מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה בגין טופס הסכם תיווך לנכס אחר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

האם זכאי מתווך לקבלת דמי תיווך על בסיס זכרון דברים שלא הבשיל להסכם בין הצדדים, לאחר שהקונים שראו את הנכס באמצעותו חתמו על זכרון דברים לרכישת הבית, אשר כלל תנאים מתלים אשר לטענתם לא היתקיימו? רקע וטענות הצדדים התובע, מתווך בעיסוקו, החתים את הנתבעת ביום 7.7.17 על הסכם למתן שירותי תיווך.
בטופס ההסכם מפורט הבית ברחוב יפתח הגלעדי 27 (להלן: הבית).
לאחר שעבר ההליך לבית משפט השלום ביקש התובע למחוק תביעתו, הגדיל סכומה, והגיש תביעה זו. יוער כי מעיון בכתב התביעה בתביעה הקטנה עולה כי תבע שם דמי תיווך בסך 28,600 ₪ בצרוף מע"מ, סכום התואם לשעור של 1% בצרוף מע"מ ולא לסכום שתבע בהליך זה. שני הצדדים לא היו מיוצגים בראשית ההליך כאן והנתבעים נטלו ייצוג משפטי לפני הגשת הראיות מטעמם והתובע רק לקראת שמיעת הראיות.
דיון והכרעה השאלה הדורשת הכרעה מבין שלל הטענות העובדתיות של התובע, והתעקשותו לקבלת מידע אודות נכס אחר אותו רכשו הנתבעים ושאלת חריגות הבניה שבו, השאלה היחידה הדרושה להכרעה היא האם התקשרו הנתבעים בהסכם מחייב עם המוכרים.
...
לאור מסקנה זו אין בסיס לדרישת התובע לפיצוי בגין שכר הטרחה שהבטיח המוכר לשלם לו. עדות המכר בעניין זה לא ברורה, מצד אחד סבר כי חייב לשלם לתובע דמי תיווך, מנכד לא נתבע על ידו ולא שילם לו דבר.
סוף דבר התובע תיווך בין הנתבעים למוכרים לביצוע עסקה, אולם הצדדים התקשרו בזיכרון דברים עם תנאים מתלים שלא התממשו.
על כן, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 30.1.17 חתמה הנתבעת על הזמנת שירותי תיווך לרכישת הקרקע נשוא התובענה, המצויה ברחוב דנמרק 91 פתח תקווה הידועה גם כגוש 6372 חלקה 339 (להלן: "הנכס") (נספח ב' (2) לכתב התביעה) (להלן: "ההסכם").
אין מחלוקת כי בעלה של הנתבעת, מר אהרון יוסי, חתם ביום 25.11.2016 על טופס הזמנת שירותי תיווך נשוא הקרקע, במשרד תיווך גולד מול מתווך אחר, חיים מוטי (מחברת גולד נכסים ויזמות) (להלן:"מוטי").
...
לאור כל האמור לעיל אין לי אלא לקבוע, כי לא התקיים קשר של סיבתיות בין פעולותיו של התובע ובין מימוש העסקה, ומכאן שהתובע לא היה "הגורם היעיל" בעסקה.
סוף דבר לאור אי התקיימותם הן של התנאי השני והן של התנאי השלישי בסעיף 14 לחוק המתווכים, אני קובע כי התובע אינו זכאי לתשלום דמי תיווך מהנתבעת.
דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לטופס נילווה נספח תנאים כלליים לפיו ההיתחייבות לתשלום דמי התיווך תחום אפילו אם תיקשר עם אדם אחר מטעמו, החותמים מתחייבים לשתף את המתווך במו"מ ביחס לעסקה המבוקשת ולתת לו היזדמנות להישתתף בגיבוש העסקה, ולהביא לידיעתו כל התפתחות במו"מ, לרבות בדבר הפסקתו ו/או חידושו לאחר זמן.
התנאי הראשון – הצגת רישיון תיווך: מספר רישיון התיווך היה רשום על גבי הסכם התיווך והתובעים לא חלקו על כך ולא דרשו ראיות נוספות לצורך כך. משכך, בשים לב למספר הרישיון והמידע שהיה לנתבעים, ולאחר שאלה לא חלקו בנוגע לכך במסגרת כתבי טענותיהם, יש לראות בכך מידע מספק לעניין הצגת רישיון תיווך בתוקף.
התנאי השני- חובת הכתב הקבועה בסעיף 9 לחוק, והפירוט הנידרש בתקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז-1997: בעיניין זה, מאחר ולא היו מספרי בתים במועד הביקור של הנכס, התובע רשם את מספר הבית על פי הערכתו, בשים לב לנקודות זהוי (מספר בית בתחילת הרחוב ומפה של המגרשים) ומאחר והצדדים אינם חלוקים כי ביקשו לבקר בנכס שנירשם בהסכם התיווך, ואף ראו אותו במועד שבו נרשם הנכס ובהסכם התיווך, הרי שככל ואכן מדובר בטעות בנוגע לזיהוי מספר הבית מדובר בטעות בתוך לב הדדית.
...
הנה כי כן, ממכלול הראיות והעדויות עולה כי פעולות התובע בתקופה שבין ספטמבר 2019 לדצמבר 2019 לא הניבה כל תוצאה מעשית, והתובע הבהיר כי כשל במאמצים ולא הצליח להביא את הצדדים לכדי עסקה, או אף לפגישה.
אין לצפות מהנתבעים לשלם כפל תיווך במקרה זה. סיכום דין התביעה להידחות שכן לא היה התובע בגדר הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב, ולכל הפחות לא היה לו כל חלק בהתגבשות העסקה, בסופו של יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כתב התביעה התובע הגיש ביום 10.2.21 כתב תביעה בו ביקש לחייב את הנתבעים לשלם לו סך של 96,000 ₪ בגין דמי תיווך וסך של 10,000 ₪ בגין גרם הפרת חוזה, הונאה ועוגמת נפש וסה"כ הסך של 106,000 ₪.
עוד טענו, שעל טופס ההזמנה עליו חתם בן בלבד לא נכתב תאור הנכס לגביו מבוקשים דמי התיווך אלא נרשם באופן כללי "דירת גן". בן ומיכל טענו שלתובע לא מגיעים דמי תיווך מכיוון שלא פעל בהתאם לחוק המתווכים, לא היה הגורם היעיל ולמעשה חוץ מלהראות להם את הדירה בשנת 2018 לא היה מעורב כלל- לא בשנת 2018 וגם לא בשנת 2020- בעסקת רכישת הדירה.
עוד טענו, כי יש לדחות את התביעה משום שאין זה מספיק לצורך קבלת דמי תיווך לפי חוק המתווכים להחתים את הלקוח, אלא יש להיות הגורם היעיל בעיסקה, עניין שלא היתקיים במקרה נשוא התביעה.
ביהמ"ש הזכיר שם את העיקרים שבמבחנים אלה: מידת הדמיון בין ההצעה המקורית בה היה מעורב המתווך ובין החוזה הסופי, כגון - נושא הנכס; אם המחיר שהוצע זהה או קרוב למחיר שעליו סיכמו הצדדים; אם לא עבר זמן רב מהצעת המתווך עד לגמר העסקה הסופית; מידת האינטנסיביות של פעולות המתווך; וקיומו של גורם נוסף, אשר סייע לצדדים בהשגת החוזה, ומידת התערבותו של אותו גורם נוסף.
זאת, מכיוון שממילא לאחר שהתובע יצר הקשר בין הצדדים, היתנהל מו"מ ועל אף הכחשות הנתבעים, הועברה טיוטא של חוזה לנתבעים כעולה ממכתב עו"ד רווח (ראה נספח 7 לתצהיר התובע) והתובע ידע על קיום המו"מ ועקב אחר התקדמותו ואף הושגה הסכמה על מחיר העסקה הסך של 4,750,000 ₪, סכום די קרוב לסכום שנקב המתווך בהזמנת העבודה.
...
עוד טענו, כי יש לדחות את התביעה משום שאין זה מספיק לצורך קבלת דמי תיווך לפי חוק המתווכים להחתים את הלקוח, אלא יש להיות הגורם היעיל בעסקה, עניין שלא התקיים במקרה נשוא התביעה.
הוצאות התוצאה היא שמצד אחד מרבית התביעה התקבלה ומצד שני, ביהמ"ש דחה התביעה נגד נתבעים 2 עד 4.
סוף דבר ביהמ"ש מחייב בן לשלם לתובע כלהלן: הסך של 96,000 ₪ צמוד בתוספת ריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

..במקרה ותתבצע עסקה בנכס אחר השייך לבעל הנכס הרשום בכתב ההיתחייבות זה ו/או מקורביו, יחוייב הקונה בדמי תיווך מלאים לפי המפורט להלן: בקניה או במכירה 2% לפי ההסכם (ההדגשה במקור- ג.ב.) לפי התובע, כפי הסכם התיווך בין הצדדים, לאור התחייבות הנתבע, כפי שצוטט לעיל, הרי שהנתבע חייב לשלם דמי תיווך בגין רכישת הדירה.
פסק הדין מטרופוליס, אף חשוב לעניין עילות התביעה מכוחן התובע רשאי להגיש את תביעתו, עת מדבור בתביעה בגין דמי תיווך, כאשר על פי הפסיקה, עילת התביעה היחידה שמתווך יכול לטעון לה בסוג תביעה כזה, היא מכוח הוראות חוק המתווכים ולא דברי חקיקה אחרים.
משכך, עלינו לברר את יתר הסוגיות שבמחלוקת: האם הנתבע חתם על הסכם תיווך והאם התובע היה אכן הגורם היעיל ברקימת העסקה? הבעייתיות בתביעה עולה, קודם לכול, מניסוח אותו הסכם תיווך, אשר, כאמור, מנוסח באופן כוללני וגורף, "טופס סטנדרטי" שיכול להיות רלוואנטי לכל עסקה בין אם מכירה בין אם רכישה ובין אם השכרה או שכירה.
...
חיזוק למסקנה כי התובע איננו מאמין בעצמו כי הוא זכאי לדמי תיווך מהנתבע, היא העובדה, וללא כל קשר באשר לעיתוי ביצוע התשלום, כי הבעלים מר יפתח שילם לתובע סך של 10,000 ש''ח שלטענת התובע הם דמי התיווך בגין מכירת הדירה, או חלק מהם, אך לא הוצג כל הסכם תיווך עם יפתח למכירת הדירה, גובה הסכום ששולם, איננו תואם כלל את מחיר מכירת הדירה, קרוב ל ארבעה מיליון ש''ח, וכי מדוע מר יפתח ישלם סך של 10,000 ש''ח בגין עסקת המכירה בעוד הנתבע כאן נדרש לשלם סכום של למעלה מ תשעים אלף ש''ח? לתובע הפתרונים.
ניסוח ההסכם ע''י התובע נעשה כאמור באופן גורף וכוללני, הוא ישב בחיבוק ידיים ולא נקף אצבע, מה גם שלא נדרש לעשות דבר, לשם שיווק הדירה, ניהול מו''מ , קידום עסקת הרכישה בין הנתבע לבין מר יפתח, פרק הזמן אשר עבר מאז שכירת הדירה ע''י הנתבע ועד לחתימת הסכם הרכישה, העובדה שחוזה השכירות חודש, ללא כל מעורבות של התובע, אז על מה ולמה הוא זכאי לשכר? לסיכום- פרשנות הסכם התיווך הגורף והכוללני שהתובע החתים את הנתבע עליו, לא יכולה לכלול מצב של עסקת רכישה, המנותקת לחלוטין מהתובע, כאשר ההסכם איננו כולל פרטים ספציפיים חיוניים מהם ניתן להסיק מסקנה זו, במיוחד עת הפנייה אל התובע נעשתה לצרכי שכירות ולא רכישה.
מכאן שדין התביעה דחייה, וכך אני קובעת התובע יישא בהוצאות הנתבע בגין הליך זה על סך 15,000 ש''ח אשר ישולמו תוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו