מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לדמי שכירות ומכונות צילום

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

רקע ביום 28.1.2019 (דהיינו, לפני כימעט ארבע שנים) הגישה התובעת לבית משפט השלום בנצרת תביעה בסדר דין מקוצר כנגד הנתבעים 1 ו-3 בטענה שהם הפסיקו לשלם דמי שכירות ודמי שימוש חודשיים עבור מכונת צלום צבעונית שסופקה להם על-ידי התובעת.
...
עם זאת מצאתי להיעתר לבקשה לביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט.
בנסיבות אלה, סבורני שיהא נכון לבטל את פסק הדין מיום 26.12.2022 בכפוף לקביעת תנאים כפי שמאפשרת תקנה 131 לתקנות החדשות (עיינו גם בעניין אבועזיז, לעיל, בפִסקה 12)).
לפיכך, אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 26.12.2022 וזאת בכפוף לכך שהתובעת תקיים את כל התנאים הבאים: א. התובעת תשלם את הוצאות הנתבעת 3 בסכום כולל של 2,000 ₪.

בהליך שכירות (ש) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בגין חלק זה בדירה מבוקש להעמיד את דמי השכירות בשיעור של 1,000 ₪ לחודש; (3) מכוח תקנה 1(14) לתקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק – אי תחולת השיעורים המירביים והפחתות), התשמ"ב-1983, על יסוד הטענה שהנתבע, שהוא מהנדס מכונות, "עושה במרתף הדירה שימוש כמדרש לבעל מיקצוע" (סעיף 6(א) לכתב התביעה).
היא כוללת שולחן, מחשב, מכונת צלום ומדפסת, ומדפים עליהם ישנם קלסרים (ראו התמונות המצורפות לתצהיר עדותו של התובע).
...
אין מנוס מפסיקת הוצאות בשיעורים ריאליים בהליך.
אלא שההליך הנוכחי לא נועד להביא לתשלום דמי שכירות מוגנים (סעד זה בתביעה היה חלופי בלבד, לא בגינו הוגשה התביעה וגם אם הייתה התביעה מתקבלת במישור זה לא היה בה כדי לשנות את המאזן הכלכלי של מי מהצדדים להליך).
פסיקתה התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תביעה בסדר דין מהיר לתשלום 41,233 ₪, כימעט כולו בגין פיצוי שהוגדר מוסכם, מחמת הפרתו של הנטענת של הסכם בעיניין השכרת מכונת צלום לנתבעים.
ביום 13.6.2011 הדגימה התובעת פעילות: בא כוחה שלח מכתב דרישה לנתבעים, בו ציין שאלו נמנעים מלשלם את דמי השכירות עבור מכונת הצלום "מזה תקופה ארוכה", נטען (נספח ג' לתצהיר התובעת).
...
מעבר לכך לא ישלמו הנתבעים.
סוף דבר תביעה שלא הייתה צריכה לבוא לעולם.
ולתוצאת כל האמור: זולת אותו תשלום יתרת חוב זניחה בסך 1,939 ₪ שהנתבעים ממילא הסכימו באופן ראוי לשלמו, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנתבעת התחייבה לשלם לתובעת סך 200 ₪ בגין דמי שכירות חודשיים למכונת הצלום (הכוללים 3,000 פעימות) בנוסף לתשלום נוסף עבור כמות הצילומים הנוספת המבוצעת באמצעות המכונה.
ביום 12/1/15 התובעת הגישה לבצוע כנגד הנתבעת תביעה על סכום קצוב ע"ס 8,400 ₪ המהוים דמי שכירות חודשיים בגין המכונה בסך 200 ₪ לחודש למשך 42 חודשים (מחודש 7/12 ועד תום מועד השכירות עפ"י החוזה ביום 15/12/15).
...
לאור כל האמור לעיל, אני קובע שביטול ההסכם ע"י הנתבעת נעשה בזכות והוא בוטל מאז סוף חודש יוני 2012, וכי לא מגיעים לתובעת מהנתבעת כספים כלשהם בגין המכונה החל מיום 1/7/12 (לא כן לגבי זכויותיה עד למועד הנ"ל שלא היו נשוא תביעה זו).
לסיכום, אני מורה על דחיית התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,500 ₪, אשר ישולם תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לידי ב"כ התובעת, אחרת הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

1.3.06 ניתנת אופציה לתאריך סיום של החוזה למעלה" לטענת התובע, ביום 20.12.2011, או במועד סמוך לו, קיבל מהנתבע העתקים צלומיים של הסכמי השכירות של החנויות, נספחים ו' ו- ז' לכתב התביעה, אשר שונים מההסכמים אשר הוצגו על ידי גריידי בתביעה בבית המשפט לעינייני מישפחה.
נימוקם של הנתבעים לשוני בין נספח ג' לכתב ההגנה לבין נספח ז' לכתב התביעה, ולפיו המדובר בטשטוש כתוצאה ממכונת הצלום, אשר מחקה חלקים מהחוזה, אינה מסבירה כיצד לא נמחקה בסעיף 7 לנספח ז' המילה "טענה" שחלק מחתימת גריידי בנספח ג' מכסה על מילה זאת.
סך הכל הסכומים לעיל עולים ל- 1,131,261 ₪, מתוכם על הנתבעים וגריידי לשלם לתובע, כפי שנתבע בכתב התביעה, 82.5%, העולים לסך של 933,290 ₪, ובצרוף הפרישי הצמדה כמפורט להלן, וכן מע"מ. מהסכומים שנפסקו לעיל יופחתו הסכומים ששולמו על ידי הנתבעים בגין דמי השכירות לאותה תקופה, ככל ששולמו.
...
על כן טענות הקיזוז נדחות.
סוף דבר אני מקבלת את תביעת התובע בחלקה וקובעת כי ההסכמים בן גריידי לנתבעת מבוטלים.
הנתבעים ישלמו לתובע שכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו