מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תאונת נהגים וייחוס רשלנות משותפת

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הנתבעים לעומת זאת טוענים שיש לדחות את התביעה ולחלופין לייחס לתובעים אחריות משותפת לתאונה.
השאלה שעומדת לפנינו להכרעה היא, האם יש לייחס לנריה נהג התובעים רשלנות תורמת לקרות התאונה? אמנם החובה למתן זכות קדימה רובצת על הנתבע, אולם לא הייתה לנריה זכות מוחלטת בכביש שכן הזכות היא יחסית.
...
לפיכך, בהתאם לחוות דעת שמאי המקובלת עלי, התובעים זכאים לפיצוי בשווי ערך הרכב בסך של 5,800 ₪ בניכוי ערך שרידי הרכב בסך של 600 ₪ ובסך הכל 5,200 ₪ בניכוי אשם תורם בשיעור 20% סך של 4,160 ₪.
לסיכום, אני מקבל את התביעה חלקית ומחייב את הנתבעים באמצעות נתבעת 2 לשלם לתובעים את שווי הרכב בסך של 4,160 ש"ח וכן החזר יחסי של עלות חוות דעת שמאי בסך של 520 ₪.
כמו כן, אני מחייב את הנתבעים באמצעות נתבעת 2 לשלם לתובעים הוצאות משפט (הכוללות גם אגרת התביעה) בסך של 650 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לשם בחינת האשם התורם המיוחס לנהג הרכב הנפגע (התובע), בוחן בית המשפט את גרסאות הנהגים המעורבים בתאונה ובעיקר את היתנהגותו של הנהג הרכב הנפגע (התובע), בוחן האם הוא התרשל בנהיגתו או במניעת התאונה, ובודק קיומן של ראיות שיש בהן להוכיח התרשלות עצמית מצידו ושוקל אם אכן היתקיים אשם תורם ובאיזה שיעור.
לכן, קביעתה של מבטחת הרכב הפוגע, לפיה היא מפחיתה מהקף הנזק שניגרם לרכב הנפגע, בגין אשם תורם, רשלנות תורמת או אחריות משותפת של נהג הרכב הנפגע, ללא כל בסיס איתן, ללא הסכמת הצד שכנגד, או ללא הכרעה שיפוטית, הינה פסולה.
...
מהמקובץ עולה כי לא מצאתי להטיל על נהג רכב התובעים אשם תורם לתאונה ולכן האחריות לתאונה חלה במלואה על נהג רכב הנתבעים.
ברם, אין לאפשר לחברות הביטוח באופן גורף לבצע קיזוז על דעת עצמן ובאופן חד צדדי בגין אשם תורם או אחריות נטענת של נהג הרכב הנפגע, אלא כאשר יש לה בסיס איתן לכך או אם הדבר נעשה בהסכמה של הצד שכנגד או על יסוד הכרעה שיפוטית.
לפיכך, דין התביעה להתקבל, כאמור בפתח סעיף 5 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לאחר ששמעתי את עדויות שני הנהגים המעורבים ובהיתחשב בדברים הברורים שצוינו בטופס שנימסר לנתבעת סבורני כי התובעת עמדה בנטל להוכיח כי התאונה ארעה כתוצאה מנהיגתו הרשלנית של מר פרץ.
לא מצאתי שום מקום לייחס למר אזולאי רשלנות תורמת כלשהי.
התנאי המשותף לכל מי שרשאי לנהוג ברכב המבוטח כאמור ברשימה הוא כי "גילם 24 שנים ומעלה עם וותק נהיגה של 12 חודשים לפחות בסוג הרכב המבוטח". הא ותו לא. אין שום אזכור לחובת החזקת רישיון נהיגה או להחרגה במקרה של שלילת רישיון הנהיגה.
...
סבורני כי לנוכח אופי המחלוקת אין גם מקום לפסיקת פיצוי בגין עוגמת הנפש.
סיכומו של דבר, הנזק שהוכח מסתכם בסך של 27,878 ₪.
סיכומו של דבר לנוכח כל האמור לעיל אני מקבל את התובענה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 23,696 ₪ בגין נזקיה הישירים של התובעת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ התובעת טענה בסיכומיה כי עדות הנהג מטעמה כבר במשטרת ישראל עולה בקנה אחד עם תכנית הרמזורים, כאשר מופע הרמזור בכיוון נסיעת הנהג הפונה שמאלה משותף לאלה הנוסעים ישר מימינו, ומכאן, שאין באפשרותו להתבלבל במופע הרמזור.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם, בעדויות שבפני, במוצגים שהוגשו ובסיכומי ב"כ הצדדים, אני מקבלת את גירסת נהג התובעת באשר לאופן היתרחשות התאונה, מהנימוקים שלהלן: התרשמתי מעדות נהג התובעת, אשר עלתה בקנה אחד עם הודעתו במישטרה (ת/1).
לפיכך אני מוצאת לייחס לנהג התובעת רשלנות תורמת בשיעור 10%.
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם, בעדויות שבפני, במוצגים שהוגשו ובסיכומי ב"כ הצדדים, אני מקבלת את גירסת נהג התובעת באשר לאופן התרחשות התאונה, מהנימוקים שלהלן: התרשמתי מעדות נהג התובעת, אשר עלתה בקנה אחד עם הודעתו במשטרה (ת/1).
ברם, בשיקלול כל האמור לעיל, לא מצאתי בכך כדי שלא לקבל את גירסת נהג התובעת.
אשר על כן, אני קובעת כי הנתבע אחראי להתרחשות התאונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם אם רכב הסוברו היה מעורב, הרי הנו מעוול במשותף עם נהג הרכב השלישי, ולכן יש לחייבו בגין ניזקי הרכב הראשון והרכב השני.
מכל מקום, יש לייחס רשלנות לנהג השלישי, אשר לא טרח לקבל את פרטי רכב הסוברו.
אני מוצאת לייחס משקל לעדות נהג הרכב הראשון ולקבל גרסתו לענין אופן היתרחשות התאונה, הן לאור עדותו בפני, הן לאור האמור בטופס הודעתו על מקרה הביטוח והן לאור העובדה שלמעשה עדותו מטבעה הנה בלתי תלויה, שכן אין לו כל אינטרס בחיוב מי מהרכבים המעורבים בגין ניזקי הרכב הראשון.
...
בנסיבות אלה אני קובעת כי התאונה התרחשה כך שהרכב השני פגע ברכב הראשון, ולאחר מכן פגע הרכב השני ברכב הראשון בשנית, לאחר שנהדף ע"י הרכב השלישי.
מכל אלה אני קובעת כי לא הוכחה כדבעי טענת נהג הרכב השלישי בדבר מעורבות רכב רביעי בתאונה או בדבר הדיפתו של זה את הרכב השלישי אל עבר הרכב השני.
לאור כל האמור, אני קובעת כי הרכב השלישי לא שמר אף הוא מרחק מספיק מהרכב השני ופגע בו מאחור, תוך הדיפתו אל עבר הרכב הראשון.
אשר על כן, אני קובעת כלדקמן: בתיק 24235-10-10: אני מחייבת את הנתבעת, הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, לשלם לתובעת, מנורה חברה לביטוח בע"מ, סך 8,397 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 01/07/10, בתוספת אגרת המשפט כפי ששולמה, הוצאות עד התובעת כפי שנפסקו ושכ"ט עו"ד בסך 1,250 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו