מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לתשלום דמי תאונה באיחור

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

שנית, מנספח 13 שצרף התובע לתצהירו עולה, כי התובע הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי תאונה במסגרתה הוצהר כי לתובע שולמו 18 ימי מחלה עד ליום 2.12.2018 וכי התובע ניצל את כל ימי המחלה העומדים לזכותו.
זאת ועוד, על אף הכשלים בהתנהלות הנתבעת (כפי שאף פורטו בפסק הדין בעיניינו של מר סופר- סע"ש 67299-03-19), והגם שטופס הבקשה לאישור המינוי והשכר של מר סופר לא נשלח על ידי הערייה למשרד הפנים במועד, הרי שמשרד הפנים לא תלה את החלטתו במועד משלוח הבקשה ואף אישר את המינוי רטרואקטיבית מיום 27.4.17 (בכפוף להעדר ניגוד עניינים) וזאת למרות האיחור בהגשת הטופס.
...
התביעה לתשלום הפרשי דמי מחלה- נדחית.
התביעה לתשלום פיצוי בגין עגמת נפש, פגיעה בשם הטוב, התנהלות בחוסר תום לב ופיטורים שלא כדין - נדחית.
התביעה לתשלום פיצוי בגין שלילת הזכות לדמי אבטלה- נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

] התביעה לנתבע לתשלום דמי תאונה ביום 6.8.2015 הגישה התובעת לנתבע "תביעה לתשלום דמי תאונה". בטופס התביעה כתבה התובעת שבעת התאונה "הכנתי את הקייטנה ל-18 ילדים לבוקר" ופרטה את הנפילה באופן הבא: "קמתי מישיבה, הרגשתי סחרחורת ופתאום נפלתי. איבדתי את ההכרה וקמתי פגועה, עפו ונשברו לי שיניים, ירד לי מלא דם מהפה וכל הגוף שלי כאב לי, הערתי את הבת שלי והיא לקחה אותי לבי"ח"[footnoteRef:5].
לפיכך, משלא מדובר באיחור משמעותי אנו סוברים שאין בו כדי לפגוע באנטרס הציבור וכי יש להעדיף את בירור התביעה לגופה במקרה זה. בנסיבות אלה משמצאנו כי סכויי התביעה אינם קלושים ומצדיקים את בירור התביעה לגופה ומשמצאנו שאיחור של חודשיים בהגשתה אינו משמעותי ואין בו כדי לפגוע באינטרסים של הנתבע או באנטרס הצבורי, אנו סבורים שיש מקום להאריך את המועד להגשת התביעה עד למועד הגשתה בפועל.
...
ביום 14.8.2017 הגיש הנתבע "כתב הגנה ובקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות". הנתבע טען שיש לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות, שכן היא הוגשה בחלוף 14 חודשים ממועד קבלת מכתב הדחייה.
מנגד טען הנתבע כי יש לדחות את התביעה.
אי לכך, שוכנענו שהתובעת שתתה את המשקה החריף בסוף יום העבודה לאחר שישבה לנוח על הספה וסמוך לנפילה.
[40: עב"ל (ארצי) 20642-06-15 פרי – המוסד לביטוח לאומי, (18.5.2017)] כללו של דבר: שוכנענו שיש לקבל את גרסת התובעת שלפיה עבדה ביום 25.7.2015, שהיה יום חם, במהלך כל היום כדי להכין את הקייטנה שהייתה אמורה להתחיל למחרת.
סוף דבר התובעת הוכיחה שעבדה קשה ביום 25.7.2015.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

עניינו של הליך זה בטענת הנתבע כי הוא זכאי לתשלום דמי תאונה בעקבות תאונה מיום 31.7.17, והאם התביעה נדחתה כדין מהטעם שהוגשה באיחור.
...
אין בתעודות המחלה ואי הכושר כדי לחייב את המסקנה שהיתה מניעה של ממש להגשת התביעה.
במהלך תקופה זו התובע יצא לטיפולים רפואיים, כך שלא שוכנענו שהיה מרותק לביתו, או שהיתה מניעה של ממש לפנות לב"כ, או לשלוח את טופס התביעה בדואר או באופן מקוון.
בעב"ל (ארצי) 4939-11-18 המוסד לביטוח לאומי – עפרה רימרט (4.4.19) נקבע בעניין הגשת תביעה לדמי תאונה באיחור כי מה שנפסק בעניין מאלו "אינו רלוונטי למקרה זה בו נקבעו בסעיף 157 לחוק התנאים להארכת מועד להגשת התביעה לדמי תאונה." סוף דבר – התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע לתשלום דמי תאונה, מכח סעיף 151 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי או החוק).
בנוסף טען התובע, כי מתקיימים בעיניינו נסיבות המצדיקות את הארכת המועד להגשת התביעה: סכויי התביעה טובים; מדובר באיחור קצר יחסית, שלא גרם לנזק להגנת הנתבע, ושנגרם בשל היתמהמהות הנתבע בשליחת חוות הדעת המבוקשת; הוא אינו מיוצג ואינו בקיא בדיני הביטוח הלאומי, וככזה נידרש לו זמן רב ללמוד את מורכבות הנושא, הוא התקשה להבין את לשון מכתב הנתבע, והבנתו ביחס למועד ההתיישנות הייתה סבירה בנסיבות העניין.
...
למעלה מן הדרוש ייאמר, כי טענת התובע לפיה לא נתבקש להציג מסמכים רפואיים אף היא דינה להידחות, שכן החובה לצרף מסמכים רפואיים לטופס התביעה חלה על התובע, ולא על הנתבע, ומכל מקום, טענתו זו אינה מתיישבת עם טענתו הנוספת כי צירף לתביעה את כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים לשם קבלת הכרעה בענייננו (סעיף 4(ב) לכתב התביעה).
נוכח כל האמור, לא עלה בידי התובע להוכיח כי הוא עומד בתנאי הזכאות הקבועים בדין לצורך קבלת דמי תאונה, ומשכך דין התביעה להידחות אף מטעמים לגופו של עניין, ולא רק מחמת התיישנות.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לטענת התובע בכתב התביעה, ביום 03/07/22 נפגע בתאונה במהלך הליכה (הכוונה היא כמובן ל-03/07/21), בעקבות כך טוען כי הגיש ביום 29/10/21 תביעה לתשלום דמי תאונה.
לא זו אף זו, עיון במסמכים שהוגשו לתיק מלמד כי ייפוי הכוח עליו חתם התובע לבאי כוחו ביחס לתאונה בה עסקינן, נחתם ביום 08/01/22, כך שהגשתה של התביעה רק ביום 07/12/22, כימעט שנה לאחר מכן, ללא כל הסבר, גם כעת לאחר שהוגשה בקשה לדחייה על הסף מלמד על איחור שניתן היה להמנע ממנו בעוד לא הוגשה כל טענה או מיסמך שיכול להצדיק אותו.
...
התובע טוען בתביעתו כי הנתבע שגה בהחלטתו עת קבע כי התובע לא היה מרותק לביתו "שכן לטופס התביעה צורפו מלוא אישורי המחלה אשר מעידים ומוכיחים את ההפך..". לטענת הנתבע דין התביעה להידחות על הסף מחמת איחור בהגשתה, בשים לב כי החלטת המוסד ניתנה ביום 08/11/21, בעוד התביעה לבית הדין הוגשה ביום 07/12/22, היינו בחלוף למעלה מ-12 החודשים הקבועים בתקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) תש"ל-1969.
עולה מכלל האמור לעיל, כי דין התביעה להידחות מכל אחד מהנימוקים בפני עצמו, בוודאי כולם ביחד.
סוף דבר: מכל אחד מן הטעמים המפורטים לעיל ומכולם גם יחד, התביעה נדחית.
על כן, אנו מחייבים את התובע לשלם לנתבע בגין הליך זה הוצאות לדוגמה בסך של 5,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו