מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תובע שנפטר לאחר הגשת התביעה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

התובע מס' 2 נפטר לאחר הגשת התביעה ויורשיו הם התובעים מס' 3-9, כל אחד לפי חלקו בהתאם לצוו הירושה (הוגש ביום 6.12.21).
...
המסקנה הנובעת מכך היא שלעומר - שיורשיו בלבד (חלקם) הם שהתגוננו בהליך דנן, אין זכויות בחלקות הנתבעות כאן וממילא התובעים אינם מבקשים לגרוע מהם דבר, אלא מח'אלד בלבד, שאת זכויותיו הם רכשו.
טענת הנתבעים (יורשי עומר) ולפיה יש בטענות התובעים בתביעה הקודמת ובפסק הדין שניתן שם, כדי להשתיקם מלטעון לזכויות מעבר ל- 1/3 מחלקה 70, אין בידי לקבלה: ראשית, יש לשוב ולהדגיש כי במסגרת התביעה דנן התובעים אינם מבקשים לגרוע דבר מזכויותיו של עומר.
לפיכך, דינן להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לטענתה, עוסקת התביעה ב- 5 אחים הלא הם בעלה של התובעת וכן המנוחים הנתבעים 1, 4 ו- 9 ובנוסף באח חמישי שלהם אנטואן ז"ל. נטען כי כל חמשת האחים נפטרו עובר להגשת התביעה למעט המנוח הנתבע 1 סמעאן, שגם הוא נפטר לאחר הגשת התביעה ביום 05/10/20.
...
לסיכום – נדחות טענות התובעים בעניינים הנ"ל. לפיכך, מתקבלת גרסת הנתבעים כי יש לשלם לתובעים את הסך של 14,933 ₪ בלבד כעולה מהכרטסת.
לסיכום: דין התובענה להידחות בכל הקשור לסעדים המבוקשים בסעיפים 26 (א) –(ג), ו- 26(ד).
הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 14,933 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לדאבון הלב, בעלה של התובעת נפטר לאחר הגשת התביעה והבקשה, ומשכך הדיון המקורי שנקבע בבקשה לצוו מניעה נדחה במועדו, וניתנו הוראות באשר להחלפת התצהיר התומך בבקשה.
...
אשר להיבט הראשון – המסקנה הלכאורית העולה מהחומר שבפני היא כי השביל הקיים מהווה דרך גישה סבירה יחידה לעת הזו לצורך הגעה לבית המבקשת, וכי זהו מצב הדברים במשך שנים (מבלי שיש צורך להכריע בשלב הנוכחי במחלוקת בין הצדדים באשר למספר השנים).
בנסיבות אלה, המסקנה היא כי לא הוכחה טענת המשיב כי קיומו של שביל הגישה מונע ממנו אפשרות לעשות שימוש בנחלתו לצרכים עליהם הוא מצביע ונזק קשה שנטען כי נגרם לו עקב כך. סיכומם של דברים; בכל הנוגע לצו המבוקש למניעת שימוש בדרך הגישה לצורך הגעה לבית המבקשת, מאזן הנוחות נוטה לטובתה.
סוף דבר: נוכח המקובץ, הבקשה מתקבלת במובן זה שניתן צו מניעה זמני האוסר על חסימת שביל הגישה ומניעת השימוש בו לצורך הגעה לבית המבקשת לרבות ברכב, ובסייג האמור בסע' 13 לעיל.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

נתבעת 1 נהגה ברכבה והיא טענה שנתבע 3 ז"ל (נתבע 3 הלך לעולמו לאחר הגשת התביעה) "הגיח" עם משאית משמאל ולכן היא הופתעה וסטתה לכיוון רכב התובע ופגעה בו. נתבעת 2 היא המבטחת של נתבעת 1.
...
אשר על כן, אני מורה על מחיקת ההליך נגד נתבעים 3 ו-4.
לאחר עיון, אני קובע, כי נתבעת 1 תחוב בנזקי התובע בשיעור של 35% בלבד.
בטופס הודעה על "מקרה ביטוח לרכב" שצורף לכתב ההגנה היא ציינה שם תחת הכותרת "תיאור האירוע", כדלקמן: "נסעתי ברחוב העלייה...לכיוון הבית משמאל הגיעה משאית נלחצתי הסטתי את נסיעתי ימינה ופגעתי ברכב חונה..". גם משמיעת עדותה של נתבעת 1, אני סבור שנהיגה זהירה יותר מצידה תוך בדיקת תנאי הדרך ותוך שימת לב מוגברת לתנועת המשאית שהגיעה משמאל עשויים היו למנוע את התאונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

נתבעים 2-13 הם יורשיה של המנוחה, אשר נפטרה לאחר הגשת התביעה, ביום 3.5.21.
...
התעלמתי מהדרישה לדמי שימוש בסך של 378 ₪ בגין השימוש שעשתה המנוחה במרפסת שנוצרה מעל לתוספת הבניה, בהיות הדרישה קטנונית ומשום שבניגוד לשימוש בתוספת, המנוחה לא הרויחה ולא חסכה סכום זה. שקלול כל הנסיבות והאמור לעיל, מביא אותי למסקנה שהאיזון הראוי בין שתי נקודות המבט של כל אחד מהצדדים לגבי הזכיה, היא לחצות ההפרש ולהעמיד את סכום הזכיה על סך של 29,000 ₪ לשנה.
העובדה שהסכמה זו לא נרשמה בלשכת רישום מקרקעין אינה רלוונטית לסוגיית ההנאה שהפיקו צ'ונה ובני משפחתה מבניית התוספת הבלתי חוקית, על גבי אותה חצר, ולכן אני קובעת כי התובעת זכאית ל-100% מ"סכום הזכיה", וזאת עבור שבע השנים טרם הגשת התביעה ושמונת החודשים שלאחר הגשתה, עד להריסת התוספת בנובמ' 2021.
סוף דבר אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 222,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו