מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה להגדלת מזונות קטין

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לפיכך ועפ"י הפסיקה המפורטת לעיל, על מנת שניתן יהיה להדרש לתביעה לשינוי החיוב במזונות, יש לבחון האם חל "שינוי נסיבות מהותי". לטענת התובעת, יש להורות על הגדלת סכום המזונות שנקבע בהסכם ע"י חיוב הנתבע בתשלום דמי טפול חודשיים, זאת מאחר שלטענתה זמני השהות של הנתבע עם הקטינה הצטמצמו באופן מהותי כך שרוב נטל גידול הקטינה נופל על כתפיה, והן מאחר שלטענתה חלה ירידה בהכנסתה והן מאחר שיש להדרש לנושא המדור.
...

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

תביעה להגדלת מזונות קטינה - הוספת רכיב מדור לאור מעבר האם להתגורר עם הקטינה בשכר דירה לאחר שדירת הצדדים נמכרה לצד ג' במסגרת הליך פירוק שתוף.
...
נוסף על כך, איני מקבלת את טענת האם שצרכי הקטינה מחייבים שכירת דירה בת 5 חדרים תמורת דמי שכירות בסך 5,000 ₪ לחודש.
ראו למשל החלטתי מיום 8.7.2015 בהליך 8323-03-13 והליכים קשורים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

תביעה להגדלת מזונות הקטינים בטענה לפגם בפסה"ד ושינוי נסיבות מהותי .
...
סיכומו של דבר, אפשר לשנות גם סכומים של דמי מזונות שהוסכם עליהם בחוזה בין ההורים, אולם בטרם יוכרע בכך דרוש שיכנוע חזק שאכן יש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק התערבות במה שהוסכם".
ראו בהקשר זה גם תלה"מ 55661-03-18 פלוני נ' פלונית, מפי השופט פפרני בסעיף 14 המפנה לפרק ו' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 2018- והאיזכורים שם. עוד אוסיף, בהתייחס לטענה כי פסק הדין שותק לעניין העתיד מעבר גיל 6 של הקטינים, הרי שטענה זו נדחית מעיון בהסכם עצמו שלשונו ברורה ומפורשת.
התובעת תשלם ללשכה לסיוע משפטי סך כולל של 3,000 ש"ח בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד. מותר לפרסום בהשמטת פרטים מזהים ותיקוני הגהה ועריכה.

בהליך תה"ס (תה"ס) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בית המשפט נידרש להכריע בשמונה תביעות; תביעות שהגישה התובעת כנגד הנתבע: תה"ס 63501-03-18 תביעה לאכיפת הסכם גירושין; תלה"מ 37382-01-19 תביעה כספית לקבלת משכורות שהוסתרו; תלה"מ 44948-11-19 בקשה למתן טפול פסיכולוגי לקטין; תמ"ש 38206-12-20 תביעה להגדלת מזונות ילדים; תמ"ש 38324-12-20 תביעה כספית בגין לשון הרע; תביעות שהגיש התובע כנגד הנתבעת: תמ"ש 52970-07-18 תביעה לביטול הסכם הגירושין וחלוקת רכוש; תלה"מ 16146-11-19 תביעה נזיקית בגין ניכור הורי; תלה"מ 46061-07-20 תביעה לביטול מזונות ילדים.
...
טענת המשיבה שבמשך השנים המערער נתן לה מזונות במסגרת הסכם הגירושין אינה מקובלת עליי.
לפיכך אני מורה כי הטיפול המשפחתי יתקיים כפי שנקבע אצל הגב' ל' ג', ויפה שעת אחת קודם.
שתי התביעות ההדדיות של הצדדים לביטול המזונות ולהגדלת המזונות נדחות.
התביעה הכספית בגין לשון הרע שהגישה האישה נדחית, לאחר שנמצא כי האישה לא הוכיחה כי האיש עוול בעוולת לשון הרע ומנגד האיש הוכיח, כי קיימת לו הגנות מכוח חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות ודין התביעה להידחות.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

האם מדובר בתביעת קטין למזונות או בתביעה להגדלת מזונות קטין לאחר אישור הסכם הצדדים ביום 3.6.12 במעמד גירושי הצדדים, ניתן תוקף של פסק דין להסכם בין הצדדים, בו נקבע כי על הנתבע לשלם לקטין מזונות בגובה 500 ₪.
...
מזונות אלה הוסכמו בשנת נוכח האמור לעיל אני קובעת כי עת הסכימו הצדדים על גובה מזונות הקטין לא נשקלה טובתו של הקטין ולכן קיימת לקטין היום זכות לתבוע את מזונותיו.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בהיעדר כל ראיה מצד התובעת להוכחת צרכי הקטין, ובשים לב לזהירות הרבה בה מחויב בית המשפט לנהוג בקביעת מזונות קטין אני מעמידה את מזונות הקטין כולל מדור על סך 1,700 ₪ וזאת בהתאם לכך שהתרשמתי כי רמת החיים של שני הוריו, המתקיימים בעיקר מקצבאות וזכאים למגורים בעלות סמלית היא על הצד הנמוך.
נוכח העובדה כי הקטין כבר בן 10 , ועל שני הוריו לשאת במזונותיו לפי הבע"מ, אני קובעת כי חלקו של האב במזונות הקטין ובמדורו הוא 1,258 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו