מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לפיצוי נזקי עדר צאן

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה לפצוי בגין נזקים לא ממונים שנגרמו לתובעים, לטענתם, על ידי חייל צה"ל שעה שליוו פלשתינים לרעות עדר צאן בסמוך לעתניאל.
...
מנגד אני קובעת כי טענת התובעים שהחיילים ניסו לפגוע במצלמות לא הוכחה, שכן ההתרשמות היא שהחיילים ניסו למנוע את הצילום אך לא הפעילו כוח כנגד התובעים, הפלשתינאים (מלבד פרק זמן קצר של דחיפות) או רכושם.
יתר על כן, כפי שציינתי התובעים פעם אחר פעם שוב וכינו את החיילים פושעים וציינו כי הם יעמדו למשפט בינ"ל. הכרעה: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הרי שאני קובעת כי דין התביעה להידחות.
איני סבורה שיש בהתנהגות החייל פגיעה ממשית מבחינת לשון הרע או הטרדה מינית, ועל כן התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

התובעת מפרטת שהקימה את העידר נשוא התביעה, לאחר שעדר קודם הושמד בשל המחלה והתקבל פיצוי בשל כך, תוך שהייתה הקפדה להקמת העידר החדש לפי השגחה ופקוח של השו"ט. לטענת התובעת, נגרמו נזקיה בעקבות פעולות ומחדלי השו"ט והנזקים הנם ישירים ועקיפים כמו גם בשל הפרת הנתבעת את הוראות הנוהל הראוי והרלבנטי במקרה שמתגלה המחלה בעדר צאן.
...
מהי תוחלת הסיכוי להצלת העדר כמו גם להיקף העדר שהיה נותר? שקלתי את הנתונים, לצורך האומדן, לאחר עיון מעמיק בחומר ומסקנתי הינה שתוחלת ההצלחה הינה מחצית, וזאת לאחר שיש להפחית באומדן 10% שחיקת העדר עד למועד ההכרעה בשאלה האם העדר ניצל או שדינו השמדה.
סיכומם של דברים, מסקנתי הינה שיש להורות על חיוב הנתבעת לטובת התובעת בסך של 963,577 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 5.3.15 ועד התשלום בפועל.
בין היתר בשל כך, ובשיקול כללי, אני מורה על חיוב הנתבעת בהוצאות התובעת ובשכ"ט בסכום כולל של 50,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהקשר זה מפנים התובעים להתייחסותו החריגה של המומחה לתביעת התובעים לפצוי בגין נזק לא ממוני ומסקנתו כי אינם זכאים לפצוי ברכיב זה. בחוות הדעת נפלו ליקויים נוספים: בדיקת המעבדה נערכה כשנתיים וחצי לאחר ארוע ההצפה.
משכך, אני דוחה את טענת הנתבעת כי הנזק שניגרם עקב פגיעה בעדר הצאן לא הוכחה.
...
משכך, אני דוחה את טענת הנתבעת כי הנזק שנגרם עקב פגיעה בעדר הצאן לא הוכחה.
בנסיבות העניין, אני מקבלת כי לתובעים נגרמה עוגמת נפש רבה בשל אירוע ההצפה, שהתרחשה בליל חג ואילצה אותם לעבודה מאומצת בתנאים לא נעימים, כמו גם לסבול במשך תקופה ממושכת ממטרדי ריח.
ה – סופו של דבר אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: פיצוי בגין נזקים ממוניים (כולל מע"מ ומשוערך להיום) 54,840 ₪; פיצויים בגין עגמת נפש – 15,000 ₪; החזר הוצאות בסכום כולל של 18,000 ₪; שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 12,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

רקע: זוהי תביעה, נגד המדינה, לפצוי התובע בסכום של 50,000 ₪, בגין נזק שניגרם לעדר הצאן שרעה התובע באיזור רמת הגולן, כתוצאה מהתפוצצות מוקשים בשדה מוקשים.
...
דיון והכרעה: לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות שהובאו לפניי, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להידחות.
לאור המקובץ לעיל, ומאחר והתובע לא הוכיח, כי הנזקים שנגרמו לו הן תוצאה של רשלונות הנתבעת, אם במעשיה או במחדליה כלפיו, הרי שדין התביעה לדחייה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופטת א' חיות: זהו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט י' עמית), אשר דחה תביעה לפיצויים בגין ניזקי גוף שנגרמו למערער כתוצאה מירי של חיילי צה"ל. תמצית העובדות ופסק דינו של בית משפט קמא המערער, יליד שנת 1982, מתגורר בכפר בית קאד שבנפת ג'נין.
בתצהיר עדותו הציג המערער גרסה מפורטת יותר וטען כי יצא לרעות את עדר הצאן לבקשת אימו, וכי בהיותו במרחק של כמה מאות מטרים מן הכפר שמע קולות ירי מכיוון הכפר.
בית משפט קמא ניתח את העדויות ואת חומר הראיות שהוצג בפניו כאמור, ועל פיהם הגיע לכלל מסקנה כי "התובע לא הוכיח את גירסתו כי נורה כאשר הלך לתומו לרעות את הצאן. מנגד, הנתבעת הוכיחה פוזיטיבית כי התובע נורה כשנטל חלק בידוי האבנים". אף שדי היה במימצא זה לצורך דחיית התביעה, לא פטר עצמו בית משפט קמא מלבחון את אחריות המשיבים לארוע הירי ולפגיעתו של המערער גם על פי הגרסה העובדתית שהציגו הם. בהקשר זה ציין בית המשפט כי אומנם נתגלו סתירות מסוימות בין גרסת הקצין והחייל בחקירת מצ"ח ובין הגרסה שמסרו בעדותם בפניו, אחת-עשרה שנים לאחר הארוע, אך בית המשפט לא מצא כי יש בסתירות אלה כדי להוליך למסקנה לפיה מוטלת על המשיבים אחריות בנזיקין לפגיעתו של המערער.
...
מסקנה זו אינה משתנה גם נוכח הטענות שהעלה המערער לעניין קבילות התמלילים.
החלטתו של בית משפט קמא לקבל את התמלילים כראיה בנסיבות המיוחדות של המקרה הנדון ובהינתן הקושי של המשיבים לגרום להתייצבות העדים שהינם תושבי האזור וכן בהינתן העובדה כי מדובר בבני משפחתו ובבני כפרו של המערער, משתלבת היטב במגמה זו. שנית, נראה כי מסקנתו של בית משפט קמא לפיה הוכיחו המשיבים פוזיטיבית את גרסתם באשר לנסיבות פגיעתו של המערער, אינה קמה ונופלת על אותם תמלילים ובצדק טענו המשיבים כי די בכל יתר הראיות שהוצגו על מנת לבסס מסקנה זו. קביעתו הנוספת של בית משפט קמא ולפיה בנסיבות שהוכחו מדובר ב"פעולה מלחמתית" לגביה חל הפטור הקבוע בסעיף 5 לחוק הנזיקים האזרחיים, אף היא קביעה נכונה המעוגנת היטב בפסיקתו של בית משפט זה בעניין בני עודה ואין להתערב בה. העובדה כי המערער, אז ילד כבן תשע שנים, נפגע מירי החיילים בעת שעמד בתוך קהל שיידה אבנים ובקבוק תבערה (בית משפט קמא נמנע מקביעה ברורה לפיה המערער עצמו יידה אבנים), והכל במהלך אירוע שהיה בו משום סכנה לחיי החיילים, עובדה זו מצערת היא ועגומה ואת תוצאותיה ישא עימו המערער עד סוף חייו.
מכל הטעמים המפורטים לעיל הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו