מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה להצהרה על זכויות בדירה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עניינה של התביעה בדרישת התובעים להורות על תיקון פנקס הבתים המשותפים בלישכת רישום המקרקעין, על דרך של ביטול רישום הנתבעת כבעלת הזכויות בדירה מושא התביעה, וחלף זאת להצהיר על זכותם הקניינית בדירה.
...
חרף זאת, באתי לכלל מסקנה כי בשל הטעמים שנמנו, אין במחדלה של הנתבעת כדי לתמוך במסקנה כי בשל כך השתכללה לתובעים זכות קניינית בדירה.
לאור כל האמור, מצאתי להורות על דחיית התביעה.
העדר המעש הנמשך, הבלתי מוסבר, בצד העובדה כי הנתבעת ובן זוגה המנוח אף לא טרחו לרשום זכותם בלשכת רישום המקרקעין לפני שנים רבות, מוביל למסקנה כי בנסיבות העניין אין מקום ליתן צו להוצאות, וכך אני מורה.

בהליך שניים (שניים) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

להשלמת המסגרת הדיונית יובא, כי ביום 30.11.17 הגיש הנתבע 1 תביעה להצהיר על זכותו להתגורר בדירה 4 בנכס כדייר מוגן ותביעה כספית נגד עזבון המנוח ע"ס 3.5 מיליון ₪.
...
טענת הנתבעים 2-3 להשקעות בדירה המקנות להם זכות פיצוי כנגד פינוי הדירה – נדחית משלא הוכחה.
אני דוחה את טענת הנתבעים 2-3 כי שינו מצבם לרעה בהסתמך על מגוריהם בנכס.
סוף דבר בכל הנוגע לנתבע 1 – נפסק כאמור בסעיף 30 לעיל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיכוב הבצוע המבוקש הוא אינו עיכוב ביצוע בהתאם לתקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, שכן פסק דינו של בית המשפט קמא דחה את תביעת המבקשת, שהיא תביעה להצהיר על זכותה למדור בדירה, כמו גם תביעה כספית לתשלום התמורה הקבועה בהסכם או לתשלום פיצוי בגין הפינוי, ומכאן שבית משפט קמא לא קיבל סעד שיש להורות על עיכובו.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים אני קובעת כי דין הבקשה להידחות.
נוכח האמור לעיל אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 18.5.16 הגיש התובע תביעה לביהמ"ש המחוזי להצהיר על זכויותיו בדירה (בעקבות צו למניעת דיספוזיציה שניתן לבקשת בת זוגו לשעבר של הנתבע 1 בביהמ"ש לעינייני מישפחה) (להלן: ההליך במחוזי).
...
מכל אלו אני סבורה כי היה מקום להטיל את צד ג' 2 (מכח ערבותו) חיוב לטובת המודיע בסך של 37,070 ₪.
המודיע לא הכחיש הפקדת הערבון כאמור ולא העלה כל טענה בנוגע ליתרתו, ועל כן אני מקבלת את הטענה וקובעת בהתאמה כי המזמינים יהיו רשאים לבצע חילוט כאמור.
סיכום - לאחר שבחנתי את מכלול טענותיו של התובע, ולאחר שבחנתי את מערכות היחסים שבין הצדדים, את מועד עריכת הסכם המכר, את תנאיו כפי שאלו הוכחו לפניי ואת הליקויים הנטענים בדירת התובע וברכוש המשותף מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע פיצוי בסכום כולל של 143,564 ₪, המורכב מן הסכומים הבאים – איחור במסירה – 28,200 ₪; ליקויי בניה בדירת הרפז ובחצרה – 17,813 ₪; ליקויי בניה ברכוש המשותף – 19,257 ₪; חוסר במחסן – 48,294 ₪; הוצאות ההליך כאן – 30,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתם הדרישה לפנות את החניה מהוה נסיון לשינוי הסטאטוס קוו ונובעת מכעס ונקמה על כך שהגישו תביעה להצהרה על בעלות ורישום הזכויות בדירה שטרם נרשמה, ובשל האלימות שהופעלה נאלצו לפנות את החניה שלהם.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וראיותיהם, דין התביעה להידחות.
אשר על כן אני דוחה את התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו