דין.
הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו