מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה בגין נזקי שריפה לרכב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

התביעה הוגשה בגין ניזקי שריפה של אוטובוס מתוצאת "מאן" מ"ר 8330453 (להלן: "האוטובוס"), אשר בוטח על ידי התובעת.
פרק ו' - סיכום ביניים: הגורם לפרוץ השריפה חוות הדעת של המומחים השונים, מהנדסי רכב וחוקרי שרפות, העלו 4 גורמים אפשריים לפרוץ השריפה באוטובוס: נזילת שמן מנוע דרך מכסה השסתומים אל סעפת הפליטה, והצתת השמן כתוצאה מהתלהטות הסעפת.
...
טענתה של התובעת בסיכומיה, כי יש להעביר את נטל הראיה אל כתפי הנתבעת 2 לפי הוראות ס' 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], נדחית.
מסקנתי היא שהערכות השמאי היו סבירות ולא נסתרו.
תביעת התובעת נגד הנתבעת 2 נדחית.
התובעת תשלם לנתבעת 2 שכ"ט עו"ד בסך של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכומי פסק הדין ישולמו תוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

גובה הנזק למבנה הארוע מושא התביעה הוא מקרה שאינו חריג, שריפה פורצת בנכס מושכר וכפועל יוצא קיים אינטרס משותף של בעל המבנה והשוכר לשתף פעולה כדי לשקם את הנזק.
ביחס לרצפת הבטון ציין כי נזוקה בפן העליון של הבטון באיזורי מוקדי האש עקב שריפת מכוניות שהיו בטיפול.
הצורך בהחלפת הקונסטרוקציה – הגדלת סכום התביעה בגין הנזק למבנה תיקון התביעה נשען על חוות דעת משלימה מיום 6.5.16 של אליאס הנשענת על ביקורים נוספים בנכס מיום 5.11.15 ו- 15.4.16.
...
על כן אני מחייב את מנורה בהוצאות הנתבעת 3 בגין מחצית האגרה ששילמה בגין ההודעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התשלום.
ביחס להודעה לצד שלישי ששלחה מנורה: ההודעה כנגד צד שלישי 4, הסוכנת, נדחית.
על כן אני מחייב את הצדדים השלישיים 1 – 3 לשלם למנורה סך של 105,572 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 7.12.11.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית המוגשת ע"י התובעים כנגד הנתבעות, בגין ניזקי שריפה שנגרמו לרכבו של התובע מס' 2 מסוג קיה מ.ר. 7173438 (להלן: "הקיה"), המבוטח אצל התובעת מס' 1 (להלן: "התובעת"), כתוצאה מעלייתו באש של רכב הנתבעת מס' 1 מסוג רנו מ.ר. 3237333 (להלן: "הרנו"), המבוטח אצל הנתבעת מס' 2 (להלן: "הנתבעת"), והתפשטות האש לעבר רכב הקיה.
...
לא מצאתי באמור בחוות הדעת לעניין אפשרות קיומו של חומר נפיץ ברכב כדי להצדיק שינוי המסקנה הנ"ל, זאת מן הטעם הפשוט שלפיו לא הובאה ראיה ו/או בדל ראיה לכך שמדובר שחומר שהונח ברכב עובר למועד הצתת ובנסיבות העניין ואף לנוכח האמור בהודעותיו הנ"ל של עובד במשטרה, אין לשלול את האפשרות לכך שאותו חומר הונח ברכב על ידי אותו גורם שהצית את הרכב בזדון.
אף שהדברים נאמרים מעבר לנדרש כאמור, נוכח המסקנה שהגעתי אליה כאמור, אציין כי גם אם הייתי מגיעה לתוצאה אחרת שלפיה עובד היה אמור לצפות את התממשות הסיכון שבהצתה, לא הרי חשד ממשי ויכולת צפייה של התממשות הנזק כאפשרות קרובה וכמעט וודאית, כחשד ערטיאלי ומוטל בספק להתממשות הסיכון.
סוף דבר על יסוד האמור לעיל ולאור כל המקובץ הריני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעות יחד סכום כולל של 10,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. הסכום הנ"ל ישולמו על ידי התובעים לנתבעות תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לתובעים, באמצעות באי כוחם, אחרת – ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

תביעה על סך 110,975 ש"ח, לפצוי בגין ניזקי שריפה שנגרמה לרכב.
...
ביום 30.3.22 הגיש המומחה מטעם בית המשפט את חוות דעתו ומסקנתו הייתה: "לאור הממצאים וניתוח הממצאים שלעיל, אני קובע בסבירות גבוהה שכתוצאה ממילוי בנזין בתחנת דור אלון בבית דגן על ידי מתדלק של חברת דור אלון, בכמות מחושבת של 56% מסה"כ הדלק במיכל שהכיל סולר, נגרם כשל. הכשל נובע מתכונות הבנזין כפי שהוסבר לעיל . בשל זה גרם לדליפת הבנזין על משטח חם בתא המנוע של הרכב מדגם פולקסווגן קאדי בעל מ.ר. 13319102 ולשריפה תוך סיכון חיי הנהגת". לבקשת הנתבעת המומחה מטעם בית המשפט אף זומן להיחקר על חוות דעתו ולאחר שנחקר ביקשו הצדדים לסכם טענותיהם בעל פה, ללא הגשת תצהירים וללא חקירת המומחים הנוספים (מטעם הצדדים).
לאור כל האמור, מצאתי לקבל את מסקנתו של המומחה מטעם בית המשפט, אשר לא נסתרה.
המומחה הבהיר מדוע הוא אינו מקבל את מסקנותיהם של מומחי הנתבעת ומצאתי לאמץ את מסקנתו גם בעניין זה. לאור כל האמור, ומשמצאתי לבכר את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ואת עדותו, אני קובע כי התובעת עמדה בנטל המוטל עליה בהליך זה (מאזן ההסתברויות), להוכיח כי השריפה ברכב נגרמה בשל מילוי הבנזין בתא הדלק של הרכב.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת במלואה, לפיכך, אני פוסק כדלקמן: הנתבעת תשלם לתובעת סך כולל של 110,975 ש"ח. בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות התובעת בסך של 5,732 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך של 16,500 ש"ח. התובעת פטורה מתשלום מחציתה השנייה של האגרה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה לפיצויים שהגיש התובע כנגד המדינה (רשות לכבאות והצלה) בגין ניזקי רכוש שנגרמו למגרש שרידי רכב שבבעלותו כתוצאה משריפה.
...
אשר על כן, ועל סמך כל האמור לעיל, אני דוחה את טענתו של התובע בדבר רשלנות מצידה של הנתבעת 3 שגרמה לשריפה השניה ולנזקיו כתוצאה מכך.
לסיכום: התביעה נדחית במלואה.
בנוסף ישלם התובע לנתבעת 3 את שכר הטרחה ששילמה לשני המומחים מטעמה וכן את חלקה בשכר טרחת מומחה בימ"ש. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו