מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה של עובדים לשעבר שהוגשה לבית הדין לעבודה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע כנגד הנתבעת, מעסיקתו לשעבר, לפצוי כספי בגין הפרת חובה להפריש עבורו תשלומים לקרן פנסיה, אשר גרמה לו לטענתו, לאי-כסוי בטוחי לאובדן כושר עבודה ולהחרגת מחלת הסכרת מהכיסוי הבטוחי.
בסעיף 5 להסכם הפשרה נקבע: "מוסכם על הצדדים כי תביעתו של התובע בעיניין החרגה לקרן הפנסיה ואובדן כושר עבודה אינם כלולים בהסכם זה, והתובע רשאי להגיש תביעה חדשה בעיניין זה" (ההדגשה הוספה).
מעיון בהסכם הפשרה בהליך הראשון בבית הדין לעבודה, עולה באופן ברור שאין הוא מונע מהתובע להגיש "תביעה חדשה" נגד הנתבעת ולתבוע פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה שגרמו לו לטענתו לאי-כסוי בטוחי מלא, בין היתר לאובדן כושר עבודה.
...
לטענת הנתבעת, דין התביעה שלפנינו להיות מסולקת על הסף בשל קיומו של מעשה בית-דין, שנוצר עם סיום הדיון בשתי התביעות האחרות, בהסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין.
למעלה מהדרוש יצויין שלא הובאה כל חוות דעת רפואית או אחרת בנושא זה. התביעה ברכיב זה נדחית אף היא.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
לאור מחדלי הנתבעת באי העברת הכספים לקרן הפניסה במועד, אנו קובעים כי כל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

עניינה של התביעה בטענת התובעת כי הנתבע גרם לה נזק, עת הוא עבר לעבוד – מייד לאחר סיום עבודתו אצלה ובלי תאום עמה וללא ידיעתה, אצל הלקוח שלה לשעבר ושאצלו הוא נתן שירותים מטעמה במהלך השנה האחרונה לעבודתו.
] לא בכדי, הודה הנתבע בחקירתו הנגדית, כך: "לשאלת בית הדין מה השוני בין 2018 ו 2019 והלאה אם בשני המקרים ובכל הקשור לכיבוי אש הייתי צריך עזרה הנדסית לא שלי אישית בתחום כיבוי האש אני משיב שבתחום כיבוי אש זו עבודה פקידותית שכל אחד שמכיר את המונחים יכול לבצע, אני כמנהל אבטחת איכות לשעבר יש לי נסיון רב בנהלים ותקנים, מבחינתי זו שפה שאני דובר אותה אז קל לי להיתמודד אך כל פקיד יכול לקחת ולהגיש. אני מסכים שזה אותו הדבר." מעבר לכך, הוכח כי בכל מקרה המדובר בחלק שוּלי יחסית לעבודתו של הנתבע כיום, וכך גם ביחס להקף השירותים שנתנה התובעת למרכז הרפואי[footnoteRef:76].
...
לאור האמור לעיל, אנו סבורים כי יש מקום לקיזוז הסכומים המועטים שלהם זכאית התובעת, כנגד ההוצאות שנגרמו לנתבע כתוצאה מכך שרוב רכיבי התביעה נדחו.
גם ההתייחסות בסיכומי הנתבע לעמדת התובעת היתה בלשון בוטה, שאינה מקובלת עלינו[footnoteRef:91].
] בסיכום כל הדברים, אנו סבורים כי התוצאה הראויה והצודקת היא שכל צד יישא בהוצאותיו, ובמובן זה שאיש לא יצטרך לשלם דבר לצד שכנגד, הן ביחס לחיוב הכספי והן ביחס להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

התביעה בסך 2.8 מליון ₪ הוגשה על-ידי המערערים בע"א 7147/21 (להלן: המערערים), שהם בעלי תפקידים בכירים ב"דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן: דן או חברת דן), כנגד המערערים בע"א 4141/21 ובע"א 4143/21 (להלן: ובהתאמה ג'ורג' ו-ניב, וביחד: המשיבים), שהם בעלי מניות ונהגים לשעבר בחברת דן. תמצית העובדות הצריכות לעניין הורתה של הפרשה בשנת 2009, שאז הוגשה לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב תביעה של 24 עובדים לשעבר של חברת דן כנגד החברה, וביניהם ג'ורג' וניב.
...
במסקנה זו אין בדעתנו להתערב, הגם שלכאורה יש טעם בטענות המערערים לגבי שני הפרסומים האחרים.
המערערים טענו כי סכום התביעה הועמד אף על הצד הנמוך בהינתן סכום הפיצוי הסטטוטורי לו זכאי כל אחד מהם, אך כשלעצמי אני סבור כי היה ראוי להפחית את סכום התביעה ולהעמידו על סכום צנוע יותר בגדר סמכותו של בית משפט השלום, דווקא בהינתן פערי הכוחות בין הצדדים.
בנקודה זו דין ערעור ניב להידחות ודין ערעור המערערים להתקבל.
סוף דבר, שערעורי המשיבים נדחים על כל חלקיהם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המעסיק בחר שלא למנוע כניסת לא מחוסנים לרשת מטעמים כלכליים, ולא בסיבות של כורח המציאות, כך שאינו יכול לטעון שהוא חפץ "בשמירה על בריאות הציבור". פירסום חמישי – 14.4.21 בפירסום זה, גם הוא בדף הפייסבוק, היתייחס הנתבע לדחיית ערעורם של עובדי התובעת אותם הוא ייצג בידי בית הדין הארצי לעבודה, תוך שהוא משתף את העוקבים בכך שנשקלת אפשרות של הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
הנתבע הגיש תצהיר שלו, וכן תצהירים של שני עובדי התובעת לשעבר – הגב' פיקשטיין בשמה הוגשה התביעה הנ"ל לבית הדין האיזורי לעבודה, ומר ליאור נחתומי.
...
התוצאה האופרטיבית הפרסום הראשון, השני והחמישי התביעה ביחס לפרסומים אלה נדחית.
סבורני שהתובעת אינה זכאית להוצאות כלשהן מעבר לסכום הפיצוי שנפסק.
סוף דבר אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בסכום כולל של 7,000 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

הנושה, אזרח תאילנד ועובד זר, עובד לשעבר של המשיב, שהגיש כנגדו תביעה בבית הדין האיזורי לעבודה בנצרת שהתנהלה בסע"ש 58889-04-21.
לשיטת המשיב, לאחר דיון ובירור של התביעה, כ- 95% ממרכיביה ידחו על הסף.
...
נראה כי הנושה נימק זאת בבקשתו ואני מקבל את הסבריו.
נוכח כל האמור, אני מקבל את בקשת הנושה ומורה על מתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב.
צו לפתיחת הליכים (1) מכוח סמכותי לפי סעיף 116 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), אני מורה על מתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב 2, מר אלכסנדר זייד, ת"ז 009449620 (להלן: "היחיד").
(6) אני מורה לנאמן לפנות למי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל לפי דין לבדוק אם ליחיד זכות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך, לרשום באותו פנקס הערה בדבר הצו לפתיחת הליכים ובכללו כי היחיד אינו מוסמך להעביר כל זכות בנכס לפי סעיף 131 לחוק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו