מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תגובה לבקשה למינוי מומחה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כמו כן הודיעה הנתבעת באותה בקשה כי היא אינה מתכוונת לזמן לעדות את התובעת "בהעדר כל תצהיר שניתן על ידה". התובעת הגישה, ביום הדיון, תגובה לבקשה למינוי מומחה.
...
סיכומו של דבר, התביעה במרכיב זה נדחית.
סיכומו של דבר, התביעה במרכיב זה נדחית.
סיכומו של דבר לנוכח כל האמור לעיל אני מקבל את התובענה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 30,420 ₪ בגין חוב דמי השכירות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 25.10.20 הגישה הנתבעת הגישה כתב הגנה מטעמה, וביום 2.11.20 צורפה תגובתה לבקשה למינוי מומחים.
...
ביום 17.3.22 נעתר בית המשפט לבקשת התובע והורה בית המשפט על מינוי מומחה בתחום הראומטולוגיה.
לגופו של עניין, ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי לנכון להיעתר לבקשת התובע באופן חלקי, כלהלן.
באשר לא.א.ג הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, המשיבה היתנגדה לבר"ע בכל הקשור למינוי מומחים נוספים וטענה כי בית משפט קמא לא דחה את הבקשה ואולם הורה למבקשת להגיש בקשה לעיון חוזר, ולאחר שתוגש הבקשה תוגש תגובת המשיבה בפירוט לטענות המבקשת.
...
דין הערעור להתקבל.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת באופן שהתיק יוחזר לבית משפט קמא לצורך דיון והכרעה בבקשה למינוי מומחים נוספים לגופה בהתייחס לתיעוד הרפואי העדכני שצורף.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בתגובתה, היתנגדה המשיבה לבקשה וטענה כי המבקש לא עתר בכתב התביעה והבקשה למינוי מומחים בתחום רפואת הכאב ואינו יכול עתה לעתור לכך ללא בקשה לתיקון כתב התביעה, וכי לא קיימת ראשית ראיה למינוי המבוקש.
...
אם כן, משילוב של המסמכים הרפואיים שצורפו ע"י המבקש, ובכללם טיפול במרפאת כאב, שימוש בקנאביס רפואי, ואבחנה של תסמונת כאב כרונית, יחד עם האמור בחוות דעתו של המומחה האורתופד, הרי המסקנה היא כי לכאורה מדובר בתסמונת כאב הנבדלת מהפגיעה האורתופדית ולכל הפחות מדובר בתסמונת כאב משולבת עם כאבים כתוצאה מהפגיעה האורתופדית שאין בה לשלול מינוי מומחה בתחום הכאב, בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל.
החלטת בית משפט קמא מיום 20.9.22 בבקשה למינוי מומחים מהווה החלטת ביניים (ראו: ע"א 5779/90 הפניקס חברה לביטוח בע"מ (1990) ; החלטתי במסגרת רע"א 3866-12-21 פלוני נ' שומרה חברה בליטוח בע"מ (8.12.21)) ומתוך שכך, ומטבעה ואופייה של החלטת ביניים הרי שבית המשפט מוסמך לשנותה בשינוי הנסיבות (ראה: רע"א 4472/10 Proneuron Biotechnologies ,Inc  נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (06.10.2010); ; ת"א 57401-01-13 ד.כ. חנויות להשכרה בהרצליה הצעירה בע"מ נ' אברהם כהן ושות' חברה קבלנית בע"מ בכינוס נכסים (25.2.13)).
סוף דבר הבקשה מתקבלת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לכתב התביעה צרפה המבקשת בקשה למינוי מומחים בתחומים אורתופדי, נורולוגי, אורולוגי, פסיכיאטרי, גראטרי ו- א.א.ג. בתגובתה היתנגדה המשיבה למינויים המבוקשים וטענה, בין היתר, כי מצבה הרפואי ופגיעותיה של המבקשת מקורם במצב רפואי מהעבר ולא מהתאונה הנוכחית וכי לא קיימת במסמכים הרפואיים ראשית ראיה למינויים המבוקשים.
...
החלטת בית משפט קמא בהחלטתו מיום 26.1.23 נעתר בית משפט קמא לבקשת המבקשת למינוי מומחים בתחומים האורתופדי, פסיכיאטרי ונוירולוגי, ואולם דחה את בקשת המבקשת למינוי מומחים בתחומים האורולוגי ו- א.א.ג. תמצית טענות המבקשת לטענת המבקשת, שגה בית משפט קמא משדחה את בקשתה למינוי מומחים בתחומים האורולוגי וא.א.ג וזאת למרות שבתיעוד הרפואי יש מעבר לראשית ראיה לצורך המינוי המבוקש.
החלטת בית משפט קמא אינה מתיישבת עם הגישה הליברלית הנהוגה בפסיקה לעניין מינוי מומחים ולא תואמת את הוראות הפסיקה בכל הקשור למינוי מומחים בהליך מכוח חוק הפלת"ד. תמצית טענות המשיבה המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה משהוגשה טרם זמנה, ולאחר שמונו שלושה מומחים בתחומים חופפים שטרם הגישו את חוות דעתם.
דין הערעור להתקבל.
די בטעם זה על מנת לבטל את החלטת בית משפט קמא בכל הקשור להחלטה שלא למנות מומחים בתחומים אורולוגיה ו- א.א.ג., ואולם דין הבקשה להתקבל אף לגופה.
סוף דבר ביישום הוראות הפסיקה לעיל, ולאור המתועד ברישומים הרפואיים הרבים והשונים שצורפו ע"י המבקשת, דין הבקשה להתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו