מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה כספית שהוגשה לבית משפט

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

אם תביעה כספית שכזו תוגש לבית משפט השלום, מאחר שסכומה נופל לגדר סמכותו, הרי שערכאה זו מוסמכת אומנם לידון בסעד ההשבה, אך אינה מוסמכת לידון בשאלת תוקף ההסכם, אלא מכוח סמכות שבגררא על פי סעיף 76 לחוק בתי המשפט, על כל המשתמע מכך.
...
כפי שהסברתי, אין מקום להקבלה מלאה בין שלילת הדרישה לפנייה מוקדמת בלתי מפוקחת לרשויות, כפי שנקבע בסופו של דבר בעניין מי הגליל, לבין ההכרה במקומה החשוב של העתירה המינהלית כאמצעי להבטיח במישרין את אכיפת הדין (כמפורט בפסקה 43 לעיל).
במובן זה, אני סבורה כי גישתי מהווה איזון ראוי בין השיקולים המנוגדים המונחים לפתחנו.
סוף דבר אשר על כן, מצאתי להצטרף לתוצאה כי דין הערעור להתקבל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב -יפו ת"ק 69120-05-23 סעיד נ' ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ לפני כבוד השופטת שרי סנדר מקובר ת.א. 70237-05-23 התובעים: 1. קרן שמאי נרקיס ת.ז. 038596144 2. שמאי שלמה ת.ז. 047681051 3. עופר שמאי נרקיס ת.ז. 339493116 4. עומר שמאי ת.ז. 334674827 5. אריאל שמאי ת.ז. 344985791 6. אור שמאי ת.ז. 344985809 הנתבעת: ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ ח.פ 511123051 ת.א. 69120-05-23 התובע: לי-אור סעיד ת.ז. 315241844 הנתבעת: ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ ח.פ. 511123051 פסק דין
לפניי שתי תביעות כספיות שהוגשו לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, לפצוי התובעים באותן תביעות על ידי הנתבעת, בהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב- 2012 (להלן: "החוק"), ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), התשע"ג- 2013 (להלן: "התקנות").
...
בתביעה הראשונה תשלם הנתבעת לתובעים סך של 11,183 ₪.
בתביעה השנייה תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,270 ₪.
הנתבעת תשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 ימים מקבלת פסק דין זה, אחרת יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב -יפו ת"ק 70237-05-23 שמאי נרקיס ואח' נ' ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ לפני כבוד השופטת שרי סנדר מקובר ת.א. 70237-05-23 התובעים: 1. קרן שמאי נרקיס ת.ז. 038596144 2. שמאי שלמה ת.ז. 047681051 3. עופר שמאי נרקיס ת.ז. 339493116 4. עומר שמאי ת.ז. 334674827 5. אריאל שמאי ת.ז. 344985791 6. אור שמאי ת.ז. 344985809 הנתבעת: ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ ח.פ 511123051 ת.א. 69120-05-23 התובע: לי-אור סעיד ת.ז. 315241844 הנתבעת: ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ ח.פ. 511123051 פסק דין
לפניי שתי תביעות כספיות שהוגשו לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, לפצוי התובעים באותן תביעות על ידי הנתבעת, בהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב- 2012 (להלן: "החוק"), ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), התשע"ג- 2013 (להלן: "התקנות").
...
בתביעה הראשונה תשלם הנתבעת לתובעים סך של 11,183 ₪.
בתביעה השנייה תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,270 ₪.
הנתבעת תשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 ימים מקבלת פסק דין זה, אחרת יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב -יפו ת"ק 7293-04-23 רוזנהק ואח' נ' קלאב הוטל - ניהול (1996) בע"מ לפני כבוד השופטת שרי סנדר מקובר התובעים: 1. עו"ד חני רוזנהק ת.ז. 300934387 2. דוד ישראל רוזנהק ת.ז. 032578965 3. יוסי יוז'י מרקוביץ ת.ז. 068216027 4. שושנה מרקוביץ ת.ז. 055558704 5. יצחק מרקוביץ ת.ז. 034609081 6. מעיין מרקוביץ ת.ז. 301339404 7. דוד מרקוביץ ת.ז. 203341870 8. מיכל בש ת.ש. 305616963 9. תומר בש ת.ז. 300970944 הנתבעת: קלאב הוטל- ניהול (1996) בע"מ ח.פ. 512355777 פסק דין
לפניי תביעה כספית שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, להחזר עלות חופשה בה שהו התובעים אצל הנתבעת במשך שלושה ימים, ופצוי בגין עוגמת נפש.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת חלקית, כמפורט לעיל.
הנתבעת תשלם לתובעים את הסכום של 7,500 ₪ כפי שפורט לעיל, בצירוף הוצאות ניהול ההליך, לרבות החזר אגרה, בסכום נוסף של 2,000 ₪.
סך הכל תשלם הנתבעת לתובעים סך כולל של 9,500 ₪ תוך 30 ימים מקבלת פסק דין זה, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הערייה נקטה בהליכי גבייה נגד המנוח והנתבעת 1 ובכלל זה תביעה כספית שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב-יפו (תא"ק 8141-01-19) וכן הליכים לפי פקודת המיסים גביה.
...
תחילה, מצאנו כי כספי קופת הגמל לתגמולים אינם באים בגדר עיזבון המנוח, וזאת עפ"י סעיף 147 לחוק הירושה.
מסקנה זו מתבקשת כאמור גם מתכליתו של הסעיף, היא התכלית הסוציאלית.
סוף דבר: אשר על כן ובהינתן כל האמור לעיל, אנו קובעים כדלקמן: הנתבעת 1 הנה שאירה של המנוח ונוכח מעמדה זה, הנה זכאית לקבלת הכספים (בהתאם לדרישה כפי שמנחה התקנון) ולעשות בהם כחפצה, בין השאר היא רשאית להעביר את הכספים לסגירת חובות כפי שהיא מצהירה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו