מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תוקף חתימה בחוזה הלוואה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שעה שנתגלעה מחלוקת בין הצדדים בענין ההלוואה ואשר בזיקה לה נחתם שטר החוב; באשר למי ניתנה היא; ובאשר לתנאיה – מקבלת משנה תוקף חובת התובע לעמוד בדרישות סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות ולהציג, ראש וראשונה את הסכם ההלוואה על מנת שניתן יהיה לעמוד על התשתית העובדתית הראשונית, שהנה מהותית, הנדרשת לפי סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות כאמור.
...
אין בידי לקבל את טענת התובע כי יש לראות בהצעת הנתבע, ככל שהייתה, בשיחה ביניהם, לשלם לתובע סכום כלשהו, כהודאה של הנתבע בקיומה של הלוואה או בקיומה של חובה, מצדו, להשיבה.
סיכום: על כל האמור, דין התביעה להידחות.
התובע ישלם לנתבע הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 13,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כך בכלל, וכך בודאי מקום שמדובר בו בחתימה על מיסמך מהותי, כגון חוזה ליסינג לשכירת רכב; ואדם החותם על מיסמך בלי שטרח לעיין בו לא יישמע, בדרך כלל, בטענת "לא נעשה דבר", או בטענה אחרת לפיה, אין תוקף לחתימה על חוזה שלא לוותה בכוונה.
...
על-יסוד האמור לעיל, ולאחר בחינת פסק-דינו המפורט והמנומק של בית המשפט קמא והתשתית הראייתית שהובאה לפניו, קריאת עיקרי הטיעון שהוגשו על-ידי הצדדים ושמיעת טיעוניהם בדיון – סבורני כי דין הערעור להידחות בגדרה של תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; זאת לאחר שמצאתי כי אין להתערב בקביעותיו של בית-המשפט קמא בפסק-דינו המנומק, כי ממצאים אלה תומכים במסקנה המשפטית שאליה הגיע וכי אין לגלות בפסק-הדין טעות שבחוק.
על-יסוד האמור לעיל, הערעור נדחה.
המערערת תשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

סיכומו של חלק זה: על התובע להציג בפני בית המשפט גרסה אשר תתיישב עם ההסכם ממאי 2011, שהיה תקף בעת החתימה על הסכם ההלוואה, ועם טענות הצדדים בהליך המשפטי בבית המשפט המחוזי, שבעקבותיו ניתן פסק הדין.
...
כל אלה כמכלול מביאים למסקנה כי אין מקום לקבל את גרסתו העובדתית של התובע.
לעניין ערבות הנתבע מס' 2 - לאור האמור לעיל, דינה של התביעה כנגד הנתבע להידחות בהיותו ערב, ובשים לב לטענת הנתבעת אשר התקבלה בדבר "העדר תמורה". כמו כן, לא הוכח כי הנתבע מס' 2 חתום על גבי השיק.
סוף דבר אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ראשית, סעיף 26(א) לחוק הערבות התווסף לחוק בתיקון תשנ"ח שניכנס לתוקף לאחר חתימת הסכם ההלוואה.
...
התוצאה לאור האמור לעיל נחה דעתי כי אין לאבקיאן הגנה בפני התביעה.
לאור זאת אני מקבל את התביעה כנגדו ומורה כי ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שנפתח ומספרו 02-46249-12-0 ימשכו כסדרם.
הטרם אסיים אוסיף הערה לסיכום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

המשיבים התקשרו בהסכם כשאין בידם רישיון כמתחייב מהוראות חוק הפיקוח על שירותים פינאנסיים (שירותים פינאנסיים) תשע"ו-2016 (להלן:- "חוק הפיקוח") וכן הפרו חובות רבים כמלווים לפי חוק אשראי הוגן התשנ"ג-1993(להלן: "חוק אשראי הוגן"), כפי שעמד בתוקפו עקב חתימת הסכם ההלוואה , 14.5.19, בטרם ניכנס לתוקפו תיקון מס' 5 לחוק אשראי הוגן.
...
והשאלה היא האם די באלה על מנת ליתן למבקשת את הסעד המבוקש? סבורני כי יש להשיב על כך בשלילה, באשר מאזן הנזקים נוטה במובהק לטובת המשיבים, כמפורט להלן.
לסיכום: הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם למשיבים הוצאות הבקשה בסך כולל של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו