מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תובעים דחיית בקשה לצירוף

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כפי שקבע בימ"ש קמא, מדובר במסמכים שהיה על המבקש לצרף לתובענה ולבקשה שהוגשו לבימ"ש קמא ודי באי צירוף המסמכים הנ"ל כדי לדחות את התובענה על הסף.
...
בימ"ש קמא קבע כי לא מצא בבקשה כל נימוק שיצדיק לחרוג מהכלל במקרה זה ולכן הבקשה למתן צו לעיכוב כניסה לתוקף של ההגבלה במעמד המבקש בלבד לפני קיום דיון בבקשה במעמד הצדדים נדחית.
נקבע לא אחת כי הכלל הוא שאין לתת סעד זמני הזהה לסעד העיקרי המבוקש וזהות הסעדים כשלעצמה מהווה שיקול שלא להיעתר לבקשה, ולו מפני שאין מקום להכריע בהליך העיקרי במסגרת הליך מקדמי [רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (10.09.2017); רע"א 8716/15 מימון נ' רייטר (28.12.2015)].
נקבע כי פניה כזאת מהווה תנאי להגשת התובענה ובלעדיה דינה להידחות על הסף.
על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מ' בר-עם) בת"א 53111-12-20 מיום 31.7.2022, בה נדחתה בקשת המבקש לצרוף נתבעת לתביעה שהגיש.
...
ביום 31.7.2022 דחה בית המשפט את הבקשה בציינו כי מעיון בכתבי הטענות ובשים לב לעילת התביעה והסעד המבוקש, לא מצא טעם משכנע להיעתר לבקשה.
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 20.11.2022 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לצרוף תובעים, לנוכח עמדתם הברורה של המשיב ואימו לפיה הם אינם מעוניינים להצטרף לתביעה המתנהלת בבית המשפט המחוזי חלף ניהול ההליך בבית משפט השלום.
...
מכוח סמכותי לפי תקנה 149(2)(ב) לתקנות החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.
לאחר בחינת טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.
סוף דבר, שדין הערעור להתקבל, והמשיב ואמו יצורפו להליך המתנהל בפני בית המשפט המחוזי.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תמצית הרקע העובדתי והבקשות הטעונות הכרעה: התביעה הוגשה ביום 26.3.2023 וביום 15.6.2023 הגישו נתבעות 3-5 כתב הגנה מטעמן הכולל בקשה לצרוף שלוש נתבעות ובקשה לדחיית התביעה כנגדן על הסף בטענה, כי לא היתקיימו יחסי עבודה בינן לבין התובעת, ולא בכדי התובעת אינה מצביעה על קיומם של יחסי עבודה בינה לבין הנתבעות, לא כל שכן על כך שפעלו כלפיה בנגוד לדין[footnoteRef:1].
...
עם זאת, ובאיזון שבין זכויות הצדדים אני סבורה, כי על הנתבעות 3-5 (המבקשות) למסור את כתב התביעה המתוקן בצירוף כתבי הטענות שהוגשו עד כה והחלטה זו לידי הנתבעות המצורפות, ויעשו כן בתוך 14 ימים ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טענה שמעבר לעובדה שלא קיימת עילה אישית ולא נגרם נזק, מעבר לכך שלא הוכחו שאלות משותפות כלשהן, הרי שגם לא קיימת כל הצדקה לנהל תובענה ייצוגית נגדה, ויש לדחות את בקשת האישור תוך חיוב המבקש בהוצאות הגשת תשובה זו. עוד טענה שהיא מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה ופועלת על מנת לשמור על המידע הפרטי שלהם ומקפידה לפעול לפי הוראות הדין, בפרט הוראות חוק התיקשורת, ומדיניותה היא שלא לשלוח דברי פירסומת ללקוחות שלא אישרו זאת מראש.
עוד טענה, שכעולה מההודעות שצורפו לבקשת האישור, המונח "פירסומת" נכלל כימעט בכל ההודעות וכי מבדיקה שעשתה, הרי שמחודש יוני 2022 ועד לסמוך למועד הגשת התביעה, נשלחו 44 דיוורים, כאשר 4 דיוורים בלבד לא כללו את המונח "פירסומת" בכותרת ההודעה.
...
לעניין טענת המשיבה כי אין תלונות או תביעות נוספות, ביהמ"ש מביא בחשבון העובדה שהמשיבה החלה פעילותה בסמוך למועד האירועים נשוא בקשה זו. אולם, גם אם היה מדובר בתאגיד ותיק, לא היה בהעדר תלונות או תביעות נוספות, כדי להביא למסקנה שלא היה כשל.
המבקש הצביע, לפחות לכאורה, כי נגרם לו נזק עקב קבלת הפרסומת מטעם המשיבה ולפיכך, המסקנה המתקבלת היא, שהמבקש הצביע כי הוא עומד בתנאי סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, שכן קיימת אפשרות סבירה שהתובענה נגד המשיבה תוכרע לטובת הקבוצה.
לפיכך, המסקנה היא שהמבקש עמד בנטל להוכחת התקיימותם של התנאים המצטברים המנויים בסעיף 8(א) של חוק תובענות ייצוגיות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו