מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה ותביעה שכנגד בענייני משכיר שוכר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

עוד טענה כי ביקשה לשקם את המבנה ולהמשיך לעבוד בו, אולם לאור היתנהלות הנתבע נימנע ממנה לעשות כן. בתביעתה ובהגנה שכנגד טוענת התובעת כי למרות שדמי השכירות המוסכמים עמדו על סך של 2,500 ₪ בצרוף מע"מ, בפועל השלימה תשלום במזומן של 2,000 ₪ נוספים לחודש.
גם בתצהירו של הנתבע אין היתייחסות מפורשת להידברות בין הצדדים ביחס לסיום יחסי השכירות, ומתייחס הוא רק להוראות סעיפים 4.2 ו- 5.3 להסכם השכירות, ולהסכמתו להעברת תגמולי הביטוח בגין המבנה לתובעת, לאחר הגשת תביעה זו. עולה מראיות שני הצדדים כי בפועל היה נתק ביניהם, בכל הנוגע לצורך לשתף פעולה עם שפוץ המבנה, או הגעה להסכמות בדבר סיום יחסי השכירות.
...
התביעה נדחית.
על כן, אני מחייב את הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד סך של 105,294 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.19, המועד בו הפסיקה לשלם דמי שכירות.
על כן, אני מחייב את התובעת בהוצאות הנתבע בסך של 5,000 ₪ וכן בשכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

תביעה ותביעה שכנגד הנוגעת לחיובי שוכר ומשכיר עם תום תקופת השכירות.
...
לאור כל האמור, תביעת התובעים מתקבלת באופן חלקי.
התביעה שכנגד נדחית.
בנסיבות העניין, לאור התוצאה אליה הגעתי, אני מורה, כי הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסכום של 450 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לגוף התביעה, נטען בהגנה, כי בין הצדדים קיים הסכם להמשיך בשכירות בנכס, אם כי נותרו מחלוקות כספיות זניחות, לרבות המחלוקת באשר למרכיב הישתתפות התובעת בעלויות ההתאמות הנדרשות במבנה, המתבטאת אף היא בפער של 15,000 ₪ בלבד.
הוראת סעיף 78(ג) לתקנות נותנת בידי בית המשפט שיקול דעת רחב בבואו להורות על העברת התביעה למסלול דיון רגיל "אם מצא כי היא אינה מתאימה להתנהל בדיון מהיר". סעיף 81 לתקנות מסדיר את אופן הדיון בתביעה לפינוי מושכר, שהוגשה בסדר דין מהיר, ותכליתה להוביל להכרעה מהירה בתביעה: התביעה לא תיכלול סעדים נוספים, מלבד סעד הפינוי; ההגנה תוגש תוך 30 ימים (ולא 60 ימים בתביעה רגילה); הנתבע אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד ג'; לא תתקיים ישיבת קד"מ, והתיק ייקבע לדיון תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים ממועד הגשת ההגנה.
...
לאור המקובץ, הנני נעתר לבקשה ומורה על העברת התיק למסלול דיון רגיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

במכתב תגובה מיום 3.9.2009 הכחישו הנתבעים את הטענה, ואף הבהירו כי ככל שתוגש תביעה יגישו תביעה נגדית על הפגיעה בשמם הטוב.
לפיכך, לגבי התקופה הראשונה יש להחיל את שער הדולר ביום 1.5.2011, אשר עמד על 3.377 ש"ח. לגבי תקופת הפצוי המוסכם, יש להחיל את שער הדולר הממוצע בתקופה זו, שעמד על 3.42 ש"ח. לאור האמור, על הנתבעים לשלם לתובע עבור 30 הימים הראשונים סך של 17,187 ש"ח (כולל מע"מ), ובתוספת הפרישי ריבית והצמדה עד מועד הגשת התביעה – 19,091 ש"ח. עבור התקופה השנייה על הנתבעים לשלם סך של 24,624 ש"ח, ובתוספת הפרישי ריבית והצמדה עד מועד הגשת התביעה – 27,170 ש"ח. סך הכול, על הנתבעים לשלם לתובע בגין דמי שכירות ופצוי מוסכם סך של 46,261 ש"ח, בתוספת הפרישי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה (4.3.2018).
...
אילו הייתה התביעה נדחית לחלוטין ייתכן שהנתבעים היו זכאים לקבל סכום זה או קרוב לכך.
בהתחשב בכך שהיא תפסה נפח זעום מהדיון, ישלם הבנק לצדדים השלישיים הוצאות על הצד הנמוך בסך 5,000 ש"ח. סוף דבר התביעה נגד הנתבעת 1 נמחקת.
התביעה נגד הנתבע 4 נדחית, וכך גם הודעת הצד השלישי שהגיש נתבע זה. התובע ישלם לנתבעים 3-2 הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 20,000 ש"ח, ולנתבע 4 ישלם הוצאות ושכר טרחה בסך כולל של 5,000 ש"ח. הנתבע 4, שהוא המודיע לצד שלישי, ישלם לצדדים השלישיים הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 5,000 ש"ח. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 60 יום.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אי המצאת פוליסת ביטוח לנכס עבור תקופת השכירות האחרונה בכתב התביעה שכנגד טענה המשכירה כי השוכרת לא המציאה לה מיסמך המעיד על כך שהיא דאגה לבטח את המושכר כפי שהתחייבה בהסכם השכירות (ס' 3.6.4 ו- 44-45 לכתב התביעה שכנגד) וכי היא זכאית לפצוי בגין הפרה זו. ודוק בכתב התביעה שכנגד לא נטען כי לא נערך ביטוח, אלא כי הפוליסה לא הומצאה.
ביום 29.3.2020 כותבת יעל לניר כי בן עידכן אותה באשר לשיחתו עם ניר, וכי היא מודה לו על הנכונות להתאמות (accommodating) ומבקשת לאשר כי השכירות הרגילה (the regular rent) לחודשים אפריל ומאי מבוטלות (waved) ובמקום, תשלם השוכרת 4,000 ₪ לכל חודש ויעל מציעה להעביר ביום 1.4.2020 8,000 ₪ כתשלום לשני החודשים אפריל ומאי.
...
לכן אני מורה כי המשכירה זכאית להשבת הסכום ששולם בעד צביעת המשרד בסך של 3,159 ₪, אך דוחה את טענתה לעניין הפוליש.
אם כן, אני מקבלת את טענת המשכירה בעניין הצבע ודוחה את הטענה לעניין הפוליש.
בשים לב להיקף ההליך שנוהל, הגם שהיה בסדר דין מהיר, כמו גם להוצאות המשפט אליהן נדרשה השוכרת אני מורה כי המשכירה, שירה רויאל בע"מ, תשלם לשוכרת ג'יי אף טי נצח ג'וויש פיוטרס טרסט, את הוצאות העדים מטעמה, אגרות בית משפט, והוצאות המתורגמן מאנגלית, וכן שכ"ט עו"ד בסך 11,700 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו