מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונת דרכים במהלך חניה ברוורס

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בפני תביעה ותביעה שכנגד, שהוגשו בסדר דין מהיר, בגין ניזקי רכוש שנגרמו לרכבי הצדדים המעורבים בתאונת דרכים מיום 7.3.2018 שארעה בחניון עטרות הסמוך לירושלים.
נהג התובעת העיד, כי התאונה התרחשה כאשר ביקש לחזור ריוורס לחניה, עת שילב את ההילוך להילוך לאחור אך עדיין לא נסע: רציתי לחזור ריוורס לחנייה, נכנסתי ישר ושמאלה ועמדתי, עצרתי.
...
בנסיבות הללו אני מקבל את האמור בהן.
סוף דבר נוכח חלוקת האחריות שקבעתי בפסק הדין, אני קובע, כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 731.5 ₪ [( 1640+450)*35%) בתוספת החזר אגרה בסך של 752 ₪ ושכר טרחה בסך של 1,200 ₪ .
כנגד, התובעת תשלם לנתבעת סך של 10,132 ₪ [(14,086+1,502)* 65%] בתוספת החזר אגרה בסך של 754 ₪, שכר עדים בסך 250 ₪ ושכר טרחה בסך של 1,800 ₪ בתוספת מע"מ. הסכומים הללו ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפני תביעה ותביעה שכנגד, אשר עניינן תשלום ניזקי רכוש שנגרמו לרכב התובעת 1 (גב' שירלי ברודי) ולרכב הנתבעת 2 (גב' אלפיה דאלי), בעקבות תאונת דרכים מיום 24.2.13 (להלן: "התאונה").
בעוד התובע 2 טוען, כי בעת ביצוע חניה בריוורס, רכב הגב' דאלי נסע קדימה, בלא לשמור מרחק מהרכב בו נהג, הגב' דאלי טוענת, כי התאונה התרחשה כאשר רכב התובעת 1 יצא מחניה בפתאומיות ותוך כדי כך פגע ברכבה.
...
אני קובעת, על כן, כי האחריות לקרות התאונה רובצת על שני הנהגים (התובע 2 והנתבעת 2) באופן שאחריות התובע 2 הנה בשיעור של 35% ואחריות הנתבעת 2 הינה בשיעור 65%.
הנתבעת 2, מצידה הגישה תביעה שכנגד בה תבעה החזר דמי ההשתתפות העצמית בסך של 1,960 ₪ ודמי כינון בסך של 98 ש"ח. לאור האמור מעלה, להלן התוצאה האופרטיבית של פסק הדין: סיכום הדברים אני מקבלת את התביעה העיקרית והתביעה שכנגד בחלקן, כמפורט להלן: אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, סך של 2,315 ₪ (המהווה 65% מהסך של 3,561 ₪, נזק ישיר לרכב), בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 15.7.13 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
במידה והתובעים יציגו לנתבעים קבלה המלמדת על תיקון הרכב בפועל, כאמור בחוות דעת השמאי, ישלמו, הנתבעים לתובעים, ביחד ולחוד, תוך 30 יום ממועד הצגת הקבלה, סך של 393 ₪ נוספים (65% מרכיב המע"מ בסך של 605 ₪).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שאלת האחריות - גרסת נהג המזדה לטופס הודעה על תאונת דרכים אשר נשלח אל חברת הביטוח צורף מיסמך (נ/3) בו פורטה גירסתו של נהג המזדה: "במהלך כניסה בריוורס לחניה רכב שניסה לעקוף אותי ולעבור לנתיב הימני שפשף את הפינה השמאלית של הפגוש שלי, עם צידו הימני. מיקום האירוע הוא קרוב לצומת בעל שני נתיבים המאפשר נסיעה שמאלה וימינה. הרכב הפוגע עמד מאחורי עמידה מלאה בזמן שנכנסתי לחניה בריוורס ראה וידע שאני ניכנס לחניה. התנועה היתה עמוסה יחסית. הנתיב הימני היה פנוי בזמן שנכנסתי לחניה והרכב שלי חסם את חלקו במהלך הכניסה לחניה (עם הצד השמאלי קדמי) כך שכל העומס היה בנתיב השמאלי. בזמן הכניסה לחניה שמעתי שיפשוף חזק בצד שמאל קדמי של הרכב שלי. הרכב המשפשף המשיך בנסיעה לפנים וימינה עד שנעצר. ככל הנראה הרכב הפוגע ניסה לעקוף אותי משמאל ולהגיע לנתיב הימני בזווית שתאפר לו מעבר בין הרכב שמשמאל לרכב שלי. הנהגת שהיתה מעט נסערת הודתה מולי כי היא אשמה ואני השתדלתי לאור הדיאלוג שניהלנו קודם ולאור העובדה שהיא בהריון להרגיע את האווירה החלפנו פרטים באווירה ידידותית...". נהג המזדה אף תיאר את השיח עם נהגת הפורד: "בזמן שהמתנתי לחניה בסבלנות הנהגת נכנסה או רצתה להכנס לחניה (פרט זה לא זכור לי במלואו)... הסברתי לנהגת כי אני מחכה לחניה ואני ממהר ולכן אבקש שתנהג בהגינות ותוותר על החניה תחילה הנהגת הגיבה באופן קצת נסער אבל הקשיבה ומהר מאוד הסכימה לוותר". בתצהירו של נהג המזדה (נ/2) הוא אישר את נכונות האמור בכתב ההגנה, בו נכתב כי הוא ביקש להחנות את רכבו בצדו הימני של כביש בעל שני נתיבים, כאשר רכב הפורד ממתין מאחורי רכבו, ובמהלך חנייתו החל רכב הפורד בעקיפה.
...
הגעתי למסקנה כי נהג המאזדה נסע לאחור תוך סטייה שמאלה, בלא לבחון באופן מספק את הכביש.
דבר זה תואם את דבריו בהודעתו לחברת הביטוח: "הסברתי לנהגת כי אני מחכה לחניה ואני ממהר ולכן אבקש שתנהג בהגינות ותוותר על החניה". אינני מקבל את טענת נהג המאזדה לפיה בעת החניה לאחור, כאשר הרכב נמצא בנתיב אחד, לא תיתכן סטייה של הרכב לנתיב אחר.
התוצאה אשר על כן, הנני מחייב את הנתבעים (ביחד ולחוד) לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: (א) 3,433 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה, 9.9.2013, ועד לתשלום המלא בפועל; (ב) שכר טרחת עורך-דין בסך 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל; (ג) מחצית אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד תשלומה ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

פתח דבר לפני תביעת שבוב בסך 12,384 ₪, בגין נזק שניגרם לרכב התובעים מס' רשוי 28-791-63, על ידי הנתבע בעל רכב מספר 86-671-29 בעקבות תאונת דרכים מיום 28.11.17.
אך הנתבע היה צריך לבקש צו לכך טרם דיון ההוכחות ולא עשה כך. לאור האמור לעיל, אני סבור כי לפי העדויות והראיות אשר הוצגו בפני, כי התאונה התרחשה במהלך יציאתו של הנתבע מחניה בריוורס.
...
אך הנתבע היה צריך לבקש צו לכך טרם דיון ההוכחות ולא עשה כך. לאור האמור לעיל, אני סבור כי לפי העדויות והראיות אשר הוצגו בפני, כי התאונה התרחשה במהלך יציאתו של הנתבע מחניה ברוורס.
סוף דבר: לאור הנאמר לעיל, דין התביעה להתקבל.
הנתבע ישלם לתובעים סך של 12,384 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל , שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% אגרת בית משפט כפי ששולמה ושכר העדה כפי שנפסק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

פתח דבר לפני תביעת ניזקי רכוש- רכב בסך 16,000 ₪, בגין נזק שניגרם לרכב התובע מס' רשוי 29-350-11 מסוג מרצדס, על ידי רכב הנתבעת, מבטחת הרכב מספר רשוי 188-71-201 בעקבות תאונת דרכים מיום 02.04.18.
לאור האמור לעיל, אני סבור כי לפי העדויות והראיות אשר הוצגו בפני, כי התאונה התרחשה במהלך יציאתו של הנתבע מחניה בריוורס, בחוסר זהירות ומבלי לתת זכות קדימה לרכב התובע אשר חלף בכביש.
...
לאור האמור לעיל, אני סבור כי לפי העדויות והראיות אשר הוצגו בפני, כי התאונה התרחשה במהלך יציאתו של הנתבע מחניה ברוורס, בחוסר זהירות ומבלי לתת זכות קדימה לרכב התובע אשר חלף בכביש.
סוף דבר: לאור הנאמר לעיל, דין התביעה להתקבל חלקית.
הנתבעת תשלם לתובע סך של 4,264 ₪ שכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪, אגרת בית משפט כפי ששולמה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו