מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תובענה ייצוגית כנגד תחנת רדיו

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ראו למשל ענין רדיו קול, שם הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד תחנת הרדיו "קול ברמה בע"מ" בטענה כי מדיניות מוצהרת בה נקטה תחנת הרדיו בשנים 2009-2011 לפיה לא תושמענה נשים בשידוריה היא בבחינת הפליה אסורה, וזאת הגם שבנתיים, כך נטען, הוסר לכאורה הליקוי באמצעות פעולות אסדרה.
...
מכך לא מתחייבת מסקנה כי היות השכר גבוה שוקלת, כשלעצמה, לצד אי מתן אישור.
העולה מן האמור הוא כי דין הערעור על אי אישור התובענה כייצוגית להידחות, שכן בנסיבות הענין ניהול התובענה כייצוגית אינה הדרך "היעילה והצודקת" להכרעה בסכסוך, כאמור בסעיף 8(א)(2) לחוק, וזאת אף אם נניח שקיימת עילת תובענה אישית למערער מכוח סעיף 25 לחוק הגנת השכר.
סוף דבר – דין הערעור המופנה כנגד אי אישור התובענה בנושא "קרן המתנות" כייצוגית – להידחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כן הפניתה באת-כוח המשיבות 2-1 אל פסק הדין בעיניין רע"א 6897/14 רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך - פורום נשים דתיות (9.12.2015) (להלן – עניין קול ברמה), אשר במסגרתו אושר לאירגון 'קולך' להגיש תובענה ייצוגית נגד תחנת הרדיו "קול ברמה בע"מ" בטענה כי מדיניותה המוצהרת בשנים 2009-2011, שלפיה לא נשים לא תושמענה בשידוריה, היא בבחינת הפליה אסורה לפי חוק איסור הפליה.
...
אלו הם אפוא, דברי בית המשפט בעניין זה: "השאלה המרכזית היא אפוא האם קולך הוכיחה ברמה הלכאורית הנדרשת לשלב זה כי נגרם נזק לחברות הקבוצה או לקבוצה עצמה. לשאלה זו יש להשיב בחיוב. ההכרה בקיומו של נזק וכן הזכות המשפטית לקבל פיצוי בגינו נובעים בנסיבות העניין מתוך חוק איסור הפליה עצמו, וזאת אף ללא צורך להידרש למסגרות משפטיות אחרות לביסוס המסקנה. חוק איסור הפליה מניח כהנחת עבודה שכאשר נגרמה הפליה במובן סעיפיו, נגרם בשל אותה הפליה נזק, וכי אותו נזק הוא בר פיצוי. מושכלת היסוד הגלומה בסעיפי החוק היא ש'בסירוב לאפשר לאדם כניסה למקום ציבורי או לספק לו שירות או מוצר, רק בשל השתייכותו לקבוצה, ובמיוחד קבוצה שיש לגביה היסטוריה של הפליה בעבר, יש משום פגיעה קשה בכבודו של אדם' [הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס-2000, ה"ח 2871]. זאת ועוד, המחוקק אף מציע בחוק איסור הפליה מנגנונים לקבלת הפיצוי ותקרת מחיר לפיצוי שניתן לפסוק ללא הוכחת נזק" (עניין קול ברמה, כבוד השופט י' דנציגר, פסקה 61).
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מצאתי כי מכל הטעמים שעליהם עמדה באת-כוח המשיבים 2-1, כמפורט לעיל, יש לקבוע כי אף במקום שבו תאגיד מגיש תביעה מכוח חוק איסור הפליה, יש מקום לפסוק פיצוי לטובתו.
סיכום ותוצאה מכל הטעמים האמורים, הערעור נדחה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הנתבעת שעניינה נקיטת הפליה אסורה ע"י תחנת הרדיו "קול ברמה" באמצעות מדיניות מוצהרת של אי השמעת נשים בשידוריה.
...
סיכום הנתבעת תשלם פיצוי בסך מיליון ₪ לטובת הציבור.
הנתבעת תשלם לתובעת המייצגת גמול והוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד לבאי כוחה כמפורט בס' 89 לעיל, תוך 30 יום מהיום.
אני מורה על פרסום הודעה על פסק הדין בהתאם לס' 25(א)(5) לחוק תובענות ייצוגיות.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רון לוין, המבקש, הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס" ו/או "המשיבה") המשווקת והמוכרת כלי רכב של יצרניות שונות, ביניהם מזדה, FORD, BMW, ועוד.
כחלק מהליך מכירת הרכב הציגה המשיבה את מערכת המולטימדיה כמערכת ייחודית המותקנת ברכבי מזדה (מערכת MZD CONNECT – מערכת מידע ובידור מקורית בשפה העברית) שבאמצעותה ניתן לבצע שיחות, לשמוע מוזיקה, לשלוט בתחנות הרדיו המושמעות ברכב, להפעיל תוכנות ניווט, ועוד (להלן: "מערכת המולטימדיה").
...
כתב הגנה המתיישב עם החלטתי לעיל יוגש תוך 45 ימים.
בשלב זה תשלם המשיבה שכ"ט והוצאות לב"כ המבקשים בסך 40,000 ₪.
אני סבורה כי לאור ההחלטה ובעיק לאור הגדרת המחלוקת שתידון בתובענה הייצוגית והנזק הנובע ממנה, יעשו הצדדים אם יראו להגיע להסדר פשרה מוסכם ביניהם שייתר את הצורך להמשיך ולברר את התביעה הייצוגית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

העובדות הצריכות לעניין: ביום 2.10.17 הגיש המבקש מס' 1 בקשה לאישור תובענה ייצוגית ולצידה תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, מ.ח. מרכז המזון בע"מ (להלן: "המשיבה") במסגרת ת"צ 5548-10-17 (בקשת האישור הראשונה).
לשם הנוחות, יכונו להלן יחד המבקשים בשתי בקשות האישור "המבקשים". על פי הנטען, המשיבה פירסמה בתחנות רדיו, הן בשפה העברית והן בשפה הערבית, מחירי מוצרים מוזלים בגובה של 1 ₪ (בקשת האישור הראשונה) ובגובה של 10 ₪ (בקשת האישור השנייה), ללא תנאי או סייג, ולמרות זאת, חייבה את לקוחותיה במחיר מלא ביחס לאותם מוצרים מוזלים, מקום שקניותיהם לא הגיעו ל- 200 ₪.
...
סוף דבר: אשר על כן, ניתן בזאת תוקף של פסק דין למתווה המפורט בבקשה.
כמו כן, אני מאשר את הסתלקות המבקשים מבקשת האישור ומורה על מחיקתה.
תביעתם האישית של המבקשים בשתי התובענות – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו