מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה בגין מילות מפתח בגוגל אדוורדס

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הנתבעת 1 (להלן – "הנתבעת") עוסקת בשיווק מטבחים המיוצרים על ידי יצחק אביבי ייצור בע"מ והנה חלק מאשכול חברות של המותג "אביבי מטבחים". הנתבעת 2 הנה חברת בת של חברת גוגל העולמית ובעלת מנוע החיפוש האינטרנטי ובין היתר מפעילה את שירותי GOOGLE AdWords.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה בקובעו כי שיטת הפירסום בקניין הוירטואלי של GOOGLE באמצעות מילות מפתח אינה מקימה חשש להטעיית הצרכנים מאחר והגולש המצוי למוד מתוך הניסיון, לסנן המידע הרב המגיע למחשבו אגב גלישתו, לבור לו את שיחפוץ ולהתעלם מאשר לא יחפוץ לרבות באשר למידע פירסומי, וכלשונו: "הקישור לאתרה מופיע במקום אשר כל בר בי רב יודע כי הוא נועד לקישורים ממומנים. מודעת הפירסום כמו גם האתר עצמו והקישור אליו, לא עושים כל שימוש במילים או באותיות אשר נטען לגביהן כי למבקשות סימן מסחר בהן. השמוש היחיד שעושה המשיבה 1 בצרוף מילים ואותיות אילו הוא כמילות מפתח. שימוש זה אינו עולה כדי הפרה, גם על-פי הגישה שאינה מצריכה קיומה של הטעה מפורשת. [...] הטעה במובן זה שמוצרי המשיבה 1 יכולים להיות מזוהים עם מוצרי המבקשות, אין כאן. גולש באתר גוגל המקיש את מילות החיפוש מתאים לי או ml ידע להבחין בין שלל המידע שמעלה מנוע החיפוש לבין מודעת המשיבה 1 המופיעה במקום מובדל כקישור ממומן" [ההדגשה אינה במקור].
...
לאור כל האמור ובשקלי את הנסיבות הבאות, עצם השימוש בשמה של התובעת as is בצמוד לשם הנתבעת במודעת הפרסום, מספר ההקלקות על המודעה והכניסות לאתר הנתבעת שהניב החיפוש במילות המפתח עם שם התובעת, ומנגד העובדה כי מדובר במודעה אחת, ולאור טענת הנתבעת כי הכניסה לאתר דרך המודעה לא הולידה אף לא עסקת אחת, ופרק הזמן הקצר יחסית בו פורסמה המודעה, עצם הסרת המודעה בסמוך לאחר פניית התובעת, וטענת הנתבעת כי המודעה פורסמה בשוגג עקב טעות בכלי החיפוש של GOOGLE ובתום לב ובהינתן הסכום המירבי של 100,000 ₪ על פי הסעיף שבחוק, לאחר שנתתי הדעת למכלול הטעמים המפורטים אני סבור כי התובעת זכאית לפיצוי בסך של 50,000 ₪, כפיצוי ללא הוכחת נזק.
סוף דבר התביעה כנגד הנתבעת וכן ההודעה כנגד הצד השלישי מתקבלות.
הנתבעת תשלם לתובעת את סכום הפיצויים שנפסק בסך של 50,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ובנוסף תישא בהוצאות משפט הכוללות החזר אגרה כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד של התובעת בסכום כולל של 15,000 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

html&query=google+and+adwords&method=boolean דן Arnold J (כשופט הדן בדרך כלל בשנים האחרונות בעינייני קניין רוחני בChancery Division ) באפשרות של בעלים של סימן מסחר ידוע Interflora למנוע ממתחרה, Marks and Spencer, ידוע לא פחות, לעשות שימוש בסימן הידוע כמילת מפתח.
9, 2012) שם נדונה תביעה של יצרן תוכנה שטען כי העובדה שמנוע החיפוש מתיר רכישה של סימני המסחר שלו כמילות מפתח מביא לכך שמשווקים של תוכנה המפרה את זכויות היוצרים של התובעת גורמים להטעייה של ציבור הלקוחות באשר למקור התוכנה המוצעת.
בית-המשפט קבע (פה אחד, בפסק-דין של השופטת S D O'Connor), כי התובע אינו זכאי לזכות יוצרים במדריך שפירסם ולכן התביעה נגד המעתיק נדחתה.
...
סעד אני מקבל את הערעור ומבטל את פסק הדין מיום 18.9.11.
תביעת התובע נדחית.
אני מחייב את התובע לשלם למערערות את הוצאות המשפט, בשתי הדרגות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הוצאתו בפועל של כל פריט, וכן בנוסף, שכר טרחת עו"ד בסך 28,000 ₪ למערערת בתיק 15667-11-11, וסכום זהה למערערות בתיק 16965-11-11.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתן: "רוני מוסקונה" היא מילת חפוש/"מילת מפתח" בשיטת הפירסום שמפעילה Google Adwords, על מנת להפנות את הגולש המתעניין, בין השאר, גם לקישור הממומן שלהן.
למעלה מן הצורך, ועל מנת לסבר את אוזניו של בית המשפט הנכבד בלבד לגבי מהות השרות העומד בבסיס טענותיו של התובע בתובענה, יצויין, כי השרות הוא שירות דינמי, אשר מאפשר למפרסם לבקש שתופיע פירסומת טקסטואלית שלו ("קישור ממומן - (sponsored link באתר גוגל, כאשר משתמש כולל מילים מסוימות בתוך משבצת החיפוש המצויה באתר גוגל ("מילות המפתח"), מתקבלות תוצאות חפוש.
...
אין התובע מלין על הופעתם בלוח מודעות זה של אתרים אחרים בהם מופיע או מאוזכר השם "רוני מוסקונה", הגם שהם אתרים שאינם שייכים לו. אם לטענת התובע, אסור שיופיעו על לוח מודעות זה אתרים נוספים על האתר האישי הפרטי שלו; מדוע אין הוא מלין על הופעתם של אתרים אלו? סבור אני, כי דינם של האתרים/"הקישורים הממומנים" או "מודעות" (ממומנות), כדין כל האתרים האחרים.
זאת בהמשך להסקת המסקנה הטריוויאלית כי קוני נעליים פוטנציאלים העושים את דרכם אל מ' מתעניינים ברכישת נעליים.
סוף דבר לא מצאתי פסול בשימוש במילות החיפוש "רוני מוסקונה" כהפנייה אל לוח המודעות בו מופיעים פרסומיהן של הנתבעות כ"קישורים ממומנים".
אני דוחה את התביעה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות) ולתקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן – תקנות תובענות ייצוגיות), בעקבות בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה על ידי המבקשת, סמיק ישראל בע"מ (להלן – המבקשת), כנגד המשיבה, Google Ireland Limited (להלן – המשיבה; להלן – בקשת האישור).
בקשת האישור מושא ההליך דנא הוגשה ביום 03.05.2018, ועניינה בתיקון שבוצע בשירות Google AdWords, שהנו שירות שמספקת המשיבה ללקוחותיה העיסקיים (להלן – המפרסמים), המאפשר להם לפרסם ברשת האנטרנט באמצעות קישורים (לינקים) ממומנים (להלן – מודעות) שמופיעים בתוצאות החיפוש של מנוע החיפוש שנימצא בבעלותה של Google LLC (להלן – מנוע החיפוש), לאחר שמוזנת שאלת חפוש על ידי המשתמשים (להלן, על פי הקשרו – המשתמשים ו-השרות).
ככלל, כל מפרסם בוחר במילות מפתח אשר הזנתן במנוע החיפוש מפעילה את הצגה מקוונת של מודעותיו, ומשלם רק כאשר משתמש מקליק על מודעתו.
...
לאחר עיון בהסדר הפשרה מצאתי כי אין מקום לדחותו על הסף ואני מורה על פרסומו, כפי שיפורט להלן.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באופן כללי, כל מפרסם בוחר מילות מפתח אשר מפעילות את ההצגה המקוונת של הודעותיו.
עקרי הסדר הפשרה הגדרת חברי הקבוצה שעליה יחול ההסדר: "כל המפרסמים שהייתה להם הוצאה כספית של יותר מ-0 ₪ בגין קמפיין ב-Google Search (קמפיין פירסום למודעות המופיעות בדף תוצאות החיפוש של Google ושותפי חפוש) במהלך התקופה הקובעת (כפי שאותרו על ידי מערכות Google )." לעניין הסדר הפשרה "מפרסמים" הוגדרו כ"כל המשתמשים בישראל שעשו שימוש בשירות Google AdWords למטרות פירסום".
המבקשת מוסיפה ומדגישה כי בחירתה של Google להחביא שינוי זה מהלקוחות המפרסמים, כמו גם המנעותה מקבלת הסכמתם האקטיבית לשינוי, מקימה להם עילת תביעה.
...
לאור האמור, ועל מנת שלא לסרבל את הדיון באישור הסדר הפשרה ולא להכביד על הצדדים בעלויות מיותרות, מצאתי לנכון להיעתר לבקשתם שלא למנות בודק.
עוד יש להתחשב בסיכון שנטלו המבקשת ובאי כוחה שכן לו הייתה הבקשה נדחית, הייתה יורדת עבודתם לטמיון תוך חיובם בהוצאות.
סוף דבר א. הריני מאשרת את הסדר הפשרה בין המבקשת לבין Google ונותנת לו תוקף של פסק דין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו