מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונת דרכים רכב נפגע ממשאית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום הרצלייה נפסק כדקלמן:

בפניי תביעת התובעת (ילידת 1981) אשר נפגעה כהולכת רגל בתאונת דרכים, כמשמעות מושג זה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (להלן- חוק הפיצויים), ביום 1.10.17.
יצויין כי התובעת נפגעה כהולכת רגל, ומצאה עצמה מתחת לרכב הפוגע- משאית ( עמוד 19 ש' 26 ).
...
איני מקבל טענה זו. שוכנעתי כי עול תפעול הבית בעיקר בכל הקשור ללקיחת הילדים למסגרות והחזרתם וכן לקיחת התובעת לטיפולים, נופל כיום על ש' ויש בכך הכבדה עבורו אל מול המצב שהיה בטרם התאונה.
בענייין הקנביס, מקובלת עלי עמדת הנתבעת.
לסיכום: על הנתבעים באמצעות הנתבעת 2 לפצות את התובעת בסך של 338,395 ₪ בניכוי סך תגמולי המל"ל בהתאם לסכום האקטוארי המעודכן.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתאריך 6.6.23 ניתנה החלטה במסגרתה הועברה למומחה התשתית העובדתית כדלקמן: התובע יליד 1981 הגיש ביום 29.9.21 תביעה להכרה בארוע תאונתי שניגרם לו ביום 30.8.21 עת פגע רכב במנוף עליו עבד וכתוצאה מכך הוטח בתוך הסל.
על פי העובדות המוסכמות, בארוע 30.8.21, התובע היה בתוך סל מנוף בעבודתו כחשמלאי, עת רכב פגע במשאית המנוף.
לתובע עודף משקל קיצון אשר טופל בניתוח בריאטרי (שגם לאחריו עלה שוב במשקל), סוכרת פעילה ותעוד לשני ארוע תאונות דרכים עם כאבי צואר 13.5.07 ו- 4.2.11.
...
לפיכך, נוכח המשקל המיוחד הניתן בבית הדין לחוות דעת המומחה היועץ הרפואי המתמנה מטעם בית הדין ומשמדובר בשאלה שהיא בשיקול דעת רפואי, לא מצאנו כל טעם משפטי המצדיק להתערב במסקנות המומחה.
סוף דבר: על יסוד המפורט לעיל, מצאנו לקבוע כדלקמן: הפגימה בכתף ימין מוכרת כפגיעה בעבודה.
התביעה ביחס לפגימה בצוואר נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

רכב התובעות היה מעורב בתאונת דרכים בה פגע רכב הנתבע, מסוג משאית, הנהוג בידי הנתבע ברכב התובעות ונגרמו נזקים כמפורט במסמכים שצורפו לתביעה וכדבריה: "אני בעלת רכב שמספרו 5785470 ביום 30.12.15 נהגה ברכב בתי נועה חסקי שהיא תובעת 1 בתיק זה. היא נהגה ברכב ברשותי ובהסכמתי המלאה. היא הודיעה לי שהרכב היה מעורב בתאונה, אני לא הייתי נוכחת בזמן התאונה. כתוצאה מהתאונה נגרם לרכב שלי נזק. הנזק לרכב שלי על פי דו"ח שמאי מסתכם בסך של 7,839 ₪, שכר טירחת שמאי 995 ₪, ירידת ערך הרכב על פי דו"ח שמאי מסתכם בסך של 2,275 ₪ ואני תובעת גם הוצאות בסך של 500 ₪. צירפתי לתביעה את כל המסמכים המעידים על הנזק. אני מבקשת לפסוק לזכותי את סכום הנזק בצרוף ריבית, הפרישי הצמדה והוצאות." תובעת 2 לא נחקרה בחקירה נגדית ע"י הנתבע.
...
נחה דעתי כי זכורים היו לתובעת 1 אשר נהגה ברכב התובעות כל פרטי השתלשלות אירוע התאונה וניתן לסמוך על עדותה הנתמכת בחוות דעתו המקצועית של השמאי מטעם התובעות, תמונות ומסמכים שהוגשו ולא נסתרו בראיה ממשית כלשהי על ידי הנתבע.
לסיכום, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעות, ביחד ולחוד, את סכום הנזקים שהוכח בפני בסך של - 11,109 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2014 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

טענות התובע: כפי שעולה מכתב התביעה, ביום התאונה הנ"ל ארעה תאונת דרכים, בה נפגע רכב התובע, מסוג משאית שמספר רישיונו 6385768, המשמש את התובע ללימודי נהיגה בבית הספר ללימודי נהיגה "האון" בטבריה (להלן: "המשאית").
...
בסיכומיו ביקש התובע לקבל את התביעה, וציין כי העובדה כי ישנו מכון אחד בחיפה המוסמך לטפל במשאית לא היתה בידיעתו ומסיבה זו הוא לקח את המשאית לקצרין ורק אז התבררה לו העובדה הנ"ל. תהליך הטיפול ברכב למן מועד התאונה ועד למועד תיקון המשאית והחזרתה לכביש ארך מספר ימים שבמהלכם המשאית עמדה והתובע זכאי לפיצוי בגין כך. דיון ומסקנה: עסקינן בתביעה קטנה, ובנסיבות העניין בהתאם להוראת תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976, הנימוקים לפסק הדין יובאו להלן בתמצית.
לאחר ששמעתי את עדות הצדדים, ולאחר שנדרשתי לטענותיהם הגעתי לידי מסקנה כי אכן במקרה דנן התובע השכיל להוכיח שהמשאית היחידה המשמשת אותו ללימוד נהיגה הושבתה כתוצאה מן התאונה למשך התקופה שלמן מועד התאונה, ביום 3.12.13 ועד למועד קבלת רישיונותיה, ביום 16.12.13.
בנסיבות העניין, אין מקום לקבלת טענותיו של התובע בנושא הנזקים וההוצאות, ולאחר שקלול מכלול הנתונים שהובאו לפני, ובשים לב לימי העמידה של המשאית אותן עלה בידי התובע להוכיח, שוכנעתי כי יש מקום לפסוק לתובע פיצוי גלובלי, על דרך האומדנה, 2,000 ₪, כאשר סכום זה כולל בתוכו את הוצאות המשפט וכל אבות הנזק המפורטים בכתב התביעה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה קטנה שעניינה נזק שניגרם לרכב התובע במסגרת תאונת דרכים.
לטענת התובע, נפגע רכבו שעה שמשאית השייכת לנתבעת 2 ונהוגה ע"י הנתבע 1, חלפה לצד רכבו ופגעה בו. הנתבעים הכחישו כל קשר לנזק נשוא התביעה והגם שהנתבע 1 איננו מכחיש כי נסע בכביש המדובר במועד התאונה, הרי שלשיטתו לא פגע ברכב התובע ולא גרם לכל נזק.
...
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בסרטון שהוצג לפניי, מצאתי לנכון לקבל את עיקר התביעה, מהנימוקים שלהלן: הנהגת ברכב התובע, רעייתו של התובע, סיפרה במעמד הדיון כיצד התרחשה התאונה ותיארה לפרטי פרטים את ההתרחשות, לרבות מצב התנועה בכביש, העובדה שתחילה סברה שמראת הרכב בלבד נפגעה, והעובדה שהבינה כי הנזק גדול יותר רק לאחר שהופנתה תשומת לבה לכך ע"י נהג של רכב אחר אשר נעצר לידה לאחר האירוע.
לאחר שבחנתי כאמור את העדויות ולאחר שמצאתי לקבל את גרסת הנהגת ברכב התובע, אני מקבלת אף את טענתה לפיה היתה נסערת מהפגיעה בשל העובדה שהסיעה ברכבה את ילדיה הקטינים ועל כן לא מצאה לנכון לפנות אל נהג המשאית בזמן אמת.
בהתאמה, ונוכח חובת הקטנת הנזק החלה על התובע, אני סבורה כי שכר טרחה סביר בנסיבות אלו, אמור לעמוד על סך של 750 ₪ בצירוף מע"מ, לכל היותר.
לאור כל האמור, אני רואה לנכון לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את מלוא נזקיו, עפ"י חוות הדעת, בצירוף שכ"ט השמאי ובסך כולל של 7,004 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו