מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה למניעת כניסת מים לבית

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא קיבל את גרסת הערייה, לפיה היא הייתה ערוכה עם צוותים לטפול במקרה של הצפה ואף קבע כי אכן צוות של הערייה הגיע מיד למקום וניקז את השלולית, אולם קבע, כי היה על הערייה להערך לבעיית ההצפות "מבעוד מועד ולבצע פעולות תיקון או הכנה של התשתית, על מנת למנוע את הישנות המקרה. לא די בהצבת אנשי צוות, אשר יטפלו נקודתית בהצפות בעת קרותן". בית משפט קמא ציין, כי על פי עדות הנהג, שלא נסתרה, רק לאחרונה הוחלפה התשתית, וקבע כי "הדבר מחזק את המסקנה כי אכן קיימת באיזור זה בעיה של הצפות חוזרות ונישנות, אשר לא טופלה משך שנים, עד לאחרונה". בית משפט קמא, נימנע מלהטיל על הנהג אשם תורם בשיעור כלשהוא, בקבעו כי אומנם, מדובר באיזור הקרוב למקום מגוריו, מזה כ- 20 שנה, אולם לא הוכח שהמבוטח נסע במהירות גבוהה או שיכול היה למנוע את כניסת רכבו למים.
הערייה לא עשתה זאת ולפיכך, בדין קבע בית משפט קמא, כי "על הרשות המקומית להציג נתונים המלמדים על שיקול הדעת שהיא הפעילה ועל המדיניות ושיטות העבודה אותן אימצה למניעת וטפול במפגעים הרלוואנטיים, תחת מגבלותיה התקציביות" וכי "הנתבעת לא הציגה כל ראיה הן באשר לתדירות ההצפות באיזור זה והן באשר לפעולות המבוצעות בכדי למנוע אותן, בין אם מדובר בעבודות תשתית נרחבות ובין אם מדובר בפעולות הכנה לקראת החורף, כגון פינוי ביובים ועוד". אציין, כי לא התעלמתי מטענתה של הערייה לפיה, מאחר שבכתב התביעה נכתב שהארוע ארע ליד רחוב חזני 9, בעוד שמקום הארוע הוא רחוב חזני 1, היא לא הכינה עצמה להיתגונן מפני טענה הנוגעת למקום זה ולכן לא הביאה ראיות, שיכולה הייתה להביא.
...
בית משפט קמא קיבל את גרסת העירייה, לפיה היא הייתה ערוכה עם צוותים לטיפול במקרה של הצפה ואף קבע כי אכן צוות של העירייה הגיע מיד למקום וניקז את השלולית, אולם קבע, כי היה על העירייה להיערך לבעיית ההצפות "מבעוד מועד ולבצע פעולות תיקון או הכנה של התשתית, על מנת למנוע את הישנות המקרה. לא די בהצבת אנשי צוות, אשר יטפלו נקודתית בהצפות בעת קרותן". בית משפט קמא ציין, כי על פי עדות הנהג, שלא נסתרה, רק לאחרונה הוחלפה התשתית, וקבע כי "הדבר מחזק את המסקנה כי אכן קיימת באזור זה בעיה של הצפות חוזרות ונשנות, אשר לא טופלה משך שנים, עד לאחרונה". בית משפט קמא, נמנע מלהטיל על הנהג אשם תורם בשיעור כלשהו, בקבעו כי אומנם, מדובר באזור הקרוב למקום מגוריו, מזה כ- 20 שנה, אולם לא הוכח שהמבוטח נסע במהירות גבוהה או שיכול היה למנוע את כניסת רכבו למים.
לפיכך, אני מקבלת חלקית את הערעור - ומורה כדלקמן: מתוך סכום הנזק שנקבע על ידי בית משפט קמא (33,823, ₪, למועד פסק דינו של בית משפט קמא - 24.1.19) על הנהג לשאת ב- 40% מהנזק ואילו על העירייה לשאת ב- 60% ממנו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

תביעה כספית בסך 250,000 ₪ בגין ליקויי בניה, איחור במסירה ועוגמת נפש ותביעה לצוו מניעה למניעת כניסתם של הנתבעים לאתר הבית עד להחלטה אחרת ותביעה שכנגד בסך 344,026 ₪ בגין עבודות שבוצעו.
בהמשך נישאל לגבי הרקע למייל ששלחה התובעת במסגרתו ביקשה להגביה את הבית, והוא השיב כי הייתה פגישה בין התובעת לבין האדריכל שתיכנן את הבית, שהוא היה האחראי לקבוע את גובה הריצפה של הבית וכשהוא הבין בשטח שהגובה המתוכנן אינו מספיק, הוא המליץ להגביה את הבית על מנת למנוע כניסת מים בחורף לבית ולכן התובעת שלחה את המייל (ע' 64, ש'32 עד ע' 65, ש' 2).
...
התביעה נגד הנתבעים 2-3 נדחית.
התוצאה היא כי על התובעים ביחד ולחוד לשלם לחברה סכום של 34,327 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה שכנגד ועד למועד התשלום בפועל.
התובעים ישלמו את הסכומים לעיל בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

מטרת השפוץ היא למנוע כניסה של מים לבית לפני החורף ועונת הגשמים.
צו ההריסה מתייחס למיקום המקרקעין ואף קוימה היתייעצות עם תובע, במסגרתה נכתב ברחל בתך הקטנה כי הייתה במקום בניה קודמת, אשר במקומה ניבנה הבינוי הנוכחי.
...
סוף דבר המבקשת כשלה בהוכחת איזה מהתנאים הנדרשים בסעיף 229 לחוק לשם ביטול צו ההריסה המינהלי מושא דיוננו.
לפיכך הבקשה נדחית.
משהתקיים הליך מלא, לרבות דיון הוכחות וסיכומים בכתב, אני מחייב את המבקשת בהוצאות המשיב בסך של 4,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בחיפה ת"א 3056-10-19 מור-דוש ניהול פרוייקטים בע"מ נ' קירית העץ בע"מ ואח' בפני השופט אבישי קאופמן תובעת מור-דוש ניהול פרוייקטים בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד טל קמה ואחרים נתבעים 1. קירית העץ בע"מ 2. שלום מועלם צור סלח ע"י ב"כ עוה"ד שלום אלון ואחרים פסק דין
מר קרש הוסיף כי הצביעה של החלונות "נראית מאוד לא מקצועית וייתכן אף שלא נצבע בחומר צביעה עמיד",[footnoteRef:1] יחד עם פגמים נוספים באיטום ובמנגנונים למניעת כניסת מים.
כחלק מן ההליך מול סבג מונה מר משה אברמוביץ' כמומחה מטעם בית המשפט והלה קבע כי "לפי דעתי הצביעה של החלונות לא עשויה באופן מקצועי וזו הסיבה שהעץ נרקב". עוד קבע המומחה מטעם בית המשפט שם כי החלונות שייצרה הנתבעת, ולא החלונות שייצר אותו סבג, היו הלקויים ומהם נגרמה חדירת מים למבנה.
...
המומחה עצמו הגיב לתלונת הנתבעים וטען כי הוא בעל מומחיות רבת שנים בכל העניינים שבבסיס תובענה זו. לאור עמדות הצדדים ובהתחשב בעובדה כי הבקשה הוגשה לאחר שהוגשה חוות דעת החלטתי כי אין מקום למינוי מומחה נוסף וכי הצדדים יכולים להעביר למומחה שאלות הבהרה ולזמנו לחקירה על חוות דעתו.
] סעדים והוצאות בהתאם לאמור דלעיל אני מקבל רק חלק קטן מהתביעה ופוסק לזכות התובעת פיצויים בגובה 60,000 ₪.
סיכומו של דבר: אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 60,000 ₪.
אני מחייב את התובעת לשלם לנתבע סכום של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור, מבקש התובע מבית המשפט לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בתשלום מלוא סכום התביעה, בסך של 231,000 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. תמצית טיעוני הנתבעת לטענת הנתבעת, הקיר הנו פנימי הנמצא בחלקה פרטית, ואין לנתבעת כל קשר לקריסת הקיר.
מעבר לכך, באיזור הכניסה השלישית לבית, התובע יצק במפר מבטון בכניסה התחתונה למגרש, למניעת כניסת מים מהכביש למגרשו, ולפיכך, הדבר מנע וחסם את כניסת המים למגרש.
...
לאור כל האמור, מבקש התובע מבית המשפט לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בתשלום מלוא סכום התביעה, בסך של 231,000 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. תמצית טיעוני הנתבעת לטענת הנתבעת, הקיר הינו פנימי הנמצא בחלקה פרטית, ואין לנתבעת כל קשר לקריסת הקיר.
מר מועלם הסביר את הנימוקים לחלוקת האחריות כאמור, בכך שהצטברות הכשלים בבניית הקיר, לרבות העדר מספיק נקזים בשטח המגרש, בניית הקיר שלא לפי העובי הנדרש ולא מבטון, בעיקר, ושימוש בחומר מילוי שאינו עונה על דרישות התקן והבטיחות, כמתואר, והימצאות כלים כבדים וקונטיינר בחצר שמעל הקיר ובצמוד לקיר – כל אלה מביאים למסקנה כי האחריות לקריסת הקיר בעיקרה היא של התובע ( שורות 16-19 עמוד 8 לפרוטוקול ).
אני מאמץ מסקנה זו של המומחה, אשר הינה מנומקת ונסמכת על מספר גורמים מצטברים, שהינם באחריות התובע ובשליטתו, ואשר הביאו לקריסת הקיר, בהצטבר לכשלים שמצא באופן סלילת הכביש ותחזוקתו, כמתואר מעלה, דבר אשר מסביר את חלקה של הנתבעת בגרימת הקריסה של הקיר.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, תוך 45 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיה, פיצוי בסכום של 42,412 ₪, וכן הוצאות משפט ושכ"ט בסכום כולל של 5,000 ₪ ומע"מ כדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו