מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה כספית לעבודות שיפוץ

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

תביעה כספית לתשלום בגין ביצוע עבודות שפוץ בביתו של הנתבע.
...
לסיכום עולה כי יש להפחית מסכום ההסכם סך של 19,400 ₪ בתוספת מע"מ בלבד, בגין עבודות שלא בוצעו.
סוף דבר משנפסק לתובע תשלום בגין העבודה במלואה, לא מצאתי הצדקה לפסוק פיצוי נוסף כפי שדרש התובע.
בהתחשב בכל האמור לעיל, התחשיב שיש לבצע ביחס לתשלומים שעל הנתבע לשלם הוא כדלקמן: -עבודות ע"פ הסכם 100,000 ₪ + מע"מ -עבודות נוספות 24,600 ₪ +מע"מ -עבודות חשמל נוספות 4,500 ₪ + מע"מ - קיזוז בגין עבודת שלא בוצעו (19,400 ₪ + מע"מ)- -קיזוז הסכום שהנתבע שילם (35,149 ₪ + מע"מ)- סה"כ 74,551 ₪ בתוספת מע"מ לאור האמור, ישלם הנתבע לתובע סך של 87,225 ₪ (כולל מע"מ) ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

תביעה כספית בגין תשלום עבור עבודות שפוץ שביצעה התובעת בבית הנתבעים וטענת הנתבעים לליקויים בעבודות התובעת.
...
המסקנה המתבקשת היא כי בעוד שהתובעת הציגה ראיות לביסוס טענותיה אודות התשלומים ששילמו הנתבעים באמצעות החשבוניות שהוצגו, אשר לא הונח טעם ממשי לקבוע כי מדובר בחשבוניות שאינן משקפות את התשלומים שבוצעו בפועל, הנתבעים, אשר טוענים להפרש של 50,000 ₪, לא הציגו כל ראיה התומכת בטענתם והמאפשרת לקבוע כי שולמו לתובעת סכומים מעבר לאלה המפורטים בחשבוניות.
לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות.
סוף דבר כפועל יוצא מהאמור לעיל, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם לתובעת הסכום הנגזר מהחישוב כדלקמן: התובעת ביצעה עבודות עפ"י ההסכם בסך של 320,800 ₪ +מע"מ – 375,336 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה תביעה כספית בגין עבודות שיפוצים בדירה בה היא מתגוררת.
...
לטענתו, אחרי הנחת חברים משמעותית הוא הסכים כי הנתבעת תשלם לו סך 12,285 ₪, לא כולל החלפת האינסטלציה בחדר האמבטיה.
לטענתו, אחרי פניות רבות היא סירבה לשלם לו את יתרת כספו ולהחזיר את הכלים והחומרים אשר נותרו בדירה, הוא שלח לה מכתב התראה ביום 12/8/19, היא לא שילמה והגישה את התביעה בשיטת "כל הקודם זוכה". כאמור, עם הגשת כתב ההגנה הגיש הנתבע כתב תביעה שכנגד בסך 35,120 ₪ מתוכם סך 23,120 ₪ יתרת חוב העבודות, חומרים והציוד, הכלים אשר השאיר בדירה והחומרים בסך 2,000 ₪ ועגמת נפש בסך 10,000 ש"ח. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחים המצורפים, שמעתי את העדויות והתרשמתי ישירות, כן עיינתי בסיכומי הצדדים, דין התביעות להידחות.
הנתבע הודה כי לא השלים את העבודות אך טען כי התובעת לא אפשרה לו להיכנס ואילו התובעת הסבירה כי הוא אחר מאוד בהשלמת העבודות ביחס לסיכום וכן צעק ואיים בנוכחות ילדיה ולכן לא אפשרה לו להשלים את העבודה באחור.
עדות הנתבע ביחס לסיום העבודות היתה לא סדורה וסותרת ואני מקבלת ביחס לכך את טענת התובעת כי הנתבע לא קיים התחייבותו ביחס למועד סיום העבודות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש, מעיון בפסק הדין עולה כי המשיב 1 פועל בחוסר תום לב וכי הינו "תובע סדרתי, שסיגל לו שיטה לקבל על עצמו עבודות שפוץ ולגבות כספים במזומן, ואחר כך לייצר תביעות סרק בגינן כנגד אזרחים תמימים ....". בהחלטתי מיום 23.5.2019 הוריתי על תגובת המשיבים לבקשה.
...
אשר על כן, הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

מבוא תביעות כספיות הדדיות בגין הסכם עבודות שפוץ ובניה בדירה.
...
סוף דבר מגן צב לבניין בע"מ זכאית לתשלום בסך של 24,814 ש"ח עבור עבודות נוספות.
סיכומו של דבר: בת"א 36091-02-15 הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, את הסך של 24,814 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה.
בת"א 16402-10-16 הנתבעים ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, את הסך של 68,581 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו