מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונת דרכים עקב בלימת חירום

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

(7) ת"א (שלום ת"א) 45475/05 זהר נ' קרנית קרן לפצוי נפגעי תאונות דרכים (פורסם בנבו, 30.4.2007) דובר ברוכב אופניים, אשר בהגיעו לצומת התפרץ למסלול נסיעתו רכב מנועי, כשחתול חצה בריצה את הכביש, והוא נפל בעקבות בלימת פתע של אופניו.
עדויות רוכבי האופניים סדר הרכיבה: טימור<=התובעת<=צחי<=התובע <=חיים 5.1 עדותו של טימור (הרוכב הראשון בשיירה) טימור, שהיה הראשון בשיירת רוכבי האופניים, העיד על נסיבות התאונה: "הגענו לצומת הדרומית של יציאה מטירת הכרמל לתוך כביש 4. ראיתי רכב ... שמגיע. אנחנו היינו פחות או יותר באמצע הצומת. יצרתי קשר עין עם הנהג, כמו שאני עושה בכל רכיבה, ומההבנה מקשר העין הוא אמור לתת לי זכות קדימה. לכן המשכנו. הרכב המשיך להכנס לתוך הכביש. באיזה שהיא נקודת זמן אני רואה שהוא לא עומד לעצור. אני מבין שאם אני לא עוצר עכשיו, תתרחש תאונה קטלנית והוא פשוט ידרוס אותנו, ולכן בלמתי בלימת חרום, מה שגרם להיתנגשות של מי שרכב מאחורי בי ולסוג של תאונות שרשרת בתוך כל הקבוצה" (עמ' 27-26 בפרוטוקול).
...
טענת באת-כוח התובעת, בסיכומיה, כי כאבי הראש החמירו בשנת 2014 ומקורם הינו בתאונת הדרכים האמורה, הינה בגדר השערה, שאינה מביאה בחשבון את היעדרן של תלונות משמעותיות על כאבי ראש בשנים 2013-2012 ואת שאר הנימוקים בחוות הדעת שהובילו למסקנה בדבר היעדרו של הקשר הסיבתי-עובדתי הנדרש.
מאחר ואין לקבוע כי אי-עבודתה של התובעת כמהנדסת ב-30 החודשים הללו נבע אך ורק מהתאונה, ויש לשקלל אף את המשתנים האחרים, החלטתי לפסוק לתובעת פיצוי בשיעור של 30% בלבד מהשתכרות כמהנדסת ב-30 החודשים הללו.
עזרת צד שלישי בעבר ובעתיד בסיכומיה הדגישה באת-כוח התובעת את עדותה של התובעת בנוגע לקשיים בתיפקודה בחיי היומיום מאז מועד התאונה, וביקשה לגזור מכך מסקנה כי היא זכאית לפיצוי בגין עזרה שקיבלה בעבר מחברותיה והוריה, ובעתיד - בעזרה לה תזדקק בעבודות הבית.
סיכום הנזקים סיכום הפיצוי לתובעת בגין נזקיה הינו 475,208 ₪, על-פי הפירוט הבא: * הפסד השתכרות בעבר - 140,787 ₪ * אבדן כושר השתכרות בעתיד - 279,126 ₪ * הפסד פנסיה - 33,495 ₪ * הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד - 28,000 ₪ * כאב וסבל - 10,000 ₪ התוצאה לאור כל האמור לעיל, הנני מחייב את הנתבעת לשלם כדלקמן: · לתובע מס' 1: 50,383 ₪ בצירוף שכר טרחת עורך דין בסך 15.34% מסכום זה ובצירוף חלק מהאגרה ששולם על-ידו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בדיון ההוכחות נחקר התובע על תצהיר עדותו הראשית והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. טענות התובע עקב בלימת חרום של נהג האוטובוס, בו נסע במסגרת עבודתו, בעת שהיה מעורב בתאונה עם רכב צד שלישי, נהדף התובע בעוצמה על עמוד המצוי באוטובוס ומשם הועף בעוצמה על מחיצת זכוכית שבין הדלת האחורית לספסל הראשון מאחור, פגע עם הראש בזכוכית ונפל על גבו על ריצפת האוטובוס.
מהראיות שהובאו לפני בית המשפט עולה כי התובע סבל עובר לתאונה נשוא התביעה ממחלת דם כרונית בשם "פוליציטאמיה" ומטופל בטיפול תרופתי מאזן, עבר תאונת דרכים בשנת 1991, בגינו סבל פגיעה אורתופדית, בין היתר בעמוד השידרה המותני, כאשר הועדה הרפואית של המל"ל מצאה לנכות בגין מצב קודם זה, מחצית מהנכות עמ"ש מותני בשיעור 5%.
...
אין בידי לקבל את הטענה כי שכרו של התובע ירד משמעותית בשנת 2020, בשל מגבלות פיזיות שנגרמו לתובע עקב התאונה.
אני סבור כי בשים לב לנתונים אלה, יש לפסוק לתובע פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות, המשקף 50% מסכום התחשיב האקטוארי, בסך 36,000 ש"ח ( אקטוארי מלא - בסיס שכר טרם התאונה בסך 8,000 ₪(צמוד להיום), לפי נכות משוקללת של% 9.75, מקדם היוון 92.2486 השווה לסך של 72,000 ₪ (במעוגל)).
אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך של 50,550 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד כדין ואגרה כפי ששולמה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תמצית העובדות וטענות הצדדים התובע, יליד 1954, נפגע בתאריך 3/8/17 בתאונת דרכים בעת שנסע באוטובוס שבלם בלימת חירום שכתוצאה ממנה נחבט התובע בשמשת האוטובוס.
העד ממשיך ומתאר שנודע לו שהתובע נפגע בקיץ 17 בתאונת דרכים בעקבותיה נעדר מן העבודה ולא עבד מספר חודשים, וכאשר חזר לעבודה היה זה בהקף מצומצם לעומת טרם העבודה ומבלי להגיע למקום העבודה בחיפה.
...
זכותו של התובע לקבל את הטיפולים במסגרת רפואה פרטית, שכן מצבו הכלכלי מאפשר לו זאת, אך לא ניתן לחייב את הנתבעת בתשלום בגין טיפולים אלה, במיוחד שעה שתשלום זה נופל בסופו של דבר על כתפי הציבור, באמצעות פרמיות הביטוח.
בנסיבותיו של התובע, כאשר סבל מחתכים לאחר התאונה, משבר קטן באפו, ונאלץ להתמודד עם ההחמרה במצבו הנפשי, יש לטעמי לפסוק את הפיצוי על הצד הגבוה ומשכך אני פוסקת לתובע סך של 17,000 ₪ בראש נזק זה. סוף דבר אחר כל האמור עד כאן, מתקבלת הערכת הנזקים הבאה: הפסדי השתכרות בעבר - 75,000 ₪.
הנתבעים ישלמו אפוא לתובע סך של 327,000 ₪ בתוספת שכר העדים כפי שנפסק, החזר אגרה כפי ששולמה, שכר טרחת פרופ' לבקוביץ כפי ששולם – הכל בתוספת ריבית והצמדה ממועד התשלום ושכר טרחת עורך-דין בשיעור של 15.21% מן הפיצוי שנפסק.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תמצית העובדות וטענות הצדדים תאונת הדרכים ארעה ביום 21.05.2022 בין כלי רכב, מסוג אופנוע, שבעת התאונה היה בבעלות התובע ורכוב בידיו (להלן: "האופנוע") לבין כלי רכב, מסוג אופניים, שבעת התאונה היה רכוב על ידי הנתבע או הובל על ידו (להלן: "אופניים") (ולהלן: "התאונה").
כתוצאה מכך, בלם התובע בלימת חרום בניסיון למנוע את התאונה תוך כדי שהנתבע מנסה לחצות את המסלול ולהספיק לחצות לפני התובע, אך עקב בלימת החרום והמגע עם האופניים, איבד התובע את השיווי משקל, החליק ונפל על הכביש ונגרם לאופנוע ולתובע נזק.
...
איני מקבל את גרסת הנתבע כי מאחר שדובר על כביש רחב ידיים הרי שהתובע יכול היה להבחין בנתבע ובאופניים ולבלום את האופנוע מבעוד מועד ולמנוע את התאונה.
מכאן, שאני מאשר את ראש הנזק בגין עלות תיקון האופנוע בסך 6,000 ₪.
סיכום לפיכך, הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים: 9.1.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת, ילידת 8.10.1971, נפגעת בתאונת דרכים שאירעה ביום 18.11.19, כאשר נסעה באוטובוס של הנתבעת 1, עת בלם נהג האוטובוס בלימת חרום והתובעת נפלה ונחבלה.
...
אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בסיכומיה, לפיה כביכול נפלה בחוות דעתו של המומחה האורתופדי טעות חישובית בקביעת שיעור הנכות, במיוחד מקום המומחה לא עומת עם הטענה במסגרת שאלות הבהרה שהועברו לו. בנסיבות, לא הוכח שמדובר בטעות חישובית אלא בקביעה מושכלת על פי שיקול דעתו המקצועית של המומחה.
בשים לב לקביעות המומחים והמארג הראייתי שפורט לעיל, אני סבור כי לנכויות בתחומים השונים השפעה על תפקודה של התובעת וכושרה התעסוקתי, ובמיוחד בעבודות המצריכות עמידה, ישיבה או הליכה ממושכת או הרמת משא כבד.
לפיכך, אני קובע את סכום הפיצוי בגין הפסד השתכרות לעתיד על סך 447,448 ₪.
אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך של 471,395 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד כדין ואגרה כפי ששולמה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו