מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תיק פלילי על גניבת כלב

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

(ב) חרף בדיקות פורנזיות מקיפות שנערכו בבית, לא נמצאה כל ראיה המצביעה על כניסת אדם זר לבית, ואף לא עדות לפריצה, לשוד או לגניבה – לא בסימנים על פתחי הבית, לא בראיות דנ"א ולא בטביעות אצבעות.
בא-כוח המשיב היתנגד לבקשה האמורה וטען כי אין המדובר בחומר חקירה, קל וחומר כאשר מדובר בתיק פלילי אמריקאי ולא ישראלי.
בנוסף על האמור, החקירה גילתה שבערב הארוע כלבהּ של המנוחה אשר היה ידוע ככלב "מגן ביותר" (very protective) ואשר נהג לנבוח תדיר על זרים, לא נבח על איש באותו הלילה.
...
אדרבה, בית המשפט המחוזי לא היה צריך לדון כלל בראיות שהוצגו מטעם העורר, אך הוא עשה כן לפנים משורת הדין ובכל זאת הגיע למסקנה שיש תשתית מספקת להורות על מעצרו.
המסקנה המתבקשת מכל האמור היא, כי קיימת תשתית ראייתית נסיבתית איתנה וכי לא נפלה טעות בידי בית המשפט המחוזי.
בשים לב לכל האמור, הערר נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כתוצאה ממעשיו של סאסי, נגרמה למתלוננת המטומה לאורך רגלה השמאלית, המטומות בכפות הידיים, כאבים בחלקי גופה השונים וכן נגרם לה נזק נפשי רב. תסקירי שירות המבחן שני תסקירים הוגשו בעיניינו של הנאשם, מהם למדתי, כי הנאשם יליד הארץ, רווק כבן 21, נעדר עבר פלילי, מנהל אורח חיים דתי ומתגורר בבית הוריו בנתניה, ונכון לתסקיר מאוקטובר 2017 מצוי היה בתנאים מגבילים של "מעצר בית" לילי.
מיתחם העונש ההולם ייקבע בהתאם לחלקו של הנאשם כמסייע לשוד אלים כלפי אשה מבוגרת, על-מנת לגנוב כלבים שלהם "תג מחיר", בו לא לקח חלק באופן ישיר, אלא תיגבר את המבצע העקרי בשלב המקדים לשוד ובמילוט מהזירה.
ת"פ (מחוזי מרכז) 52719-01-15 מדינת ישראל נגד מסארוה ואחרים [26.1.17] (הוגש על-ידי ההגנה): בתיק זה, נדון עניינם של מספר נאשמים, כשנאשם 3 הורשע בעבירה של סיוע לשוד בחבורה בכך שקשר יחד עם נאשם 1 ואחר לבצע שוד בבית בקלנסווה, נאשם 1 והאחר יצאו מהרכב לבושים בחם-צואר ומצויידים בחפץ הנחזה להיות אקדח, ונאשם 3 נותר ברכב על-מנת לערוך תצפית.
...
פסקי-דין אלו משקפים קשת מקרים רלבנטיים, כאשר לאחר ביצוע אבחנות מתבקשות, אני קובעת מתחם עונש הולם אשר נע בין 8 – 24 חודשי מאסר בפועל.
שינוי תפקודי זה אינו ברור מאליו על רקע נקודת הפתיחה של הנאשם, ונוכח מכלול הנתונים אני סבורה שהאינטרס הציבורי מאפשר לקבוע מתווה ענישה אשר ימנע שליחתו אל מאחורי סורג ובריח.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים לזכותו ולחובתו של הנאשם, כשהתחשבתי, בין השאר, בתקופות מעצרו מאחורי סורג ובריח ובאיזוק אלקטרוני, אני גוזרת את דינו של הנאשם כדלקמן: 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות (ללא ניכוי ימי המעצר).

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אני סבור שגם בתיק זה ניתן לשחרר ללא דחייה שקצינת המבחן תיבחן את החלופה, לאור העובדה שמדובר במעצר ראשון ומדובר במשיב ללא עבר פלילי.
עונה לשאלות ב"כ המבקשת: כשאתה אומר לי שאני נחקרתי בשנת 2011 על גניבה, אני משיבה שמה פיתאום זה טעות.
אולי היה לי ריב עם השכנה בגלל הכלב.
...
נוסף על כך, אני סבור שהשותף השני שהיה ברכב, שאצלו נמצאו השטרות המסומנים, אם הוא שוחרר אני חושב שאפשר להשוות ביניהם.
אני מפנה לדוח הפעולה של השוטר יוני דסקלו, אשר גם הוא מציין כי הוא ראה את אותם פרטים המצוינים בדוח השוטר, הוא מציין שהיה בקשר עין עם המשיב מתחילת העסקה ועד לרגע ביצוע המעצר ועל כן אני סבור כי חולשת מה הראייתית לא תקפה ולא רלוונטית לעניין המשיב.
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, קראתי חומר החקירה, קראתי התסקיר ושמעתי המפקחת לא מצאתי לנכון להורות על שחרורו של המשיב לחלופה המוצעת, ואנמק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעת העירעור ובעיקרי הטיעון החלטנו לקבל את העירעור ולהחזיר את התיק לבית משפט קמא.
גירסה זו מתחזקת הן לאור עדות המשיב 1 בבית המשפט, הן לאור הודעותיו במשטרה, והן לאור קביעות בית המשפט לתעבורה בהליך הפלילי שהתנהל כנגד המשיב 1 בגין הארוע, שאושרו גם בעירעור בבית המשפט המחוזי.
כך גם, אישר ב"כ המשיב 1 בדיון בפנינו, שהקביעה העובדתית של בית משפט קמא שהמערער קפץ מהאוטו תוך כדי נסיעה-מקובלת עליו, וכנ"ל אישר גם ב"כ המשיבה 2 אך הוסיף שהקביעה מקובלת עם סייג שהמערער קפץ מהטנדר הנוסע לאחר שגנב כלבה וזהו גורם מנתק, כאשר החוק לא בא להגן על גנב תוך כדי פעולות עברייניות.
...
האם קפיצה מרכב נוסע בנסיבות הענין מהווה תאונת דרכים לפי החוק? ליתר דיוק, האם קפיצה מרכב נוסע אליה עלה המערער כדי לשחרר את הכלבה ולקחתה מהווה שימוש למטרות תחבורה? אני סבור, בנגוד לפסיקת בית משפט קמא, שבמקרה נשוא הערעור, עפ"י הקביעות העובדתיות של בית משפט קמא, המסקנה המשפטית של בית המשפט שלא מדובר בתאונת דרכים, שגויה ויש להתערב בה ולקבוע שמדובר בתאונת דרכים.
וכדברי כבוד השופט אור בעמודים 830-831 לפס"ד פדידה: "המסקנה המתחייבת משינוי זה היא שעל פי החוק, מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב כניסה לרכב מנועי, או יציאה ממנו, עשוי להחשב בנסיבות מתאימות, "תאונת דרכים". אך כאמור, החוק קבע בהגדרה הבסיסית גם תנאי נוסף כדי שמאורע כזה ייחשב תאונת דרכים: השימוש כאמור ברכב-עלייה או ירידה ממנו-חייב להיות למטרות תחבורה.
לעתים, בהעדר נסיבות המחייבות מסקנה אחרת, תוכרע הכף על פי מטרתו הסובייקטיבית של המשתמש (כפי שהיה בעיניין פדידה).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

חמורים שבעתיים מעשיהם של הנאשמים שבפנינו, אשר חדרו לביתו – מבצרו-של המתלונן הקשיש בן ה-90, לצורך גזילת רכושו, איימו עליו, הפעילו עליו כוח רב, הפילו אותו ארצה, גרמו לפציעתו והכניסו את כלבו למקפיא, היתעללות לשמה.
עיון במירשם הפלילי ביחס לנאשם מס' 3 מעלה כי לחובתו שתי הרשעות קודמות בגין עבירות רכוש ועבירות נגד שוטרים ולגביו קיימים שני מאסרים על תנאי, אחד בן 4 חודשים שהוטל עליו בת.פ. 904/06 (שלום חיפה), בגין עבירת התפרצות כדי לגנוב (סעיף 407(ב) לחוק) והשני בן 3 חודשים שהוטל עליו בת.פ. 2670-10-08 (נוער חיפה) בגין עבירות נגד שוטרים.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן שלושה חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 2670-10-08 (נוער חיפה) וזאת באופן מיצטבר.
...
אני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן 12 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 513/06 (באר שבע) וזאת באופן מיצטבר.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן שלושה חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 2670-10-08 (נוער חיפה) וזאת באופן מצטבר.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן ארבעה חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 904/06 (שלום חיפה) וזאת במצטבר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו