מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה בגין גניבת טלפון נייד

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

גניבת הטלפון הסלולארי התובעים טוענים כי בשל גניבת הטלפון הנייד של התובעת ע"י מי מטעמו של הנתבע ומחיקת כל תוכנו ע"י הנתבע נגרמו להם הנזקים שפורטו לעיל.
על מנת לשכנע כי הם זכאים לפצוי בגין חלק זה בתביעה, על התובעים להוכיח, ראשית, כי מה שהם טוענים שארע אכן אירע, קרי, כי התובע אכן רקם והוציא לפועל מזימה לגניבת הטלפון הנייד ולמחיקת תוכנו; שנית, להוכיח את הנזקים הנטענים; ושלישית, להראות כי ישנו קשר סיבתי בין מעשי הנתבע לנזקים.
...
לאור כל האמור לעיל; בשים לב לכך שהנטל להוכחת טענת מזימת הגניבה הוא נטל כבד במיוחד בשל אופיה הפלילי של הטענה; בשים לב לכך שפרט לעדותה של התובעת עצמה לא הובאו ראיות נוספות לתמיכה בטענותיה ועדותה ניצבת בהקשר זה בבדידותה מול עדות הנתבע; בשים לב לקביעות ולממצאים אליהם הגענו בחלקים קודמים של הדיון לפיהם לא ניתן לקבל את עדותה של התובעת כמהימנה; ובשים לב לכך שהתובעים נמנעו מהבאת ראיות נוספות לתמיכה בטענותיהם שלא היה קושי להביאן באופן המקים כנגדם חזקה ראייתית הפועלת לחובתם – יש לקבוע כי טענת התובעים בדבר גניבת הטלפון ע"י הנתבע, לא הוכחה.
משלא הוכח כי הטלפון הנייד של התובעת נגנב ע"י הנתבע, דין חלק זה של התביעה כנגדו לפיצוי בגין נזקי הגניבה - להידחות.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמו כן, דוחה הנתבע את דבריה של התובעת לפיה לא הציגה התכתבויות אשר קדמו לחודש 4/13 בשל גניבת הטלפון הנייד בו השתמשה באותה עת, וטוען כי יכלה להוציא התכתבויות קודמות ממכשירי הטלפון הנייד של המנוח, כלל שהיו, שכן המכשירים היו בידיה.
הדבר קיבל ביטוי גם בפסיקת בתי הדין לעבודה [ראו: עב"ל (ארצי) 628/08 פרופ' אליעזר גלעדי נ' המוסד לביטוח לאומי (15.4.10)] - "תנאי הכרחי להענקת גמלה לפי החוק הנה הגשת "תביעה" למוסד (דב"ע נא/31- 0 המוסד - אהרון ציון, פד"ע כג' 367 ; לג/51- 0 יצחק אדרי - המוסד, פד"ע ד' 381).
...
האם יש להכיר בתובעת כידועה בציבור של המנוח אמיר אנטינגר ז"ל (להלן – המנוח), ובהתאם, האם זכאית היא לקבל קצבת שאירים מהנתבע? נקדים אחרית לראשית ונציין, כי לאחר שנתנו את דעתנו לטענות הצדדים, החלטנו לדחות את התביעה, והכל כפי שיפורט להלן.
גם באשר לדרישת קיום משק בית משותף, מצאנו כי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה.
מצאנו כי טענותיה של התובעת לפיהן היא והמנוח ניהלו יחדיו משק בית משותף, כאשר היא מבצעת את מטלות תחזוקת הבית וכן את הכביסה והניקיון, בעוד שהקניות נעשו על ידי שני בני הזוג יחדיו, נטענו בעלמא וללא כל הוכחה, שכן התובעת לא הציגה כל ראיה, למעט חשבון הארנונה עבור הדירה בפתח תקווה בה התגוררו ביולי 2014, המעידה על קיום קניות משותפות בידי בני הזוג, לרבות קבלות או חשבונות.
לאור האמור לעיל סבורים אנו כי אין מנוס מלדחות את התביעה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בעכו ת"פ 49611-01-21 מדינת ישראל נ' יעקובוב בפני כבוד השופטת שושנה פיינסוד-כהן בעיניין: המאשימה מדינת ישראל ע"י שלוחת התביעות גליל. הנאשם מאיר יעקובוב ע"י ב"כ עוה"ד עידן רז, סנגוריה ציבורית. גזר דין
הנאשם נדון ל 4 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח בגין גניבת טלפון נייד, מע"ת ופצוי למתלונן בסך 3,000 ₪.
...
לאור כל האמור, הנני גוזרת את דינו של הנאשם כדלקמן: מאסר לתקופה של 3 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לעניין זה, הפניתה המאשימה להנחיות ראש חטיבת התביעות באשר למדיניות התביעה ביחס לגניבת מכשירים אלקטרוניים "חכמים" (הוגש וסומן נ/1) בלא שטענה למיתחם ענישה.
הנאשם נדון ל 4 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח בגין גניבת טלפון נייד, מע"ת ופצוי למתלונן בסך 3,000 ₪.
...
לאור כל האמור, הנני גוזרת את דינו של הנאשם כדלקמן: מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירת רכוש, ויורשע עליה בדין.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

בסעיף 4 לכתב התביעה נטען כי בתקופה שבה עבדה הנתבעת אצל התובעת החלו להעלם מספר רב שם פריטים- בעיקר בגדים וכי "לאחר כל ביקור של הנתבעת נעלם פריט! התובעת חששה מלהאשים את הנתבעת – וחיפשה את הפריטים הללו באופן יסודי – כדי לשלול האשמת שוא מצידה . אך הפריטים לא נימצאו עד עצם היום הזה". אשר למכשיר הסלולארי נטען כי הנתבעת הודתה בלקיחתו לאחר שתי שיחות טלפון אך זאת לאחר שנגרמו לתובעת נזקים בסך של 19,900 ש"ח לפי הפרוט הבא: נסיעות לכרמיאל בעיניין הפלפון ( 4 נסיעות הלוך וחוזר) 1,700 ש"ח. שכר טירחת עו"ד לצורך הכנת מכתבים וכתב תביעה 2,000 ש"ח. תשלום עבור הפסד ימי עבודה של התובעת 1,200 ש"ח. תשלום עבור ניזקי הצימרים והווילה בשל גניבת הפלפון 10,000 ש"ח. עוגמת נפש לתובעת ולבני משפחתה 5,000 ש"ח. הנתבעת טענה להגנתה כי לא גנבה את מכשיר הפלפון אלא לקחה אותו כדי שהתובעת תשלם לה את הכסף שמגיע לה. אשר ליתר הפריטים טענה כי "מעולם לא נגעה בחפצי התובעת או לקחה בגדים" לאחר ששמעתי את העדויות, ובחנתי את המוצגים שהונחו על שולחני, באתי למסקנה כי עלי לקבל את התביעה באופן חלקי בגין לקיחת המכשיר הסלולארי ולדחותה ככל שהיא נוגעת לפריטים האחרים.
השיקולים והנימוקים שהביאוני למסקנה זו יפורטו להלן באופן תמציתי כמצוות תקנה 15 ב' לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)- תשל"ז 1976: לגבי המכשיר הנייד , הנתבעת הודתה כי לקחה אותו.
מן הצד השני, אין להקל ראש בנזקים כי ייגרמו עקב העלמות מכשיר סלולארי של בעל עסק, זאת בנוסף לעצם הפגיעה בזכות הקניין.
...
בסעיף 4 לכתב התביעה נטען כי בתקופה שבה עבדה הנתבעת אצל התובעת החלו להיעלם מספר רב שם פריטים- בעיקר בגדים וכי "לאחר כל ביקור של הנתבעת נעלם פריט! התובעת חששה מלהאשים את הנתבעת – וחיפשה את הפריטים הללו באופן יסודי – כדי לשלול האשמת שווא מצידה . אך הפריטים לא נמצאו עד עצם היום הזה". אשר למכשיר הסלולרי נטען כי הנתבעת הודתה בלקיחתו לאחר שתי שיחות טלפון אך זאת לאחר שנגרמו לתובעת נזקים בסך של 19,900 ש"ח לפי הפירוט הבא: נסיעות לכרמיאל בעניין הפלאפון ( 4 נסיעות הלוך וחוזר) 1,700 ש"ח. שכר טרחת עו"ד לצורך הכנת מכתבים וכתב תביעה 2,000 ש"ח. תשלום עבור הפסד ימי עבודה של התובעת 1,200 ש"ח. תשלום עבור נזקי הצימרים והווילה בשל גניבת הפלאפון 10,000 ש"ח. עוגמת נפש לתובעת ולבני משפחתה 5,000 ש"ח. הנתבעת טענה להגנתה כי לא גנבה את מכשיר הפלאפון אלא לקחה אותו כדי שהתובעת תשלם לה את הכסף שמגיע לה. אשר ליתר הפריטים טענה כי "מעולם לא נגעה בחפצי התובעת או לקחה בגדים" לאחר ששמעתי את העדויות, ובחנתי את המוצגים שהונחו על שולחני, באתי למסקנה כי עלי לקבל את התביעה באופן חלקי בגין לקיחת המכשיר הסלולרי ולדחותה ככל שהיא נוגעת לפריטים האחרים.
השיקולים והנימוקים שהביאוני למסקנה זו יפורטו להלן באופן תמציתי כמצוות תקנה 15 ב' לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)- תשל"ז 1976: לגבי המכשיר הנייד , הנתבעת הודתה כי לקחה אותו.
על יסוד כל האמור לעיל אני קובע כי : התביעה בגין גניבת פריטים לא הוכחה והיא נדחית.
הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך של 2,500 ש"ח. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ש"ח. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 מיום קבלת פסק הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו