מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה על קילופי צבע עקב הצפה

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כתב התביעה שהוגש אינו מיפרט את המועדים הרלוואנטיים להצפה הנטענת או לגילוי הנזקים ולמעשה אף אינו מיפרט את הנזקים עצמם.
זאת ועוד, על-פי מימצאי הבודק לא נימצאו בדירת התובעת כל סימני רטיבות וקילופי הצבע היו לדעת הבודק אופייניים לדירה ישנה (דוח הבודק מסומן נ/1).
...
בנסיבות אלה אני קובע כי מדובר בהעלאת הטענה בהזדמנות הרלוונטית הראשונה.
לאור כל האמור, אין לי אלא לדחות את התביעה.
התוצאה: אשר על כן, אני מורה על דחיית התובענה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

לכתב התביעה צורף אישור בדבר הגשת תלונה למישטרה מיום 15/2/11 וכן מיזכר אשר כתב השוטר אשר ביקר במקום ותיעד כי בדירתה של התובעת וראה קילופי צבע בתקרות, שלולית מים ובגדים ונעלים אשר נרטבו.
עיון בהליך הנ"ל מלמד כי התובעת הגישה תביעה בגין ניזקי הצפה ונזק כתוצאה מבניה ללא היתר, כאשר באותו הליך מונה מומחה מטעם בית המשפט ונקבע כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח קשר סיבתי בין הדוד של הנתבעת ובניית סככה לבין רטיבות בדירתה.
הנתבע אומנם הציג לשמאי תמונות שונות ואולם, השמאי עמד על עדותו וקביעתו כי נדרשו תקוני טיח וצבע, כמפורט בחווה"ד. הנתבע אשר חקר את שמאי התובעת על חוות דעתו ביקש לייחס את ניזקי הרטיבות לגג בלתי ראוי של המבנה ואולם, גרסה זו לא הוכחה די צרכה, אם כי אף ההליך הקודם אליו הפנה הנתבע מעלה כי קיימים ליקויים מסוימים הן בגג והן במצב התחזוקה של הדירה.
...
בסופו של דבר, נסגר תיק המשטרה מהטעם כי מדובר בסכסוך אזרחי המטופל בבית המשפט לעניינים אזרחיים.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את עדות התובעת, עדות הנתבע וכן עדותו של המומחה מטעמה, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
סכומים אלה לא נסתרו כאשר לאחר ששמעתי את עדותו של השמאי שוכנעתי כי יש לקבל את חוות דעתו בענין זה. ביחס לעלויות ניקיון וגמר עבודה ופינוי רכוש שניזוק, הרי גם בענין זה השיהוי בהגשת התביעה פועל לחובת התובעת כאשר לא סביר להניח כי רכוש אשר ניזוק נותר בדירתה במשך 6 שנים ויש לשלם עבור פינויו בשלב זה. ממילא עבודות אלו לא בוצעו ולא הומצאו קבלות על תשלום לגורמי ניקיון ו/או פינוי.
לסיכום, נזקיה של התובעת, כפי העולה מחווה"ד וכמפורט לעיל הינם בסך 4,000 ₪ עבור עבודות התיקון, סך 1,000 ₪ עבור נזק לפרטי לבוש, שמיכות וציוד, שכ"ט שמאי, לרבות עבור התייצבותו לדיון בסך 2,225 ש"ח (ראה קבלות ת/3, ת/4) ובסה"כ סך 7,225 ש"ח. התביעה מתקבלת באופן חלקי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

לקירות הדירה נגרמו ניזקי התקלפות צבע, הרס הדק, פגיעה בפאנלים ונזק לדלתות, ריהוט, שטיחים, בגדים ונעלים.
התובעות נימנעו, נוכח המצב, להזמין אליהן אורחים הביתה וחיו בתחושת חשש תמידי מהצפות נוספות, כך שניגרם להן אבדן הנאה ממשי מהדירה, במשך החודשים שהתגוררו בה, מאז הארוע הראשון ועד מכירתה ומסירת החזקה בה. לצרכי אגרה – העמידו התובעות תביעתן על סך 60,000 ₪.
העד הוסיף בעדותו, כי התובעת פנתה אליו בנושא הליקויים בדירה בעקבות ההצפות והפנה אותה לחברת הניהול, שאם תיתן לו אישור יגיע לדירה ויתקן את הנידרש, בעקר צביעת הקירות.
...
לפיכך, אני סבורה שבין אם מחמת אי תחולת הפוליסה על נזקי התובעות שעניינם באבדן ההנאה מהרכוש ועגמת נפש, ובין אם מחמת אי מסירת הודעה למבטחת על האירוע בזמן אמת, דין ההודעה לצד ג' להידחות.
לסיכום אני מחייבת את הנציגות לשלם לתובעות 4,500 ₪, נושאים הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
ההודעה לצד ג' נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

רקע: מדובר בתביעה כספית ע"ס 60,000 ₪ ולמתן צו עשה, בגין ניזקי הצפה ורטיבות שנגרמו לדירת התובע, המצויה בקומה ראשונה במבנה מספר 591, שיכון 261, בשכונת אלראם, מיגרש מס' 9, בחלקה 158, גוש 16543, , מאדמות נצרת (להלן: "דירת התובע"), שמקורם בהצפות ונזילות מים בדירה הממוקמת מעל דירת התובע (להלן: "הדירה העליונה"), המנוהלת על ידי הנתבעת (להלן: "הנתבעת" ו/או "עמידר").
טענות הצדדים וחוות דעת המומחים מטעמם: לטענת התובע, בעקבות ארועי הנזילה וההצפה בדירה העליונה, המנוהלת על ידי הנתבעת, בין השנים 2008-2010, נגרמו לדירתו נזקים וליקויים רבים, לרבות רטיבות בתיקרה ובקירות, קילופי טיח וצבע, ניזקי עובש ופגיעה במערכת החשמל.
בסיכומיו, שב התובע על טענותיו כי הנזילות מהדירה העליונה המשיכו עד לשנת 2010, קרי לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט לתביעות קטנות, וכי ביצוע התיקונים הנטענים על ידי הנתבעת בדירה העליונה לא הועילו, והוסיפו להגרם לדירתו ניזקי רטיבות.
...
סוף דבר: בשקלול כל הנתונים והראיות שהובאו בפניי, ובהתייחס לקביעותיי באשר לגובה הנזק, תוך הבאה בחשבון את העובדה כי התובע תיקן חלק מהנזקים בעצמו ונשא בהוצאות בגינן, וכן את העובדה כי התובע סירב לשתף פעולה עם הנתבעת ולאפשר לה לבצע התיקונים בדירתו, הנני מקבל את התביעה בחלקה, ופוסק לתובע פיצויים, כדלקמן: בגין נזקי הדירה – 3,700 ₪.
הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את סכום הפיצוי של 5,800 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן חוות דעת השמאי השניה (4.2.10).
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 23% (כולל מע"מ), והוצאות משפט בסך 800 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המומחה אמד את עלות תיקון הליקויים בסך 14,915 ₪, בתוספת פקוח הנדסי ומע"מ. במכתב מיום 25.2.2015 (צורף כנספח 8 לתצהיר התובעת, ת/1) התלוננו התובעים על הליקויים הבאים: נזילת מים בתיקרת חדר שינה הורים (בוצע תיקון שלא צלח), אלומיניום בחלונות (מתקלפים + חלון בסלון לא תקין), איטום אמבטיה (בוצע תיקון שלא צלח), תיקרת מרפסת מתקלפת (נצבעה בקיץ אך שוב מתקלפת), ריח של ביוב במקלחת הורים, משקופי דלתות עם כתמים.
בהודעה מיום 31.8.2020 הודיעה הנתבעת כי צנור הנקוז מקופסת קליטת מי הגשם במרפסת הנתבעים נבדק ונימצא תקין, בוצעה בדיקת הצפה במשך למעלה מ-72 שעות אשר נמצאה תקינה, בוצע חידוש איטום לסף הדלת ולצנור הנקוז ונקבעה בדיקת ביקורת ליום 28.8.2020.
2.36 41 - בקירות המחסן נימצאו רטיבות וקילופי צבע בשל רטיבות.
לא מצאתי לחייב את הנתבעת בשכר הטירחה בגין חוות דעת הדס, שכן התובעים לא הסתמכו בתביעתם על חוות דעת זו. יא - סופו של דבר אשר על כן, אני קובעת כדלקמן: הנתבעת תבצע איטום חוזר של מרפסת הנתבעים על מנת למנוע רטיבות נוספת בתיקרת חדר השינה של התובעים.
...
לא מצאתי לחייב את הנתבעת בשכר הטרחה בגין חוות דעת הדס, שכן התובעים לא הסתמכו בתביעתם על חוות דעת זו. יא - סופו של דבר אשר על כן, אני קובעת כדלקמן: הנתבעת תבצע איטום חוזר של מרפסת הנתבעים על מנת למנוע רטיבות נוספת בתקרת חדר השינה של התובעים.
הנתבעים ישתפו פעולה עם הנתבעת ויאפשרו לה לבצע את העבודות הנדרשות, לאחר תיאום מראש; הנתבעת תשלם לתובעים פיצויים בסכום כולל 60,298 ₪ (26,298 + 4,000 + 30,000); הנתבעת תשלם לתובעים הוצאותיהם בסך 8,845 ₪; כן תשלם הנתבעת לתובעים שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪.
ההודעה לצד ג' נדחית ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו