מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לקביעת אי כושר לעבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב הארוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לארוע מ־4.3.2021? תשובה: כלל התעודות לנפגע עבודה שצורפו מבטאות אי כושר שניגרם במלאו עקב הארוע 4.3.21.
שאלה זו תוכרע בועדות הרפואיות ככל ותוגש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.
...
משכך ולאור כך שהנתבע אינו עומד על טענותיו, התביעה מתקבלת – האירוע מיום 4.3.2021 מוכר כתאונת עבודה.
הנתבע ישלם הוצאות התובע בסך 3,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנכות הרפואית התובע תמך תביעתו בחוות דעתו של ד"ר מיכאל לבני בה נקבעה נכות צמיתה של 10% בגין הגבלה בתנועה לפי תקנה 37(6)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה), התשט"ז-1956 (להלן: תקנות המל"ל) וכן 5% לפי תקנה 37(8)(א) לתקנות המל"ל בגין שבר דחיסה בחוליה D8.
עזרת הזולת לעבר ולעתיד לתובע נקבע אי כושר עבודה מלא למשך שלושה חודשים.
...
נוכח כך ונוכח היעדר התייחסות ברגמן לנקודה זו אני מקבל את עמדתו של סעדי לפיה קיום השיפוע ההפוך וניקוז המים מונעים יצירת שלולית בשלח המדרגה העליונה.
אלא שמכאן ועד למסקנה כי אי התקנת אמצעי כזה גרמה לתאונה, כך שמי שלא הדביק פסים אחראי לנזקיה של כל תאונת נפילה, בקיץ ובחורף, ארוכה הדרך.
סוף דבר תביעת התובע נדחית בהיעדר אחריות של הנתבעת לתאונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנפגעת הגישה לתובע, בעקבות התאונה עסקינן בתאריך 29/9/2014, תביעה לתשלום דמי פגיעה בשל תאונת עבודה, ובתאריך 9/6/2015, היא הגישה תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.
התובע שילם לנפגעת, בשל פגיעתה בתאונה עסקינן, בהיתחשב בתקופה בה אושר אי כושרה לעבודה והנכויות שנקבעו ע''י הועדות הרפואיות אצל התובע את הסכומים הבאים: דמי פגיעה (משוערכים ליום 3/3/2021, 9,409 ש''ח גמלת נכות, מענק חד פעמי משוערך נכון ליום 3/3/2012, 24,024 ש''ח סה''כ 33,433 ש''ח לפי התובע, הוא זכאי, לאור הוראות סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי, כאמור, לשיפוי מהנתבעות בגין אותן גמלאות שהוא שילם לנפגעת בעקבות התאונה דנן.
...
אמנם עסקינן במצב בו קיימת עדות יחידה של בעל דין, ואני מודעת להוראות סעיף 54 לפקודת הראיות, תשל''א-1971, אך לטעמי, וכפי שהסברתי כלל לעיל, הרושם האמין מאוד שהנפגעת הותירה, ההתנהלות שלה לאחר התאונה, ובהמשך הטיפול בתביעתה, העובדה שהנתבעות שילמו לה פיצוי "נדיב" התואם את הנתונים שלה באמדן הנזק עד כדי תשלום כמעט מלא של נזקיה, והימנעות הנתבעות מזימון עדים כלשהם למתן עדות בבית המשפט, כל אלה, מביאים אותי למסקנה כי דין התביעה להתקבל, וכך אני קובעת.
לאור מה שקבעתי לעיל, התביעה מתקבלת, ובהתאם אני מחייבת את הנתבעות, באמצעות הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע את סכום התביעה 33,433 ש''ח אשר יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 4/3/2021, ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לגבי משך הזמן שבו נגרם לתובעת אי כושר עבודה לא ניתן בודאות לקבוע, כי זה שונה מחולה לחולה וממצב למצב שבוא (כך במקור) נימצאת החולה.
לאחר שקראנו את מכלול חוות הדעת וטענות הצדדים, החלטנו לקבל את התביעה ולקבוע כי הפגיעות של התובעת בגב תחתון והליקוי הנפשי ממנו סובלת עם תסמין כאבי ראש, נגרמו עקב התאונה בעבודה, ונסביר: הפגיעה האורתופדית לעניין חוות דעתו של דר' אנג'ל, אין אנו מסכימים עם עמדת הנתבע כי נפל בה פגם.
...
ביום 13.06.2021 דחה הנתבע את ההכרה בפגימות חבלת ראש, פגיעות צוואר וגב וליקוי נפשי, כפגיעות כתוצאה מתאונת העבודה ועל החלטתו זו הוגשה תביעה זו. בהתאם להסכמת הצדדים בתיק וכפי שיפורט להלן, מונו שלושה מומחים רפואיים בתחומי מומחיות שונים, לבחון את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפגימות הנטענות על יסוד התשתית העובדתית המוסכמת – ביום 24.3.2021 נדרסה התובעת כהולכת רגל ע"י ג'יפ קרייזלר; כתוצאה מהתאונה אושפזה התובעת למשך שבעה ימים; הנתבע (המוסד לביטוח לאומי) הכיר בפגיעת קרסול, אך דחה את ההכרה ב"ראש, ליקוי נפשי, צוואר וגב"; מצבה הרפואי של התובעת בהתאם למסמכים הרפואיים.
עם זאת, משחוות דעתו מתיישבת עם חוות דעת נוספות בעניינה של התובעת החלטנו להעדיף את אבחנתו לפגיעה הנפשית של התובעת.
לסיכום הפגיעות הבאות הוכרו כפגיעות בעבודה – ליקוי בגב התחתון (אורתופדי) בהתאם לחוות דעת דר' אנג'ל; ליקוי נפשי PTSD בהתאם לחוות דעתו של דר' רוזנברג המלווה בכאבי ראש כאמור בחוות דעתו של דר' בשארה.
לא מצאנו הצדקה לחיוב הנתבע בהוצאות כפי שתבעה התובעת.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

במסגרת התגובה נטען כי ליחידים אין כל זכויות בנכס המקרקעין ואין מקום לייחס להם כל תשלום בגין כך. נטען כי היחיד סובל מבעיות רפואיות רבות, אך מאחר שמצבו טרם התייצב הוא עדיין לא פעל להגשת תביעה לקביעת אי כושר למוסד לביטוח לאומי .
העובדה כי מאז הדיון בחודש דצמבר 2022 ועד עתה לא השתלבו במעגל התעסוקה באופן המבטא את יכולתם המירבית ומנגד לא מיצה היחיד זכויותיו הסוציאליות, ככל שאמנם קיימת פגיעה בכושר העבודה, מובילה למסקנה לפיה מדובר בשני אנשים צעירים המסוגלים ומצופה כי יעבדו למחייתם וישאו הן בחובות עבר שיצרו והן בעלויות שוטפות לכלכלת התא המשפחתי המונה 4 קטינים.
...
לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים, אני סבורה כי התנהלות היחידים פועלת לחובתם.
העובדה כי מאז הדיון בחודש דצמבר 2022 ועד עתה לא השתלבו במעגל התעסוקה באופן המבטא את יכולתם המירבית ומנגד לא מיצה היחיד זכויותיו הסוציאליות, ככל שאמנם קיימת פגיעה בכושר העבודה, מובילה למסקנה לפיה מדובר בשני אנשים צעירים המסוגלים ומצופה כי יעבדו למחייתם וישאו הן בחובות עבר שיצרו והן בעלויות שוטפות לכלכלת התא המשפחתי המונה 4 קטינים.
על כן, אני מורה על מתן צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו