מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תוספת בניה בין קיר בניין לקיר תמך

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

המומחה אף הצביע על העובדה שלבנין ברחוב באברהם שפירא 16 ממשק עם חצרות שני בניינים – זה בו עסקינן ביהודה הלוי 13 והבנין הצמוד אליו ביהודה הלוי 15, אלא שקיר התמך בינו לבין הבנין ביהודה הלוי 15 בנוי בחלקו התחתון מבטון ואילו הקיר המפריד בינו לבין הבנין ביהודה הלוי 13 – המהוה המשכו מבחינה פיזית – בנוי גם בחלקו התחתון מבלוקים, מה שמחזק את מסקנתו כי מי שבנה את חלקו התחתון של קיר זה לא בנה את חלקו התחתון של קיר זה. על כן לא סביר כי חלקו התחתון של הקיר המפריד לא ניבנה עם הבנין באברהם שפירא 16 אלא עם כל אחד משני הבניינים הנמוכים שניבנו מאוחר יותר ברחוב יהודה הלוי ועל ידי בוניהם (עמ' 9 לחוות דעתו).
לסיכום, קבע המומחה מטעם בית המשפט כי בנית הקיר המפריד התחלקה לשני חלקים – חלקו התחתון עד גובה 1.5 מ' ניבנה עם הקמת הבנין הנמוך ביהודה הלוי 13 ועל ידי בונהו, וחלקו העליון ניבנה עם מילוי תוספת אדמה בחצר הבנין באברהם שפירא 16 על ידי דייריו.
...
הנתבעת 2 נאחזת בכך שהתובעת טענה בכתב התביעה המתוקן, בו היא נתבעה לראשונה, כי יש להחיל על מקרה זה את הכלל הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין, על פיו – "בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה." הנתבעת 2 מפנה את הזרקור אל העובדה שהסעיף עוסק במקרה בו – "הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו", וטוענת כי מאחר שהקיר נבנה בשלמות בשטחה של הנתבעת 1 מצוי הוא בבעלותה ועל כן תביעה הנשענת על הכלל האמור יכולה להיות מופנית רק כלפי בעל המקרקעין שבידיו השליטה המלאה על הנכס, ובענייננו רק כלפי הנתבעת 1 בעלת הקיר.
בנסיבות אלה, מאחר שלא הוכח מה בדיוק שיעור הנזק שהיה נגרם לולא ההגבהה, אם בכלל, סבורני כי ניתן לקבל על דרך האומדנה את קביעת המומחה ולהפחית 20% מאחריות הנתבעת 2.
באיזון בין העובדה שמדובר על עבודות תחזוקה נדרשות לבין העובדה שקרות הנזק נגרמה בעיקר בשל ההגבהה שלא נעשתה על ידה והעובדה שהנתבעת 2 היתה אמורה לפחות להשתתף בעבודות אלה אני סבור כי שיעור ההפחתה שקבע המומחה בהחלט סביר.
בנסיבות אלה, ומאחר שלא היתה מחלוקת על סכום הנזק העומד על 40,720 ₪, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת כדלקמן – הנתבעת 1 סך של 14,252 ₪, והנתבעת 2 סך של 26,468 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מנגד טוענים הנתבעים כי התביעה מוגזמת, מופרכת וחסרת עילה שכן התובע בעצמו ביצע בדירה, באישור הבעלים הקודמים, עבודות שכללו פתיחת פתח לגג הבניין; הריסת קיר תומך וכיוצ"ב, אשר הן שגרמו לניזקי הרטיבות הראשונים והנוספים בדירה (להלן: "תוספות הבנייה").
...
תוצאת האמור יש לדחות את התביעה גם במקרה בו הייתי קובעת כי הנתבעים לא מילאו את אחריותם בהתאם לסעיף 68 לחוק הגנת הדייר ולא דאגו לאיטום הגג.
עם זאת שעה שמצאתי לדחות התביעה וקבעתי כי האחריות לתיקון נזקי הרטיבות איננה מונחת על כתפי הנתבעים, אין לחייבם גם ברכיב זה. סוף דבר התביעה נדחית על כל רכיביה.
התובע ישלם לנתבעים 1 ו-2 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הקירות שבנו הנתבעים נתלו על העמודים ללא בניית יסודות.
משכך, טוענת התובעת, שקעה המרפסת, נוצר סדק לאורך החיבור בין המרפסת לבין קיר הבניין והמרזב ניתק מגג הבניין.
בגדר כך אף הוספה קומה שלישית לבניין, שכלל במקור קומת קרקע וקומה א' בלבד; לא נימסר למומחה מידע באשר ליסודות המבנה המקורי, יסודות התוספות ויתר האלמנטים הנושאים בשלד המבנה (סעיפים 4.6-4.8 לחוות הדעת); מידע כאמור ניתן לקבל על-ידי ביצוע בדיקות הנוגעות לחוזק הלחיצה של הבטון, עובי כסוי הברזל ליסודות ולכלל מרכיבי שלד המבנה (סעיף 4.11 לחוות הדעת).
הכשל החמור ביותר נובע מהריסת העמוד המרכזי והריסת הקיר התומך (מסומן 4 בנספח ב1); גם אם פרופילי הפלדה היו מתוכננים ומבוצעים כנדרש, העברת עומסים זו יוצרת רכוז מאמצים באלמנט נושא שלא תוכנן לכך במקור שיכול להביא לכשל בחלק הקיר הנושא שנשאר ולקריסתו.
...
בסופו של דבר נערך קדם משפט נוסף ביום 25.6.2020, במהלכו הודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמות בנוגע לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 או פינוי בינוי.
בהחלטתי מיום 22.9.2020 הוריתי כי בשים לב לעלות הגבוהה של החלופות שמנה המומחה לתיקון הליקוי (השבת המצב לקדמותו או ביצוע אומדן של החיזוקים) והאפשרות העולה מחוות דעתו כי לא הונחו בפניו כלל התוכניות הרלבנטיות, כמו גם בקשת הנתבעים כי יבצע בדיקה האם בוצעו חיזוקי פלדה, לאחר פירוק תקרת הגבס, אני מורה כדלקמן: כל צד המבקש להגיש חוות דעת מטעמו (לרבות צדדי ג' 1-3), יעשה כן לא יאוחר מיום 15.11.2020; הנתבעים ימציאו למומחה את התוכניות החסרות שהתבקשו (כמפורט בסעיף 4.19 לחוות דעתו); צדדי ג' ימציאו למומחה את חוות הדעת שיוגשו מטעמם וכן כל תכנית רלבנטית אחרת שברשותם ושלא הועמדה עד כה לעיון המומחה; המומחה יחווה דעתו באשר לעלות עריכת דו"ח מיפוי ליסודות המבנה כמפורט בסעיפים 5.12-5.13 לחוות דעתו.
אשר להוראות המתבקשות ביחס לעדי הצדדים, אני מורה כדלקמן: ביום 16.11.2022 יישמעו עדי התובעת, וככל ויאפשר זאת הזמן, תחל שמיעת עדי הנתבעים; ב. ביום 17.11.2022 יישמעו יתרת עדי הנתבעים וצדדי ג'.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעות, הנתבעים פעלו שלא בהתאם למוסכם והחלו בבצוע עבודות חפירה ויציקת כלונסאות, חיזוקי ביניין וקירות תומכים לצורך בניית דירות הגג, טרם קבלת היתר בניה לבניית יחידות הדיור של התובעות ובנייתן.
הסעיפים הרלוואנטיים לדיון עתה הם אלו: "1. מצ"ב תוכנית של דירת קרקע צפונית מס' 1 ברחוב סוקולוב 10 תל אביב המסומנת באות B, שתיבנה בין העמודים בקומת הקרקע, שאותה מתחייבים קבוצת שי דרין, להעביר במוסדות התכנון, לקבל היתר בנייה ולבנות בסטאנדארט גבוהה לפי המפרט הטכני המצ"ב ולחבר את הדירה לחשמל, מים, ביוב, הכנה לטלפון, לגז, מחשב וכבלים (תיקשורת) ולטלויזיה. בניית יחידה זאת תיעשה לפני ו/או במקביל לבנייה על הגג, שנעשית על ידי קבוצת דרין. ויודגש, קבוצת דרין תלויה בקבלת היתר הבניה בעיריית תל אביב.
בתצהירו ממשיך וכותב דן דרין: "38. לאחר שהוצגו לעו"ד גלילי השינויים המתחייבים בתוכניות הבקשה להיתר הבנייה על הקרקע, כאמור לעיל, טען עו"ד גלילי כי הצמדת תוספת הבנייה לקיר דירתה של "מלכה" אינה אפשרית מאחר ובדירה מתגורר דייר מוגן והתוספת עלולה לחסום את חלון דירתו.
...
אני דוחה את הדרישה להחזר 600 אלף ₪ מתוך התמורה ששולמה לחברה הקבלנית עבור בניית דירות התובעות.
סוף דבר אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעות את הסכומים הבאים: · סך של 1,350,000 ₪ פיצוי לדירה הצפונית.
אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעות את הוצאותיהן לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של: 100,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בחוות הדעת פורטו אף רכיבי העבודות נוספות החורגות מן ההסכם, כדלקמן: תוספת בניה - הכוללת יישור ריצפת עפר והכנת תשתית לרצפה (4,400 ₪); יציקת יסוד עובר כולל הכנת ברזל וטפסנות (7,897 ₪); יציקת ריצפה מונחת בעובי 20 לרבות הנחת רשת וקשירת ברזל (30,000 ₪); יציקת תיקרת בטון בעובי 25 ס"מ בשטח כולל של 100 מ"ר, לרבות יצירת קירות תומכים בעובי 30 ס"מ ובאורך 30 מ"א וגובה 3 מ' (50,000 ₪).
ביחס לתוספות להן עתר איאד צוין, כי מדובר בתוספת שטח בניה בין קיר המרתף הצפוני לבין גבול המיגרש הצפוני הפונה לכביש; כי מדובר בשטח סגור בקירות היקפיים ללא פתחים או דלתות.
סכום התמורה ששולם על חשבון העבודות כרים הצהיר בתצהירו כי שילם על חשבון העבודות סך של 318,000 ₪, לפי הפרוט שלהלן: סך של 310,000 ₪ בגין שלבים 1-5 בטבלה שבהסכם (רצפה - 70,000 ש"ח; תיקרה - 70,000 ש"ח; תיקרה - 70,000 ש"ח; תיקרה - 70,000 ש"ח; תוספות בנין - 30,000 ש"ח); וכן סך נוסף של 8,000 ₪ בגין עלות שני הקירות (6,000 ₪ בגין הקיר המזרחי; 2,000 ₪ בגין הקיר הדרומי).
...
סוף דבר אשר על כן, דין התביעה העיקרית להתקבל באופן חלקי בלבד, באופן שניתן בזאת צו האוסר על הנתבע או מי מטעמו להיכנס למגרש ולבית התובע, נושא התביעה.
ביחס ליתר הרכיבים, התביעה העיקרית - נדחית.
דין התביעה שכנגד - להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו