מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעות להחזר עלויות משפט

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2020 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

התביעה להחזר עלות הניתוח נדחתה אפוא.
על ההבחנה בין שיפוי לפצוי בראי הוראות חוק חוזה ביטוח עמד בית המשפט העליון בענין ונונו, בקובעו: "ההבחנה בין שיפוי לפצוי היא הבחנה ידועה בכלל ובדיני ביטוח בפרט. מטרת השיפוי היא להחזיר את המבוטח למצבו הקודם, בדומה לפיצויים בדיני הנזיקין, כך שהמבוטח זכאי להחזר ההוצאות והתשלומים שהוציא עד לגובה הנזק בפועל, בכפוף לתקרה שנקבעה בפוליסה, שבמקרה דנן הועמדה על סך של  4,310,000 ₪. מאחר שהשיפוי כרוך בהוכחת הנזק בפועל, המבוטח נידרש להציג בפני המבטח אסמכתות על הוצאות ותשלומים שבוצעו.
...
אולם, אנו סבורים כי הנדון אינו דומה לראיה בהיבט העובדתי, שכן בענין ישר נאמר בפסק הדין כי "המשיבים הודיעו... כי הם אמורים להחזיר את הכספים לחברת הביטוח הפרטית שלהם על מנת שזו תחזיר את היקף הפוליסה הביטוחית לאותו מצב בו היו עומדים אלמלא היו נאלצים לשלם את עלות הטיפול מהפוליסה הפרטית". במקרה דנן לא מתקיימת נסיבה עובדתית זו, העשויה להשפיע על דרך יישום עקרון השיפוי בנסיבות הענין.
לענין הטענה ביחס לשב"ן הרי שלא מצאנו להידרש לה. בית הדין האזורי לא מצא להידרש לה משלא עמדה עד שלב הסיכומים בחזית הטענות בהליך בפניו, ולכך נוסיף כי ממילא על המערערים למצות את ההליכים בנוגע לטענה זו, ורק לאחר מכן לפנות בבקשה להשיג על החלטה שניתנה מכוח רובד ביטוחי.
סוף דבר- מכל האמור, דין הערעור להידחות, ובנסיבות הענין המיוחדות לא מצאנו מקום לעשות צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לעניין זה העיד מר בן גל: "מאוד הגיוני ואני אסביר למה. עד 2016 לא ידעתי שהעירייה חייבת או צריכה או מתפקידה לפנות את האשפה שלי. ב-2016 נגשתי לקורס רשוי עסקים על מנת להעשיר את הידע שלי בתחום ושם נחשפתי לעניין שבכלל זה לא תפקידנו אלא תפקיד הערייה. לשאלת בית המשפט מה עשיתי עם סניפים אחרים שנמצאים בערים אחרות והאם גם שם תבעתי אני משיב שברור" (עמ' 8 ש' 15 – 19 לפרוטוקול).
ואולם, למרות שהתובעת עזבה את הנכס רק בחודש מאי 2017, לא זו בלבד שהתובעת לא עשתה שימוש בעגלות ובמכולה שהוצבה בחודש דצמבר 2016, אלא אף דרשה במסגרת תביעתה החזר העלויות שנגרמו לה עד תאריך 30.04.2017.
...
אמנם העיריה טוענת כי סיפקה פחים ולאחר מכן מכולה ואולם, כאמור, שוכנעתי כי התובעת לא עשתה בהם שימוש במלוא היקף האשפה שייצרה.
בעניין זה, לא שוכנעתי כי הדבר הוכח.
מכל האמור, התובעת לא הוכיחה תביעתה ואני מורה על דחייתה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובע תובע החזר עלויות בניית הקיר, הוצאות ונזקים נוספים, בהתאם לחוות דעת שמאית מטעמו , בסך של 114,022 ₪.
אך אף לו הייתי מקבלת טענת הנתבעת כי בעת הגשת התביעה וטרם שעשה התובע לרישום זכויותיו והסדרתן, לא היו לו זכויות במקרקעין האמורים, הרי שלאור העובדה כי אין מחלוקת כי התובע נשא בעלויות הקמת קיר, ככל שיסתבר כי היה קיים צורך בהקמתו והנתבעת לא עשתה כן, נימצאת הנתבעת כרשות מקומית, עושה עושר ולא במשפט על חשבון התובע.
...
אני סבורה כי אילו הקיר לא היה נבנה ע"י התובע, הרי שבמוקדם או במאוחר היה על הנתבעת לבנות את הקיר בעצמה כרשות מקומית האמונה על שמירת שלום וביטחון תושביה ורכושם, שכן, מוטלת על הרשות החובה לטפל במפגע שנוצר בשל השוני המפלסים, מכוח סמכותה הסטטוטורית כמועצה מקומית המחויבת לשמור על בטיחותם האישית של תושביה מפני מפגעים.
התשובות לשאלות השנייה והשלישית מובילות למסקנה כי הייתה מוטלת על הנתבעת החובה לבנות בעצמה את הקיר ומשלא עשתה כן, והתובע עשה זאת תחתיה, הרי שהוא זכאי להחזר כספי, על מנת שלא תימצא הנתבעת עושה עושר ולא במשפט על חשבון מי מתושביה שנטל על עצמו לבצע את חבויותיה כרשות מקומית.
אשר על כן, יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בתשלום עלות הקיר בהתאם לקביעת מומחה בית המשפט , לתובע אשר נשא בעלות זו עד כה. סוף דבר, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 70,200 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ראשית, משום שגם טענה זו, כמו אחרות, הועלתה רק בתשובתו לתגובת הנתבעת, ושנית – וזה העיקר – משום שאין מדובר בתביעת זכות במקרקעין מוסדרים עליה חל סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, אלא בתביעה כספית להחזר עלות העתקת העמוד ששילם התובע ולפצוי בגין נזקים.
פיצויים בשל עיכובי בנייה וייקור המשכנתא, אבדן ימי עבודה ועוגמת נפש היות שהגעתי למסקנה שפעולות הנתבעת, הן בהקמת העמוד והן בדרישת התשלום, היו כדין, לכאורה מתייתר הצורך לבחון את הנזקים שנטען כי נגרמו לתובע בשל היתנהלות זו. עם זאת, וכפי שהובהר לעיל, היות שמדובר בהליך המתנהל בבית משפט לתביעות קטנות, מצאתי לנכון להתייחס גם לטענות התובע בעניינים אלה לגופן.
...
לכן, גם טענה זו נדחית.
סיכום התביעה נדחית, הן מפאת התיישנותה ושיהוי בהגשתה, והן לגופה.
לפנים משורת הדין, לאור התרשמותי מהתובע בדיון בפניי והיות שלמרות כל שנאמר בפסק הדין אני סבורה שהתביעה הוגשה על ידו בתום לב, איני עושה צו להוצאות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 55727-07-22 מיכאלי הוך ואח' נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ תיק חצוני: בפני כבוד השופטת ליאת הר ציון תובעים 1. יעל מיכאלי הוך 2. דן הוך נתבעים ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פסק דין
בפני תביעה קטנה בסך של 16,149 ₪ שהגישו התובעים כנגד הנתבעת, חברת תעופה (להלן: "הנתבעת") בתביעה להחזר עלות רכישת כרטיסי טיסה שבוטלה בעקבות משבר הקורונה וכן לתביעה לפיצויים.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי טענות הצדדים ועיינתי בראיותיהם הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את התביעה בחלקה.
בנסיבות אלו משמצאתי כי הנתבעת הינה מפעילת טיסה שפעלה בניגוד להוראות סעיף 6(א)(2) לחוק ולאור המפורט מעלה ולאחר שקילת מכלול השיקולים כמפורט בסעיף 11(ב) לחוק, ולאחר שהתרשמתי מעגמת הנפש שנגרמה לתובעים בהתנהלות הנתבעת והסרת האחריות, אני קובעת כי יש מקום להטיל פיצוי לדוגמא בסך של 2,500 ₪.
סוף דבר; הנתבעת תישא בהוצאות כרטיסי הטיסה שבוטלו בסך של 7,149 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו