מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה בגין "זיהום אור"

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הצדדים התפלפלו בשאלה האם "זהום אור" הוא בגדר "מיטרד" ומהוה עילת תביעה כאשר הנתבעת וצד ג' סבורים כי בחיים מודרניים על התושב להשלים עם צרכי הכלל ולא יעלה על הדעת שכל תחושה סובייקטיבית של תושב כזה או אחר תיצור מיטרד יש מאין ותהווה עילה לתביעה.
אשר למישור היחסים שבין הנתבעת לצד ג', לא נסתרה טענת צד ג' כי למעשה לא מדובר ב"מיטרד", כי העבודות לא עומדות בנגוד לתקן, כי העבודות נימסרו לנתבעת והחשוב מכל, כי התובעים או הנתבעת לא פנו לצד ג' עד להגשת התביעה ולכן אין מחדל מצדה.
...
הנתבעת, צד ג' (ובשעתו גם צד ד') טענו כי אין פגם בתכנון או בביצוע הסדרי התאורה במקום, המומחה מטעם בית המשפט ציין כי נכון הדבר שברמה התכנונית ובסטנדרט אותו מכתיב התקן, התכנון והביצוע אינם חורגים ממנו ברם הוא גם ציין ש: כלומר שהקטנת עוצמת התאורה אפשרית מבלי לפגוע בדרישות התקן והוסיף המומחה והמליץ: אז למה היה צריך לטרטר את התובעים במשך שנים, לגרום להם לכתוב, לבקש ולהתחנן ואז להגיע לפגישות מבלי לעשות או לקדם דבר זאת כאשר אפשר היה לעשות משהו לקראתם? לא הסתרתי את עמדתי לפיה אם היו ננקטות פעולות ממשיות מצד הנתבעת להקטנת מה שמכונה ע"י התובעים כמטרד וגם אם לא היה צולח הדבר, הייתה תביעה זו נדחית עוד בשלב מוקדם שכן כבר בדיון הראשון היה ברור, לפחות לי, שלא ניתן למנוע לחלוטין את המטרד ואין מקום לסכן את הציבור, בטחונו וחייו בהחשכת הרחוב או בהתקנת תאורה בלתי מספקת ובלתי יעילה.
אשר על כן הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים יחדיו הוצאות משפט בסך 3000 ₪, שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪+מע"מ. כמוכן הנני מחייב את הנתבעת לשלם לכל אחד מארבעת התובעים סך 2000 ₪ בגין נזק לא ממוני.
ביטוי לטענות הנתבעת בעניין בחירה בתאורה כה חזקה במקום, אתן בכך שההודעה לצד ג' נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כתב התביעה כתב התביעה כלל שתי עילות (ראו סעיף 8 בפרק המבוא לתביעה): "העילה העיקרית" בגין "סכנה ממשית" לתובע ו"לשלום הציבור" שגורמת התחנה בדרך של זהום האויר, עובדה שנתגלתה לתובע לטענתו בעת ניהול הליך בבג"ץ. והעילה השנייה שכונתה על ידי התובע כך: "באופן משני וחלופי עוסקת התביעה גם בעוולות הפרת חובה חקוקה ומטרד שמקורם במבנה והשלט" שניבנו ללא היתר בניה כדין.
לגבי עוולת המיטרד נטען בסעיף 26 לכתב התביעה כי האור שפולט השלט חודר לסלון ולמטבח דירתו של התובע ולכן פוגע ביכולתו להנות מהדירה באופן סביר.
...
לאור כל האמור לעיל מתייתר הצורך לדון בטענות המקדמיות שהעלו הנתבעות בדבר שיהוי או אי מיצוי הליכים, אך אבהיר כי המצהיר פוירמן מטעם סונול כמתואר בסעיפים 10 ו-11לתצהירו טען כי בחלוף יותר מ-10 שנים הוא מתקשה לאתר נתונים ומסמכים.
סיכום לאור כל האמור לעיל את דוחה את התביעה.
אני מחייב את התובע לשלם תוך 30 יום הוצאות משפט: לנתבעות 2-1 (יחדיו) שכר טרחת עו"ד בשיעור של 10,000 ש"ח ולנתבעות 4-3 (יחדיו) שכר טרחת עו"ד בשיעור של 10,000 ש"ח. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל ניתן היום, כ"ו אב תשע"ט, 27 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאמור, חזיתות בתי פקר אינם פונים לכיוון מערב (אל המגדל), ועל כן לא ניתן לטעון כי קיימת חסימה משמעותית לזרימת אויר, שדה הראיה, חותם צל (גם הוא מינורי ככל שקיים בימי החורף הקצרים בשעות אחה"צ בלבד), חשיפת גגותיהם וחזיתותיהם לשמש עומדים בקריטריונים ואף "זהום אור" בשעות הלילה, מרוחק, צידי ולרוב אינו פונה אל עבר חלונות ביתם.
אין באמור כדי להמעיט מזכות העותרים, כפי שגם ציינה הועדה המחוזית, כי ככל שקיימת פגיעה המצדיקה זאת, שמורה להם הזכות להגיש תביעה לפי הוראות 197 לחוק התיכנון והבניה.
...
מעל כל האמור לעיל, בבחינת גורם ומחולל, מצויות טענות העותרים, בעיקר עותרי הלחמי, בדבר קרבת המבנה הרחב והגבוה לבתיהם ברחוב בארי וההשלכות הנובעות מכך.
יחד עם זאת, אני סבורה כי אין לראות את שתי העתירות כמקשה אחת.
העתירות נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו