מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת שיקים ללא כיסוי

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעמדתם, שגה בית משפט קמא בקביעתו כאילו אין דינו של הליך לפי סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כסוי, כדינה של תביעה כספית לסילוק יתרת חוב בהתאם לתנאי פתיחת חשבון.
...
לאחר שהפכתי, הגעתי למסקנה כי גם בקביעה זו של בית משפט קמא אין מקום להתערבות.
אשר על כן, אני דוחה את טענת המערערים כי ערעור השיקים מקים השתק פלוגתא באופן המונע מבית המשפט קמא להידרש ולהכריע בתביעת הבנק כנגד המערערים בהליך האזרחי שלפני.
סיכום: מן המקובץ לעיל, הערעור נדחה בזה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לפניי תביעתו של התובע לתשלום סך של 41,800 ₪ (בערכי קרן) בגין שיק מס' 0011989 המשוך מחשבונו של הנתבע ואשר חולל מחמת אין כסוי מספיק (להלן: "השיק").
...
המסקנה מן האמור הינה כי מאחר ולא התקיים התנאי לפירעון השיק כפי שהוסבר לעיל אין הנתבע חייב לפרוע את השיק.
דין התביעה להידחות אפוא.
סיכומו של דבר לנוכח האמור אני מורה על דחיית התובענה ועל סגירת תיק ההוצאה לפועל שמספרו 506166-04-18.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שיקים ללא כסוי: מעיון בכתב התביעה לא נמצאה כל טענה בענין קבלת שיקים ללא כסוי למעט ביחס לשכרו האחרון של התובע בגין חודש יוני 2019 (ס' 14 לכתב התביעה).
...
סוף דבר: התביעה כנגד הנתבעים 2-3 נדחית.
חרף דחיית התביעה לא מצאנו לחייב את התובע בהוצאות וזאת, בין היתר, בשים לב לכך שהנתבעים לא התייצבו לדיון ההוכחות שנקבע ליום 16.2.22 ובית הדין ויתר בהקשר זה על חיובם בהוצאות עוד נציין שהנתבעת 2 לא התייצבה לאף דיון שהתקיים בתיק ונקבע כי שאלת ההוצאות בגין אי ההתייצבות תלקח בחשבון בתום ההליך.
לפיכך, בנסיבות אלה, אני סבור שעל כל צד לשאת בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

עוד אין מחלוקת כי ביום 3.7.17 הופקדה ההמחאה, והבנק החזיר את ההמחאה מסיבת א.כ.מ. - "אין כסוי מספיק". תביעת התובעים מתבססת על הטענה שהבנק נהג ברשלנות ובחוסר תום לב כאשר החזיר את ההמחאה מסיבת א.כ.מ., ולא מסיבה שניתנה הוראת ביטול, או לחילופין מסיבת הפגם שנפל בה בשל העידר ההתאמה בין הסכום הנקוב בספרות לזה שבמילים.
...
בנסיבות האמורות, גם אם הבנק שגה והתרשל בכך שהחזיר את ההמחאה מסיבת א.כ.מ., איני מוצאת שיש לקבוע כי עליו לפצות את התובעים בשל כך. אינני מקבלת גם טענת התובעים כי יש לפצותם בשל עגמת הנפש שנגרמה להם.
סוף דבר התביעה נדחית.
בנסיבות העניין, ולאחר שהבאתי בחשבון את הודאת הבנק בנוגע לסיבת החזרת ההמחאה, אני פוסקת כי התובעים ישלמו לנתבע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הבקשה לוקה בכך שהמבקשת לא פנתה לבנק בטרם הגישה התובענה, כפי שעליה לעשות בהתאם לתקנות שיקים ללא כסוי (סדרי דין) התשמ"ב – 1982 (להלן: "התקנות"); הבקשה אינה כוללת את פרטי השיקים כנדרש בתקנות, לא את עילות הגריעה, ואף קשה לדעת אלו שיקים ברצון המבקשת לגרוע.
...
לאור כל האמור לעיל, נדחה הערעור.
לסיום הערעור נדחה.
המערערת תשלם לבנק הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ תוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו