מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת נזקים לרכב מדגם לנד קרוזר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גרסת התובעים (ביטוח ישיר) באשר לנסיבות היתרחשות התאונה בסעיף 9 לכתב התביעה נרשם כך: "ביום 22.12.16 בשעה 21:30 לערך, עת נסע רכב התובעים בנתיב נסיעתו כדין, פגע בו לפתע הרכב הפוגע מאחור וגרם לו לנזקים". בטופס ההודעה על התאונה, שמולא ביום 8.1.17 (כשבועיים וחצי לאחר יום התאונה), ושנמסר לתובעת 1 (מוצג ת/1) ושצורף כנספח לכתב התביעה, נרשם כך: "נסעתי בכביש שחוצה את תעשיה אוירית לכיוון פ"ת בנתיב שמאלי הרכב שלפני האט עד כדי עצירה לפני צומת שהרמזור ירוק. הסתכלתי במראה הפעלתי איתות עברתי לנתיב ימין ראיתי שהצומת פנוי והמשכתי בנסיעה וביציאה מהצומת ניכנס בי בעוצמה ג'יפ מידגם לנד קרוזר מאחורה" בהמשך הטופס נרשם כך: "הרכב ניכנס בי מאחורה באופן מלא שנסעתי בנתיב הימני תוך כדי נסיעה רצופה ז"א ולדוגמה מכונית עומדת מאחרי מכונית בצורה ישרה. ככה הנהגת נכנסה בי, לדעתי לא שמרה מרחק מחוסר רכוז לטענתה". גרסת הנתבעות (הפניקס) באשר לנסיבות היתרחשות התאונה בסעיף 6 לכתב ההגנה נרשם כך: "מוכחש מכל וכל הנטען בסעיף 9 לכתב התביעה. מבלי לפגוע בכלליות ההכחשה, מוכחשות נסיבות התאונה כפי שהן מתוארות בכתב התביעה. הנתבעות תטענה, כי התאונה אירעה, עת נסע רכב הנתבעת מס' 1 ישר בנתיב נסיעתו האמצעי בכביש כדין, נתיב המורה נסיעה ישר, כאשר לפתע סטה רכב התובע מס' 2 מהנתיב השמאלי, המתיר נסיעה שמאלה בלבד, לנתיב נסיעת רכב הנתבעת מס' 1, חסם דרכו ובלם. נהגת רכב הנתבעת מס' 1 בלמה מיד, אך בשל הפתאומיות שבסטייה ובבלימה, פגעה ברכב התובע מס' 2 והכל, ברשלנותו המלאה והבלעדית לקרות התאונה". בטופס ההודעה על התאונה שמולא ביום 9.1.17 (כשבועיים וחצי לאחר יום התאונה), שנימסר לנתבעת 2 (מוצג נ/1) ושצורף כנספח לכתב התביעה שכנגד, נרשם כך: "נתיבים מפנים ישר ונתיב שמאלי מפנה שמאלה, אני בנתיב האמצעי אשר מפנה (נרשמו מספרים לא ברורים – א.כ.) לישר, כאשר הגעתי לצומת, הפתיע אותי רכב אשר סטה מנתיב המפנה לשמאל (החליט כי רוצה לנסוע ישר) וקיצר לי את מרחק עצירה, וכך נוצרה היתנגשות ברכבו, אצלי קדמי אצלו אחורי". הראיות שהציגו הצדדים · כתבי הטענות, על נספחיהם.
...
הכרעה אני מוצא לדחות את התביעה העיקרית ולקבל את התביעה שכנגד, מששוכנעתי להעדיף את גרסת הנתבעות ונהגת הטויוטה על פני גרסת התובעים ונהג היונדאי.
· לא נראה לי סביר, כלל וכלל, שנהגת הטויוטה תפגע, כך סתם, מאחור ביונדאי (כפי גרסת התובעים ונהג היונדאי), גם בהינתן שהיה מדובר בתאונה בשעת לילה, עם כביש רחב ופנוי לחלוטין בעל מספר נתיבים, כששני הרכבים בנסיעה שוטפת קדימה וישר.
עם זאת, ומתוך הבנה שהזיכרון האנושי אינו תמיד מדויק ושלם ואינו יכול תמיד לשחזר במדויק ובאופן מלא את כל פרטיו של אירוע שהתרחש במציאות, ומששוכנעתי שעדות הנהגת אמינה ומשכנעת יותר מעדות הנהג (וזה המבחן העיקרי), ומשליבת עדותה של הנהגת בדבר מעברו של הנהג מנתיב לנתיב עובר לתאונה אינה שנויה במחלוקת למעשה, ומכל מקום קיבלה חיזוק משמעותי גם בעדות הנהג, אני קובע שאין בקשיים הנ"ל בעדותה של הנהגת כדי לשנות ממסקנתי הכללית הנ"ל בדבר עדיפות עדותה על פני עדות הנהג.
סיכום התביעה העיקרית נדחית, והתביעה שכנגד מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי כתב התביעה, במועד התאונה, היה התובע הבעלים של רכב מידגם BMW נושא לוחית רשוי מס' 35-703-30 (להלן: "רכב התובע").
האחת – לאור העדויות אשר נפרשו בפני בית המשפט, מהו מעמדו של מר כברה - ביחס לרכב התובע, והאם קיימת לתובע זכות עמידה, לאחר שקבל לכאורה את מלוא הפצוי ממר כברה בגין הרכב מושא התובענה, קרי - האם ברגע קבלת התמורה בגין הרכב - לידי התובע מאת מר כברה – פקעה זכותו של התובע לתבוע את ניזקי הרכב.
...
ואולם, נוכח טענת הנתבעים בעניין זה ומחמת שמדובר בהצעת בית המשפט אשר ניתנה במעמד הצדדים ובאי כוחם, מצאתי לציין, כי הצעת הפשרה עמדה על טווחים שעד לסכום מסוים מקסימלי (הנמוך מסכום התביעה המקורי) - אותם ישלמו הנתבעים לתובע.
סוף דבר משהגעתי למסקנות המפורטות לעיל, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי – ומשהוכחה האחריות לנזק בעצם הודאת הנתבעים ואף הוכח שיעור הנזק – מהטעמים אשר פורטו לעיל, אני מקבל את התביעה במלואה.
אשר על כן, אני מורה כדלקמן: הנתבעים - באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובע סך של – 72,731 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד פסיקתם, שכ"ט עו"ד בסך של – 7,500 ₪, אגרת משפט כפי ששולמה ושכר העדים כפי שנפסק בדיון.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובענה שאישורה נתבקש, יוער, איננה עוסקת בנזקי גוף כי אם בנזקי רכוש ובנזקים לא-ממוניים בלבד.
אליבא דמשיבות, למִן חודש ספטמבר 2002 החלה משיבה 2 לשווק רכבי לנד-קרוזר מדגמים חדשים, אשר נבדלו מקודמיהם הן במתלה הן במפרק הכדורי.
...
הבקשה לגלות את פרטי בעליו של הרכב שנבדק ושל המוסך מתייתרת נוכח החלטתי לחייב את המשיבות לגלות את היסטוריית הטיפולים של הרכב ואת רישיונו.
עינינו הרואות כי זו דרישה דומה למה שהתבקש 2.3.1–2.3.6 לדרישת הגילוי, ומאותם טעמים שבשלם לא נעתרתי למבוקש שם אינני נעתרת גם למבוקש כאן.
לסיכום: הבקשה לגלות מסמכים ולהשיב על שאלונים מתקבלת בחלקה, ועל המשיבות לקיים את הצו בתוך שלושים יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הצדדים התובע היה בזמנים הרלוואנטיים לתובענה הבעלים של רכב תוצרת טיוטה מידגם לנד קרוזר, מ"ר 115-80-801 (להלן: "הרכב").
התובע מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבעות בסך 277,456 ₪ על פי ראשי הנזק כדלקמן: ערך הרכב במצבו הניזוק (שווי רכב חדש נכון להגשת התביעה) לאחר הפחתה של סכום שקבל ממכירת הרכב במצבו הניזוק (סך 160,599 ₪) – 220,456 ₪.
...
סיכום לפיכך, דין התביעה להתקבל חלקית.
הנתבעות תשלמנה, ביחד ולחוד, לתובע את הסכומים הבאים: סך של 25,000 ₪.
בנוסף, תשלמנה הנתבעות, ביחד ולחוד, למבטחת הרכב, מגדל חברה לביטוח בע"מ, סך של 90,713 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 22193-08-12 מורנו נ' אבו עאיש ת"ק 26319-10-12 אבו עאיש נ' מורנו בפני כב' השופט ישעיהו טישלר תובעים משה מורנו נתבעים אסמעיל אבו עאיש פסק דין
תאונת דרכים שאירעה על פי הנטען ב- 15.02.12 אחרי צומת ניר בנים לכיוון צומת "פלוגות". התאונה היתה בין מכוניתו של התובע, מר משה מורנו (להלן – "התובע" או "מורנו") מסוג מזדה (להלן – "המזדה") לבין מכוניתו של הנתבע (להלן – "גם "אסמעיל") מסוג טויוטה "לנד קרוזר" (להלן- הטויוטה).
בהודעתו במישטרה נכתב כך: "בצומת ניר בנים ראיתי אוטו שמנסה לפנות שמאלה לכיוון קרית מלאכי. מטעמי בטחון עברתי לנתיב השמאלי. בנתיב מימיני נסע אוטו מסוג מזדה 626. הנהג מורנו משה... הופתע מרכב שעמד בשוליים וניכנס לכביש ולכן סטה (הכוונה למורנו – י.ט) בפתאומיות ומבלי לאותת למסלול שלי, פגע בצד הימין של האוטו ולקח אותי למעקה הביטחון. הנהג בקש ממני להיסתדר במקום היות ויש לו ביטוח חובה בלבד..." בהודעתו לחברת הביטוח שהוגשה על גבי צלום מוקטן, ובלתי קריא, (גם לא באמצעות זכוכית מגדלת!) נאמר, פחות או יותר כך: "בזמן נסיעתי בכביש מהיר נסעתי בנתיב הימני. רכב שחנה בשולי הכביש יצא בנסיעה והשתלב ישר לנתיב הימני. פיתאום הרגשתי מכה חזקה מצד ימין. לפתע ראיתי רכב מידגם מזדה מאחוריה (?) מה שקרה... הרכב מידגם מזדה... (מילים לא ברורות) לא הצליח לעצור את נסיעתו עקב הרכב שיצא שחנה בשולי הכביש והחליט לעבור לנתיב השמאלי ופגע בי..." אותו רכב שלישי אלמוני כלל לא נזכר בגרסתו של מורנו.
הנזק הוא מסוג "מעיכה" ולא נזק מסוג "התחככות". ב. הנזק ברכבו של אסמעיל – ה"לנד קרוזר" הוא לכל אורכה של הדופן השמאלית.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו