מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לפינוי מושכר מדירה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, נכתב כי לאחר שדניאל פונתה מהדירה בחודש מרץ 2017, בעקבות פסק הדין שניתן בעיניינה בתביעת הפינוי, התובעת לא הצליחה להשכיר דירתה במשך שמונה חודשים, עד לחודש דצמבר 2017.
...
סוף דבר לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי.
חובה של דניאל לתובעת עולה על סכום ערבותה של הנתבעת, ולכן הנתבעת תשלם לתובעת סך של 20,000 ₪ ,כפי שהצהירה והתחייבה כמפורט לעיל, בצרוף הפרשי הצמדה וריבי חוקית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
בהמשך להחלטתי מיום 18.4.2019 בדבר פסיקת הוצאות לחובת התובעת לאור התנהלותה בהליך דנא, תשלם התובעת לנתבעת סך של 8,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

חרף התרעות, ורק לאחר הגשת תביעה לפינוי המושכר, פינו הנתבעים את הדירה ביום 4.4.15.
...
יחד עם זאת , לא הוכח לפניי כי הדרישות של התובע היו בהתאם להסכם, לא הוכחו מועדי התשלום השונים או העדרם כפי שציינתי לעיל ובהעדר הוכחה אין בידי לקבל את טענת התובע בהקשר זה. בנסיבות שתוארו לעיל, ולאור התנהלות הנתבעים, אני רואה לחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ כפיצוי בגין התנהלותם והעיכוב בהעברת הסכומים הנדרשים מהם, העיכוב בפינוי הדירה ובגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובע עקב התנהלותם העולה מתוכן השיחות אשר הוקלטו והובאו לעיוני.
נוסף על האמור, ישלמו הנתבעים סך של 500 ₪ החזר אגרה והוצאות משפט.
לסיכום – אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים באמצעות התובע 1, סך 5,754 ש"ח אשר ישולם לידי התובע תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 2.1.2019 הגישו הנתבעים תביעה לפינוי הדירה, במסגרת תא"ח 4733-01-19 (למרות שהשוכרת הודיעה כבר ביום 19.12.2018 כי אין בכוונתה לפנות את הדירה).
...
אני קובע, אפוא, כי התובעים זכאים לפיצוי המוסכם בסך 171,000 ₪ מהנתבעים.
הצד השלישי תחוייב לשלם לנתבעים מחצית מאגרות ההודעה לצד שלישי וסך 6,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. סיכום לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 179,583 ₪.
בנוסף, ישלמו הנתבעים לתובעים את אגרות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪.

בהליך תביעת פינוי מושכר (תפ"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

נזכיר בהקשר זה כי מיד למחרת מתן פסק הדין כבר פנה התובע לנתבעים ועתר חד-צדדית להעלאת דמי השכירות לסכום נקוב ולעוד דרישות נוספות כאשר לצידן התראה ברורה שאם אלו לא יקוימו "וגם לא תודיעו לי מחר על כוונתכם לפינוי הדירה עד 7.4.2022", כי אז יגיש נגדם "עוד תביעה מתאימה". בנוסף, גם לוּ הייתי מגיע למסקנה לפיה דמי השכירות עבור התקופה המוארכת הם כפי טענת התובע ולא כפי טענת הנתבעים, בהנתן ההתראה הקצרה ביותר וההתנהלות לעיל, להשקפתי, הדבר לא היה מקים עילת פינוי אלא מקים חיוב כספי בלבד, עבור העבר והעתיד, להשלמת דמי השכירות החסרים.
...
על-יסוד זאת, לא מצאתי הפרה ודין התביעה לפינוי מטעם זה, להידחות.
אשר לעתירה לקבל את התביעה נגד הנתבעת משלא הגישה תצהיר ולא התייצבה לדיון, אין בידי לקבל.
סיכום לאור האמור, התביעה נדחית.

בהליך תביעת פינוי מושכר (תפ"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבעת ביקשה כי תנתנה הוראות הנוגעות לקיזוזים וחיובים כספיים, אלא שמאחר ועסקינן בתביעה לפינוי מושכר, הובהר לה כי אין זה ההליך המתאים לכך והוצע לצדדים להגיע להסכמות לעניין מועד הפינוי וההוצאות, ובהעדר הסכמות להגיש טיעון בעניינים אלו, כשטענותיהם הכספיות, יידונו על פי סדרי הדין הקבועים בהליכים מתאימים.
במסגרת הטיעון, כל אחד מהצדדים סבור כי הוא זכאי להוצאות, התובעת מבקשת פינוי על אתר נוכח העובדה כי הנתבעת אינה משלמת את דמי השכירות מחודש יוני, והנתבעת מבקשת כי צו הפינוי ייכנס לתוקף בתום 45 יום, על מנת לאפשר לה להתארגן עם דירה חילופית.
...
עם זאת, מאחר והודעת הנתבעת הגיעה בשלב מאוחר, לאחר שהתובע נאלץ לשאת בהוצאות; לאחר הגשת תביעה, לאחר קיום דיון, לאחר שניתנה לנתבעת האפשרות לצרף מסמכים נוספים, לאחר שבכל סבב כזה נדרש התובע לתגובה, ולכך שבסופו של יום, התובע הוכיח ברמת ההסתברות הנדרשת בהליך אזרחי, כי דמי השכירות בגין חודש מאי שולמו רק ביום 28.5.2023 באיחור העולה על 7 ימים בניגוד להוראות הסכם השכירות; כי דמי השכירות בגין חודש יוני לא שולמו כלל והנתבעת מצידה לא טרחה לצרף את דפי החשבון כנדרש, אני סבורה כי עניין זה רלבנטי לשאלת ההוצאות, והנתבעת תישא בשכר טרחת התובע בהליך בסך 6,000 ₪ בצירוף אגרת המשפט בסך 703 ₪.
אשר למועד הפינוי, בשים לב לכך שכאמור, לא הוכח כי דמי השכירות בגין חודש יוני שולמו; לא נטען ע"י הנתבעת כי היא שלמה את דמי השכירות בגין חודש יולי, דיון נערך עוד ביום 9.7.2023 ופסק הדין לא ניתן מיידית רק על מנת לאפשר לנתבעת להוכיח את טענותיה לתשלום, טענות שבסופו של יום לא הוכחו, אני קובעת כי הנתבעת תפנה את המושכר מכל אדם וחפץ עד יום 10.8.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו