מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונת דרכים עקב רשלנות הנהגת

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

האם ניתן לחייב את הנתבעת באחריות ישירה לניזקי התובעת בפסיקה קיימת מחלוקת האם ניתן להטיל על חברת השכרה אחריות ישירה לפצוי בגין נזק שניגרם כתוצאה מתאונת דרכים שארעה בשל רשלנות נהג הרכב המושכר.
...
במצב דברים זה, סבורני שאלו פועלים לחובתה של הנתבעת.
סוף דבר, אני מאמצת את הגישה לפיה ניתן להטיל אחריות ישירה על חברת ההשכרה, וזאת בין בהיותה מעין מבטחת (ומכח סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח) ובין מכח דיני הנזיקין הכלליים (ברשלנות ו/או בהפרת חובה חקוקה בכך שלא דאגה לקיומו של ביטוח מקיף ו/או צד ג' לרכב).
לפיכך ובהמשך לאמור לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 5,326 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך 375 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת ש. שלמה בתביעתה, ביום 14.10.18 בשעה 7:15 או בסמוך לכך, בכביש מס' 1 מכיוון ירושלים לכיוון תל-אביב, אירעה תאונת דרכים בה ניזוק רכב הפורד עקב רשלנותו של נהג רכב הפיאט.
...
סיכום לאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן: בתא"מ 74772-07-19 הנתבעת תשלם לתובעת סך של 63,977 בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, אגרת בית משפט מלאה, ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪.
התביעה כנגד הנתבעות 3-4 נדחית, ללא צו להוצאות נוספות.
בתא"מ 2719-08-20 התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

האם התובע טוען שמדובר בפגיעה במכוון, שאז יש לבחון את סעיף 23 לפקודה הכולל בתוכו יסוד נפשי של כוונה והנטל מוגבר; או האם מדובר בתאונת דרכים בעקבות רשלנות או חוסר זהירות מצד הנתבע? בכתב התביעה נטען: "הנתבע 1 נהג בזדון ו\או ברשלנות ו\או בחוסר זהירות ". אמירה זו כוללת בתוכה גם יסוד נפשי של כוונה או זדון, וגם רשלנות.
...
ההתכתבות חודשים לאחר האירוע, אינה חד משמעית ולא ניתן לפרשה באופן שיוביל למסקנה כי היה מרדף כנטען שגרם לתאונה.
בקשה זו נדחית.
לסיכום: התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בעקבות התאונה אשר נגרמה בשל רשלנות הנהג ברכב היונדאי, נגרמו לתובע הנזקים הבאים: נזק ישיר לרכב (6,615 ₪), שכ"ט שמאי (599 ₪) עלויות בגין ניהול הליכים משפטיים (4,000 ₪).
חבות אחרת, שלא לפי סעיף קטן (א) שהמבוטח עשוי לחוב בשל נזק גוף שניגרם לאדם על ידי השמוש ברכב מנועי או עקב השמוש בו. נזק גוף שניגרם למבוטח בתאונת דרכים".
...
אני מחייב את הנתבעת 1 (חברת הכשרה) לשלם לתובע פיצוי בסך 1,583 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.12.22) ועד התשלום המלא בפועל.
אני מחייב את הנתבעת 2 (חברת אופרייט ליס) לשלם לתובע פיצוי בסך 3,375 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.12.22) ועד התשלום המלא בפועל.
בנסיבות אלו, נראה כי אין מקום לחייב הדדית את הצדדים בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד האחד של רעהו (חיוב אשר יביא בסופו של דבר לתשלום שכ"ט בתיק אחד וקבלת שכ"ט בתיק האחר).

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

הנתבעת, מבטחת האוטובוס, שילמה לתובע בגין נזקיו פיצוי חלקי, בסך 14,520 ₪, בהתאם לחוות דעת השמאי מטעמו, בגין הנזק למוקד האחורי בלבד, כאשר ביחס למוקד הקידמי טענה הנתבעת כי הפגיעה במוקד זה לא נגרמה בשל רשלנות נהג הנתבעת.
לכתב ההגנה צרפה הנתבעת חוות דעת מטעם המומחה מר אלעד רונן, בוחן תאונות דרכים.
גרסת הנתבעת לפיה רכב התובע עצר בפתאומיות אינה מתיישבת עם הראיות ועדויות הצדדים בעיניין נסיעה בדרך פקוקה ואיטית, והתרחשות התאונה (כך לפי גרסת נהג הנתבעת עצמו) כשלוש מאות מטרים לפני צומת מרומזר, שכן עצירה של רכב בתנאים אלה הינה דבר צפוי שאינו מפתיע.
...
אציין כי בסיכומי הנתבעת בפניי, הועלו טענות נוספות ביחס לחוות דעת שמאי התובע, ולסוג החלקים שאושרו להחלפה במוקד הקדמי, שהיו בבחינת הרחבת חזית, וכן בגדר עדות שבמומחיות, וזאת על אף שלא הוגשה חוות דעת נגדית מטעם הנתבעת, כאשר את הנתבעת בדיון ייצג אדם שהוא שמאי רכב-רכוש בהכשרתו והדברים הועלו בעל פה. דינן של טענות אלה להידחות, אם כן. גם בטענות שהועלו בסיכומים בנוגע לכך שרכב התובע לא תוקן לבסוף, אלא נמכר במצבו הניזוק מבלי שהורד מהכביש, שהועלו לראשונה בדיון, אין כדי לפגום בזכותו של התובע להיפרע מלוא נזקיו מן הנתבעת, אשר בהתאם לפירוט שבכתב התביעה התבססו על ערך הרכב בניכוי השרידים שנמכרו, מבלי שנתבע מלוא הפיצוי שהוערך בחוות הדעת ביחס למוקד הקדמי.
לנוכח המפורט לעיל, התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע סך 11,315 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.9.2022 (מועד תשלום הפיצוי החלקי) בסך 600 ₪ והוצאות בסך 1,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו