מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת דמי לידה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

הכרעה סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי קובע: "... "היום הקובע" – היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה שלגביה מוגשת התביעה לדמי לידה.
הנתב יערוך מחדש את בסיס חישוב השכר לצורך תשלום גמלת שמירת הריון בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות) תשי"ד – 1954.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח. ניתן היום, י"א אדר תשע"ה, (02 מרץ 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעתה של גב' אזן - דרור אוריה (להלן: "התובעת") כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע") לדחות את תביעתה לדמי לידה בהתאם להוראת סעיף 48 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים אנו מחליטים להפעיל את הספק במקרה זה לטובת המבוטחת, קרי התובעת, וקובעים כי התובעת הגישה את התביעה ביום 5.4.2015 (באמצעות תיבת הדואר של המל"ל מחוץ לסניף) כך שלא חל שיהוי בהגשת התביעה, הגם שכאמור לעיל, דחינו את התביעה לגופה.
סוף דבר: התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה לדמי לידה לפי סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (החוק).
...
סיכום לאור כל האמור, ולאחר ששמעתי את התובעת והעדים מטעמה וכן התרשמתי מחומר הראיות שלפניי כמתואר לעיל, לא מצאתי כי טעה הנתבע בהחלטת הדחייה.
משכך מסקנתי היא כי לא הוכחו יחסי עבודה בין הצדדים מעבר לעזרה משפחתית הדדית שנתנה התובעת לבקשת בעלה כשהדבר נדרש.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

עסקינן בתובענה לדמי לידה מכוח סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
טענתו של הבעל, לפיה לא עניין אותו כי תלושי השכר לא היו בהתאם לשעות העבודה, וכי לא עקב על שעות עבודתה של התובעת מטילים ספק רב בשאלת מהימנות התלושים וכן בטענה כי בתקופה הרלוואנטית לתביעה היתקיימו בינו לבין התובעת יחסי עובד-מעסיק.
...
את יודעת כמה טלפונים אני מקבל ביום? את חושבת שאניח זוכר בדיוק מה היה שם? אני לא. אני בן אדם.
סוף דבר: לנוכח ריבוי הגרסאות מסקנתי כי אין לתת אמון בתובעת ובבעלה.
לאור האמור בנפרד ובמקובץ, התובעת אינה זכאית לדמי לידה עבור הלידה מיום 21.9.19, משלא לא הצליחה להוכיח כי התקיימו יחסי עובד-מעסיק בעסק של בעלה בתקופה זו. התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה תביעה לתשלום דמי לידה מכח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק) בגין לידת בתה , שנולדה ביום 10.7.13.
יצוין גם כי על אף שהתובעת והעדות מטעמה העידו כי התובעת הגישה דו"ח נוכחות כל חודש אשר הועבר למנהל בחשבונות ובהתאם שולם שכרה (ראה סעיף 8 לתצהיר התובעת; עדות הגב' היימליך בעמ' 6 ש' 5 – 16; סעיף 6 לתצהיר הגב' ברמינקה ועדותה בעמ' 7 ש' 28 – עמ' 8 ש' 4), לא הוגשו מסמכים אוטנטיים ומנהל החשבונות אף הוא לא זומן לעדות.
...
מן הכלל אל הפרט נקדים ונאמר כבר בשלב זה, כי לאחר שמיעת עדויות הצדדים, טענותיהם וסיכומיהם, לאחר עיון בראיותיהם ובבחינת מכלול נסיבות העניין הגעתי למסקנה, כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח קיומם של יחסי עובד מעביד בינה לבין אימה בתקופה הרלבנטית ותביעה זאת – דינה להדחות, כפי שיובהר להלן.
לנוכח כל האמור לעיל, אני קובע כי התובעת לא הוכיחה כי בינה לבין אימה הגב' שרה היימליך או בינה לבין העסק בו עבדה חנות "עוללים", התקיימו יחסי עובד מעביד.
לפיכך דין התביעה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו